Limburg: Nieuw kwaliteitsysteem bodemsanering

Maastricht – De Provincie Limburg heeft een nieuw kwaliteitsysteem voor bodemsanering ingevoerd. Limburg is hiermee de eerste provincie in Nederland met nieuwe kwaliteitseisen voor bodemsanering. Tevens heeft milieugedeputeerde Henk Evers in Den Haag het signaal afgegeven dat er voldoende budget voor het uitvoeren van bodemsaneringen in Limburg beschikbaar moet komen.

Het ingevoerde kwaliteitsysteem, Normblad geheten, stelt de Provincie Limburg beter in staat op een adequate en efficiënte wijze bodemsaneringen uit te voeren. Het systeem omschrijft nauwgezet de te nemen stappen van een bodemsaneringsoperatie. Ook administratieve processen en het aanbesteden van diensten en werken zijn vastgelegd in het systeem.
Gedeputeerde Henk Evers: “Het werken aan de hand van dit kwaliteitsysteem is noodzakelijk. Alleen zo kunnen we in de toekomst snel en goed bodemsaneringen uitvoeren en ervoor zorgen dat de bodems in 2030, conform de wens van het Rijk, gesaneerd zijn. Maar, met dit kwaliteitsysteem alleen komen we er niet. Ik heb onlangs bij de volksvertegenwoordiging in Den Haag aandacht gevraagd voor het beschikbaar stellen van voldoende budget voor de uitvoering van bodemsaneringen in Limburg in de periode van 2005-2009. Hiervoor is circa € 20 miljoen nodig. Voor Limburg zijn er inmiddels ruim 200 locaties waarvan in ieder geval de bodem aangepakt moet worden (tot 2030). Hiervoor is naar schatting een bedrag van circa € 100 miljoen nodig.“

Uitgangspunt voor het nieuwe kwaliteitsysteem zijn de eisen die in landelijk verband geformuleerd zijn om de kwaliteit van de bodemsanering, voor zover het de taak van de provincies betreft, op een gewenst niveau te brengen. Ook de aanbevelingen van de Commissie Bovens (2002) in het rapport ‘Gewikt tot op de bodem’ zijn door de Provincie in dit kwaliteitsysteem verwerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg