Einde daling verkeersslachtoffers vraagt nieuwe aanpak

Leidschendam – Opnieuw ligt het aantal verkeersslachtoffers in 2003 ruim boven de 1000. De daling die zich al heel lang aftekent, zet zich niet door in de recente cijfers. ‘De stagnatie in de daling vraagt om een nieuwe aanpak’, aldus Fred Wegman, directeur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2004 op 21 april 2004 in de Doelen. Hij pleit voor de oprichting van een Nationaal Comité dat binnen een jaar een akkoord voorbereidt met heldere afspraken over het toekomstige verkeersveiligheidsbeleid op basis van de succesvolle visie Duurzaam Veilig.

Voor een juist interpretatie van de ontwikkeling van de verkeersveiligheid is het nodig om de cijfers over een langere periode te bezien. Dan valt op dat de laatste jaren het aantal verkeersdoden in Nederland minder sterk gedaald dan in de jaren negentig. Die daling is mede het gevolg van maatregelen zoals de aanleg van 30 km/uur gebieden, 60 km/uur zones, de aanleg van rotondes, meer handhaving en bijv. bromfietsers op de rijbaan. Aan deze maatregelen ligt de visie Duurzaam Veilig ten grondslag die begin jaren negentig geïntroduceerd werd als centrale aanpak.

Nieuwe maatregelen blijven te lang uit
Mogelijke oorzaak voor het gelijkblijvende aantal verkeersdoden is het uitblijven van nieuwe maatregelen in de afgelopen jaren. De initiatieven die de huidige minister recent heeft getoond onder de titel ‘de Rijbewijsrevolutie’ (waaronder haar voorstel voor de verhoging van de leeftijd voor brom- en snorfietsers en de invoering van puntenrijbewijs) getuigen van nieuwe aandacht voor de verkeersveiligheidsproblematiek. Ook zijn er andere maatregelen denkbaar die op steun onder de bevolking kunnen rekenen: meer politietoezicht, lagere alcohollimieten voor beginnende bestuurders, invoering van een black box in de auto, verbetering van de rijopleiding, verbetering van wegen en meer voorlichting.

“Verkeersslachtoffers kunnen voorkomen worden en we weten ook hoe”
Fred Wegman pleit op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2004 voor de oprichting van een Nationaal Comité Duurzaam Veilig. Dit Comité moet het komende jaar een verkeersveiligheidsakkoord voorbereiden waarin een vijftal onderwerpen verder worden uitgewerkt:
· duidelijke afspraken tussen alle betrokkenen over de uitvoering van maatregelen om de nationale doelstelling te bereiken
· meer integratie tussen het beleid voor verkeersveiligheid en mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid, milieu en gezondheidszorg
· meer aandacht en stimulans voor innovatie en creativiteit
· meer aandacht voor en samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling
· meer profijt van elkaars ervaringen en kennis door meer sturing van kennisoverdracht

Deze uitwerkingen moeten leiden tot een Tweede Generatie Duurzaam Veilig Maatregelen. Het akkoord moet in 2005 worden ondertekend door alle betrokken partijen (overheden, politie, maatschappelijke organisaties, private sector) op het gebied van de verkeersveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht SWOV

Einde daling verkeersslachtoffers vraagt nieuwe aanpak | Infrasite

Einde daling verkeersslachtoffers vraagt nieuwe aanpak

Leidschendam – Opnieuw ligt het aantal verkeersslachtoffers in 2003 ruim boven de 1000. De daling die zich al heel lang aftekent, zet zich niet door in de recente cijfers. ‘De stagnatie in de daling vraagt om een nieuwe aanpak’, aldus Fred Wegman, directeur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2004 op 21 april 2004 in de Doelen. Hij pleit voor de oprichting van een Nationaal Comité dat binnen een jaar een akkoord voorbereidt met heldere afspraken over het toekomstige verkeersveiligheidsbeleid op basis van de succesvolle visie Duurzaam Veilig.

Voor een juist interpretatie van de ontwikkeling van de verkeersveiligheid is het nodig om de cijfers over een langere periode te bezien. Dan valt op dat de laatste jaren het aantal verkeersdoden in Nederland minder sterk gedaald dan in de jaren negentig. Die daling is mede het gevolg van maatregelen zoals de aanleg van 30 km/uur gebieden, 60 km/uur zones, de aanleg van rotondes, meer handhaving en bijv. bromfietsers op de rijbaan. Aan deze maatregelen ligt de visie Duurzaam Veilig ten grondslag die begin jaren negentig geïntroduceerd werd als centrale aanpak.

Nieuwe maatregelen blijven te lang uit
Mogelijke oorzaak voor het gelijkblijvende aantal verkeersdoden is het uitblijven van nieuwe maatregelen in de afgelopen jaren. De initiatieven die de huidige minister recent heeft getoond onder de titel ‘de Rijbewijsrevolutie’ (waaronder haar voorstel voor de verhoging van de leeftijd voor brom- en snorfietsers en de invoering van puntenrijbewijs) getuigen van nieuwe aandacht voor de verkeersveiligheidsproblematiek. Ook zijn er andere maatregelen denkbaar die op steun onder de bevolking kunnen rekenen: meer politietoezicht, lagere alcohollimieten voor beginnende bestuurders, invoering van een black box in de auto, verbetering van de rijopleiding, verbetering van wegen en meer voorlichting.

“Verkeersslachtoffers kunnen voorkomen worden en we weten ook hoe”
Fred Wegman pleit op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2004 voor de oprichting van een Nationaal Comité Duurzaam Veilig. Dit Comité moet het komende jaar een verkeersveiligheidsakkoord voorbereiden waarin een vijftal onderwerpen verder worden uitgewerkt:
· duidelijke afspraken tussen alle betrokkenen over de uitvoering van maatregelen om de nationale doelstelling te bereiken
· meer integratie tussen het beleid voor verkeersveiligheid en mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid, milieu en gezondheidszorg
· meer aandacht en stimulans voor innovatie en creativiteit
· meer aandacht voor en samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling
· meer profijt van elkaars ervaringen en kennis door meer sturing van kennisoverdracht

Deze uitwerkingen moeten leiden tot een Tweede Generatie Duurzaam Veilig Maatregelen. Het akkoord moet in 2005 worden ondertekend door alle betrokken partijen (overheden, politie, maatschappelijke organisaties, private sector) op het gebied van de verkeersveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht SWOV