noordwaard biesbosch

Vervuiling gemeten in water van overstroomgebied Noordwaard

Foto ter illustratie. Een deel van de Noordwaard nabij Werkendam op 4 januari 2018. ANP / Werry Crone

In het water bij een aantal dijken in het overstroomgebied Noordwaard bij de Biesbosch zijn vervuilende stoffen aangetroffen. Die zijn afkomstig uit thermisch gereinigde grond (TGG), die bij de aanleg van de Noordwaard is gebruikt om dijklichamen op te vullen. Waterschap Rivierenland, beheerder van de dijken, gaat nader onderzoek laten doen naar onder meer het grondwater en de bodem op die plaatsen.

TGG is grond die door verhitting is gereinigd. Rivierenland gebruikte die grond bij de aanleg van de Noordwaard in 2015. Een jaar later bleek onder meer in Zeeland, Zuid-Holland en bij Bunschoten in Gelderland dat er door het gebruik van TGG zware metalen en zouten in grond- en oppervlaktewater terechtkwamen.

Zulke stoffen verstoren het ecosysteem en zouden in grote hoeveelheden ook schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarop gaf Rivierenland kennisinstituut Deltares opdracht onderzoek te doen in de Noordwaard. Gebleken is volgens het schap dat er bij dijken of kades die zijn opgevuld met TGG arseen, bromide, chloride en sulfaat in het water zit.

Die stoffen komen op plekken waar geen TGG is gebruikt niet voor. De vervuiling zit zeer waarschijnlijk ook in het grondwater, aldus Deltares, maar dat moet nader onderzoek aantonen. Dan moet ook blijken hoeveel vervuiling uit de dijken wegstroomt. Vooralsnog lijkt het risico van gebruik van het water om land te besproeien klein, zegt het waterschap.

De Noordwaard is een van de grootste projecten uit het maatregelenpakket om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Bij zeer hoge waterstanden op de Merwede loopt het poldergebied vol water. Het gebied wordt buiten hoogwaterperiodes gebruikt door akkerbouwers en voor recreatie en natuurontwikkeling.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Bron: ANP

Journalist en redacteur voor Infrasite.

Vervuiling gemeten in water van overstroomgebied Noordwaard | Infrasite
noordwaard biesbosch

Vervuiling gemeten in water van overstroomgebied Noordwaard

Foto ter illustratie. Een deel van de Noordwaard nabij Werkendam op 4 januari 2018. ANP / Werry Crone

In het water bij een aantal dijken in het overstroomgebied Noordwaard bij de Biesbosch zijn vervuilende stoffen aangetroffen. Die zijn afkomstig uit thermisch gereinigde grond (TGG), die bij de aanleg van de Noordwaard is gebruikt om dijklichamen op te vullen. Waterschap Rivierenland, beheerder van de dijken, gaat nader onderzoek laten doen naar onder meer het grondwater en de bodem op die plaatsen.

TGG is grond die door verhitting is gereinigd. Rivierenland gebruikte die grond bij de aanleg van de Noordwaard in 2015. Een jaar later bleek onder meer in Zeeland, Zuid-Holland en bij Bunschoten in Gelderland dat er door het gebruik van TGG zware metalen en zouten in grond- en oppervlaktewater terechtkwamen.

Zulke stoffen verstoren het ecosysteem en zouden in grote hoeveelheden ook schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarop gaf Rivierenland kennisinstituut Deltares opdracht onderzoek te doen in de Noordwaard. Gebleken is volgens het schap dat er bij dijken of kades die zijn opgevuld met TGG arseen, bromide, chloride en sulfaat in het water zit.

Die stoffen komen op plekken waar geen TGG is gebruikt niet voor. De vervuiling zit zeer waarschijnlijk ook in het grondwater, aldus Deltares, maar dat moet nader onderzoek aantonen. Dan moet ook blijken hoeveel vervuiling uit de dijken wegstroomt. Vooralsnog lijkt het risico van gebruik van het water om land te besproeien klein, zegt het waterschap.

De Noordwaard is een van de grootste projecten uit het maatregelenpakket om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Bij zeer hoge waterstanden op de Merwede loopt het poldergebied vol water. Het gebied wordt buiten hoogwaterperiodes gebruikt door akkerbouwers en voor recreatie en natuurontwikkeling.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Bron: ANP

Journalist en redacteur voor Infrasite.