VROM: Landelijk onderzoek naar bodemvervuiling

Den Haag – Een landelijk onderzoek naar bodemvervuiling – het zogeheten Landsdekkend Beeld – heeft in totaal 600.000 verdachte locaties opgeleverd. In het
dossier Bodemverontreiniging
van VROM is de laatste informatie over dit onderzoek te vinden.

Het aantal verdachte locaties uit deze laatste inventarisatie is een verdubbeling ten opzichte van de laatste telling uit 1997. Op verzoek van VROM is door de provincies en gemeenten in kaart gebracht welke locaties in Nederland mogelijk zijn vervuild. Dat is gebeurd aan de hand van archieven waarin is teruggezocht op welke plaatsen ‘risicobedrijven’ hebben gestaan. Dit heeft in totaal 600.000 verdachte locaties opgeleverd. De ervaring leert dat uiteindelijk zo’n tien procent van de verdachte locaties ook daadwerkelijk gesaneerd moet worden. Dat getal is ongeveer gelijk aan het aantal van circa 60.000 te saneren locaties, die de laatste inventarisatie van 1997 opleverde. Dat het aantal verwachte saneringen niet toeneemt, komt doordat het huidige bodembeleid functiegerichte saneringen bevordert. Daarbij wordt eerst gekeken naar de (toekomstige) functie van een terrein, voordat wordt bepaald of en hoe er moet worden gesaneerd.

Hoe ernstig zijn de vervuilingen?
De afgelopen decennia zijn de meest in het oog springende verontreinigingen zoals het Griftpark, Kralingen en Diemerzeedijk al aangepakt. Het gaat er nu om dat ook de minder urgente gevallen worden opgespoord en in kaart gebracht. Het Landsdekkend Beeld geeft een overzicht van alle verdachte locaties in Nederland. De komende jaren wordt onderzocht of er op die plaatsen ook daadwerkelijk sprake is van een verontreiniging.

Hoe gaat Nederland om met de bodemvervuiling?
Niet elke bodemverontreiniging vormt een acuut gevaar voor het milieu. De inventarisatie van het Landsdekkend Beeld helpt provincies en gemeenten bij het stellen van prioriteiten. Acute problemen moeten zo snel mogelijk worden aangepakt, maar andere verontreinigingen vormen geen probleem zolang de grond niet wordt bewerkt.
Het ministerie van VROM heeft als doel om de bodemverontreinigingen in Nederland voor 2030 beheerst te hebben. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de (toekomstige) functie van een terrein en de vraag of en in welke mate er gesaneerd moet worden. Daarbij ligt het voor de hand dat aan een industrieterrein andere eisen gesteld kunnen worden dan aan een toekomstige woonwijk. De totale kosten bedragen circa 20 miljard euro.

Waar zijn de verdachte locaties te vinden?
Nog dit jaar zullen bij de grote gemeenten en provincies kaarten en lijsten beschikbaar zijn met daarop alle verdachte locaties per gebied. Hierdoor zijn overheden, projectontwikkelaars en bouwbedrijven veel beter in staat om te anticiperen op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. In 2005 komt er een landelijke internetsite waarop de bekende informatie over alle verdachte locaties zal worden vermeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM