Beschikking aanleg 3 kleine stations

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Peijs dat zij ten laste van de verzamelregel ‘kleine stations’ van het Realisatieprogramma Personenvervoer (IF 01.02.02) drie stations tot en met 2006 gaat beschikken, te weten Den Haag-Ypenburg, Arnhem-Zuid (Schuytgraaf) en Helmond Brandevoort.

Behalve dat over deze stations reeds bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, voldoen deze stations aan de eis dat er minimaal 1000 nieuwe in- en uitstappers zijn en de eis dat de rijksbijdrage van de investering niet meer dan € 5 mln bedraagt. Over de bediening van deze stations zijn met NS in het Overgangscontract II afspraken vastgelegd. Voor deze stations geldt bovendien dat ze qua planontwikkeling op korte termijn realiseerbaar zijn.
Met de aanleg van deze stations is in de jaren 2006-2008 een rijksbijdrage gemoeid van
€ 15 mln.

Voor de overige stations wordt nu nog geen besluit voor een rijksbijdrage genomen, temeer de middelen pas vanaf 2008 beschikbaar komen. Zodra er omstreeks 2006 meer zicht is op de voortgang van de projecten en meer (vervoerskundige) gegevens voor een juiste afweging beschikbaar zijn, zal opnieuw bezien worden welke stations voor een rijksbijdrage in aanmerking komen, zo schrijft de minister in haar brief.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Beschikking aanleg 3 kleine stations | Infrasite

Beschikking aanleg 3 kleine stations

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Peijs dat zij ten laste van de verzamelregel ‘kleine stations’ van het Realisatieprogramma Personenvervoer (IF 01.02.02) drie stations tot en met 2006 gaat beschikken, te weten Den Haag-Ypenburg, Arnhem-Zuid (Schuytgraaf) en Helmond Brandevoort.

Behalve dat over deze stations reeds bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, voldoen deze stations aan de eis dat er minimaal 1000 nieuwe in- en uitstappers zijn en de eis dat de rijksbijdrage van de investering niet meer dan € 5 mln bedraagt. Over de bediening van deze stations zijn met NS in het Overgangscontract II afspraken vastgelegd. Voor deze stations geldt bovendien dat ze qua planontwikkeling op korte termijn realiseerbaar zijn.
Met de aanleg van deze stations is in de jaren 2006-2008 een rijksbijdrage gemoeid van
€ 15 mln.

Voor de overige stations wordt nu nog geen besluit voor een rijksbijdrage genomen, temeer de middelen pas vanaf 2008 beschikbaar komen. Zodra er omstreeks 2006 meer zicht is op de voortgang van de projecten en meer (vervoerskundige) gegevens voor een juiste afweging beschikbaar zijn, zal opnieuw bezien worden welke stations voor een rijksbijdrage in aanmerking komen, zo schrijft de minister in haar brief.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat