Herindelingsontwerp Midden-Limburg vastgesteld

Maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 11 mei 2004 het herindelingsontwerp Midden-Limburg vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld het huidige aantal van veertien gemeenten terug te brengen naar zeven. Gedeputeerde Herman Vrehen: “De kogel is door de kerk. Met deze evenwichtige keuze is er een stevige basis gelegd voor een bestuurskrachtig Midden-Limburg.”

Het herindelingsontwerp Midden-Limburg ziet er als volgt uit. Weert en Nederweert blijven zelfstandig, evenals Echt-Susteren. In ‘de Tuin van Limburg’ veranderen de bestuurlijke grenzen. Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer gaan samen één nieuwe gemeente vormen, evenals Thorn, Heel en Maasbracht. In de stadsregio Roermond fuseren Ambt Monfort en Roerdalen en worden Roermond en Swalmen samengevoegd.
De gemeenten in ‘de Tuin van Limburg’ hebben in het verleden zélf aangegeven te willen samengaan, maar konden het niet eens worden over de vormgeving van de bestuurlijke organisatie. Daarom heeft de Provincie het initiatief genomen voor een herindelingsontwerp voor Midden-Limburg waarbij de gemeentelijke wensen van onderop als uitgangspunt zijn genomen. Gedeputeerde Herman Vrehen: “Gemeenten moeten hun taken en verantwoordelijkheden goed kunnen uitoefenen en maatschappelijke problemen daadkrachtig aanpakken. Hiervoor zijn sterke gemeenten nodig die voor een langere periode goed zijn toegerust en ook in regionaal verband effectief kunnen samenwerken. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de nieuwe gemeenten in de regio slagvaardig de toekomst in kunnen gaan en dat bovendien de menselijke maat niet verloren gaat.”

Nu het herindelingsontwerp is vastgesteld kunnen de burgers en de gemeenteraden in Midden-Limburg hun mening geven. De gemeenteraden kunnen gedurende drie maanden reageren op dit ontwerp. Burgers kunnen tot 20 juli aanstaande hun mening kenbaar maken. Dit kan schriftelijk, maar ook vanaf donderdag 13 mei aanstaande via de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl, button ‘herindelingsontwerp Midden-Limburg.’

In het uiteindelijk herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten wordt rekening gehouden met deze reacties. Na vaststelling in Provinciale Staten wordt het advies naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd. Via een wet zullen de Tweede en Eerste Kamer uiteindelijk vaststellen welke gemeenten worden samengevoegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Herindelingsontwerp Midden-Limburg vastgesteld | Infrasite

Herindelingsontwerp Midden-Limburg vastgesteld

Maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 11 mei 2004 het herindelingsontwerp Midden-Limburg vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld het huidige aantal van veertien gemeenten terug te brengen naar zeven. Gedeputeerde Herman Vrehen: “De kogel is door de kerk. Met deze evenwichtige keuze is er een stevige basis gelegd voor een bestuurskrachtig Midden-Limburg.”

Het herindelingsontwerp Midden-Limburg ziet er als volgt uit. Weert en Nederweert blijven zelfstandig, evenals Echt-Susteren. In ‘de Tuin van Limburg’ veranderen de bestuurlijke grenzen. Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer gaan samen één nieuwe gemeente vormen, evenals Thorn, Heel en Maasbracht. In de stadsregio Roermond fuseren Ambt Monfort en Roerdalen en worden Roermond en Swalmen samengevoegd.
De gemeenten in ‘de Tuin van Limburg’ hebben in het verleden zélf aangegeven te willen samengaan, maar konden het niet eens worden over de vormgeving van de bestuurlijke organisatie. Daarom heeft de Provincie het initiatief genomen voor een herindelingsontwerp voor Midden-Limburg waarbij de gemeentelijke wensen van onderop als uitgangspunt zijn genomen. Gedeputeerde Herman Vrehen: “Gemeenten moeten hun taken en verantwoordelijkheden goed kunnen uitoefenen en maatschappelijke problemen daadkrachtig aanpakken. Hiervoor zijn sterke gemeenten nodig die voor een langere periode goed zijn toegerust en ook in regionaal verband effectief kunnen samenwerken. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de nieuwe gemeenten in de regio slagvaardig de toekomst in kunnen gaan en dat bovendien de menselijke maat niet verloren gaat.”

Nu het herindelingsontwerp is vastgesteld kunnen de burgers en de gemeenteraden in Midden-Limburg hun mening geven. De gemeenteraden kunnen gedurende drie maanden reageren op dit ontwerp. Burgers kunnen tot 20 juli aanstaande hun mening kenbaar maken. Dit kan schriftelijk, maar ook vanaf donderdag 13 mei aanstaande via de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl, button ‘herindelingsontwerp Midden-Limburg.’

In het uiteindelijk herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten wordt rekening gehouden met deze reacties. Na vaststelling in Provinciale Staten wordt het advies naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd. Via een wet zullen de Tweede en Eerste Kamer uiteindelijk vaststellen welke gemeenten worden samengevoegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg