KNV verheugd over initiatief Wijn

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft
staatssecretaris Wijn van financiën per brief aangeboden om overleg met
zijn diensten te voeren over de praktische aspecten van een herziening van de BTW-heffing op internationale transportdiensten in het vervoer van
goederen en personen over de weg. Dit naar aanleiding van de plannen van de
staatssecretaris om in Europees verband een proef voor te stellen waarbij verrekening van BTW in één land kan plaatsvinden.

Het voorstel van de staatssecretaris zou voor de goederenvervoerders, maar ook voor de touringcarbedrijven een aanzienlijke verlichting in de administratieve lastendruk betekenen. Het past daarmee in het streven van zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie om te snijden in overbodige regels en procedures. Bovendien wordt het vrije verkeer van goederen, diensten en personen binnen de EU hierdoor bevorderd. De huidige situatie wordt door veel vervoerders als problematisch ervaren, omdat per land waar diesel wordt getankt apart BTW teruggevorderd moet worden. Naast de administratieve romslomp die dit oplevert, heeft men al snel te maken met een taalbarrière en de tijd die verstrijkt voor de BTW teruggave is in enkele gevallen bijzonder lang, terwijl het over aanzienlijke bedragen gaat.

KNV heeft er tevens bij staatssecretaris Wijn op aangedrongen om vooral met onze buurlanden België en Duitsland in overleg te treden over een vereenvoudiging van de BTW over touringcarreizen. In België moet 6%, in Duitsland 16% BTW worden betaald over de touringcarreis op het nationale grondgebied. Het is wenselijk uit oogpunt van administratieve lastenverlichting om deze afdracht ook in Nederland af te handelen.

KNV beseft zich terdege dat de gewenste ‘one-stop-shopping’ voor BTW afdracht niet van de ene op de andere dag in de gehele Europese Unie te realiseren is, maar de overheid en het bedrijfsleven moeten zich eendrachtig inspannen om vooral de praktische uitvoering voor te bereiden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

KNV verheugd over initiatief Wijn | Infrasite

KNV verheugd over initiatief Wijn

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft
staatssecretaris Wijn van financiën per brief aangeboden om overleg met
zijn diensten te voeren over de praktische aspecten van een herziening van de BTW-heffing op internationale transportdiensten in het vervoer van
goederen en personen over de weg. Dit naar aanleiding van de plannen van de
staatssecretaris om in Europees verband een proef voor te stellen waarbij verrekening van BTW in één land kan plaatsvinden.

Het voorstel van de staatssecretaris zou voor de goederenvervoerders, maar ook voor de touringcarbedrijven een aanzienlijke verlichting in de administratieve lastendruk betekenen. Het past daarmee in het streven van zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie om te snijden in overbodige regels en procedures. Bovendien wordt het vrije verkeer van goederen, diensten en personen binnen de EU hierdoor bevorderd. De huidige situatie wordt door veel vervoerders als problematisch ervaren, omdat per land waar diesel wordt getankt apart BTW teruggevorderd moet worden. Naast de administratieve romslomp die dit oplevert, heeft men al snel te maken met een taalbarrière en de tijd die verstrijkt voor de BTW teruggave is in enkele gevallen bijzonder lang, terwijl het over aanzienlijke bedragen gaat.

KNV heeft er tevens bij staatssecretaris Wijn op aangedrongen om vooral met onze buurlanden België en Duitsland in overleg te treden over een vereenvoudiging van de BTW over touringcarreizen. In België moet 6%, in Duitsland 16% BTW worden betaald over de touringcarreis op het nationale grondgebied. Het is wenselijk uit oogpunt van administratieve lastenverlichting om deze afdracht ook in Nederland af te handelen.

KNV beseft zich terdege dat de gewenste ‘one-stop-shopping’ voor BTW afdracht niet van de ene op de andere dag in de gehele Europese Unie te realiseren is, maar de overheid en het bedrijfsleven moeten zich eendrachtig inspannen om vooral de praktische uitvoering voor te bereiden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV