Resultaten Witteveen+Bos tweede helft 2003

Deventer – De ingenieursbranche is in 2003 geconfronteerd met een stagnerende markt, waardoor Witteveen+Bos niet is gegroeid, maar licht is gekrompen. Naast de teruglopende productie waren er enkele meevallers in projecten en waren de ontwikkelingen in het buitenland redelijk gunstig. Zeker in het licht van deze omstandigheden kunnen de financiële resultaten van Witteveen+Bos met tevredenheid worden gepresenteerd. Goed ondernemerschap en een marktgerichte en kostenefficiënte organisatie hebben vooral in de tweede helft van 2003 tot goede resultaten geleid.

De omzet van Witteveen+Bos is over het jaar 2003 toegenomen tot 67,9 M€, een stijging van 4 % ten opzichte van 2002 (65,6 M€). Het bedrijfsresultaat steeg met 9 % tot 8,1 M€ (2002: 7,4 M€). Dit leidde tot een resultaat na belastingen van 5,03 M€, hetgeen 8 % hoger is dan in 2002 (4,66 M€). De nettomarge (nettoresultaat gerelateerd aan de totale bedrijfsopbrengsten) bevindt zich op een voor de ingenieursbranche uitstekend niveau van 7,4 % (2002: 7,1 %).

Witteveen+Bos verklaart de meevallende resultaten mede op basis van de specifieke bedrijfscultuur, het getalenteerde personeel en de unieke werknemersparticipatie. De interne koers van het aandeel Witteveen+Bos blijft met € 2,51 vrijwel gelijk aan die in 2002.

Profiel
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten voor projecten in de werkgebieden infrastructuur, water, milieu en bouw. Opdrachtgevers zijn afkomstig uit overheden, bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. Kenmerkend voor Witteveen+Bos is de multidisciplinaire projectaanpak, waarbij specialisten met verschillende expertises worden ingezet bij het oplossen van complexe vraagstukken. Witteveen+Bos is betrokken bij grote projecten, zoals de Noord/Zuidlijn in Am-sterdam, de rioolwaterzuivering Amsterdam-West, Hotel IBIS Amsterdam, masterplan Schiphol-Centrum, diverse grote opdrachten in Centraal- en Oost-Europa en projecten voor de olie-industrie in Kazachstan.

Vernieuwing in projecten is een van de belangrijke pijlers voor het succes van Witteveen+Bos. Enkele voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen zijn de maatschappelijke kosten-batenanalyse, de vis-vriendelijke gemaalpassage, ‘Veiligheid Nederland in Kaart’, ‘Partners voor Wegen’, UV-waterbehandeling in Andijk en Berenplaat en de bodemsanering van stationsemplacementen.

Naast het hoofdkantoor in Deventer spelen de zeven vestigingen in Nederland en vijf permanente kantoren in het buitenland een belangrijke rol bij het waarmaken van de doelstellingen en (inter)nationale ambities.

Personele aspecten
Witteveen+Bos geeft veel aandacht aan goed personeelsmanagement en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. De combinatie van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid tot financiële participatie maakt Witteveen+Bos tot een aantrekkelijke werkgever nu en in de toekomst.

Eind 2003 was het aantal medewerkers 663 (2002: 702), hetgeen een daling van 5 % betekent. Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. De gemiddelde leeftijd was 36 jaar en het ziekteverzuim 3,5 %.

Het pensioenfonds heeft in 2002 al adequate maatregelen genomen om de dekkingsgraad op peil te krijgen en in 2003 alle aandacht kunnen geven aan de verdere verbetering van haar positie. De pensioenleeftijd is thans 63,5 jaar.

Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomsstructuur, waarbij alle aandelen in handen zijn van directie en medewerkers. De belangstelling voor deelname is bijzonder groot en op dit moment participeert bijna 60 % van de medewerkers. De betrokkenheid en motivatie van de medewerkers dragen in belangrijke mate bij aan de goede prestaties.

In april 2003 zijn Jaap van der Graaf en Jan Coppes conform de statutaire bepalingen teruggetreden uit de directie. Zij blijven als adviseur bij het bureau werkzaam. De huidige tweehoofdige directie bestaat uit Harry Webers (algemeen directeur) en Kees van Hassel (directeur).

Speerpunten 2004
Witteveen+Bos wil zich blijven positioneren als kwaliteitsbureau en de uitdagingen op het gebied van infrastructuur, water, milieu en bouw met enthousiasme oppakken. Hiertoe worden de (Europese) kennisnetwerken verder uitgebouwd. De dynamiek van de organisatie is erop toegesneden om dit door middel van ondernemerschap, slagvaardigheid en vergroting van de concurrentiekracht te doen.

Witteveen+Bos ziet ondanks de huidige marktomstandigheden vele nieuwe kansen, onder andere op het gebied van de binnenstedelijke ontwikkeling, hoogwaterbescherming en de olie- en gasindustrie. Onze inspanningen om toegang te krijgen tot de markt voor railinfrastructuur zullen worden geïntensiveerd. Actuele thema’s zoals integrale veiligheid, mobiliteit en onderhoud en beheersaspecten zullen bijzondere aandacht krijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Witteveen+Bos

Resultaten Witteveen+Bos tweede helft 2003 | Infrasite

Resultaten Witteveen+Bos tweede helft 2003

Deventer – De ingenieursbranche is in 2003 geconfronteerd met een stagnerende markt, waardoor Witteveen+Bos niet is gegroeid, maar licht is gekrompen. Naast de teruglopende productie waren er enkele meevallers in projecten en waren de ontwikkelingen in het buitenland redelijk gunstig. Zeker in het licht van deze omstandigheden kunnen de financiële resultaten van Witteveen+Bos met tevredenheid worden gepresenteerd. Goed ondernemerschap en een marktgerichte en kostenefficiënte organisatie hebben vooral in de tweede helft van 2003 tot goede resultaten geleid.

De omzet van Witteveen+Bos is over het jaar 2003 toegenomen tot 67,9 M€, een stijging van 4 % ten opzichte van 2002 (65,6 M€). Het bedrijfsresultaat steeg met 9 % tot 8,1 M€ (2002: 7,4 M€). Dit leidde tot een resultaat na belastingen van 5,03 M€, hetgeen 8 % hoger is dan in 2002 (4,66 M€). De nettomarge (nettoresultaat gerelateerd aan de totale bedrijfsopbrengsten) bevindt zich op een voor de ingenieursbranche uitstekend niveau van 7,4 % (2002: 7,1 %).

Witteveen+Bos verklaart de meevallende resultaten mede op basis van de specifieke bedrijfscultuur, het getalenteerde personeel en de unieke werknemersparticipatie. De interne koers van het aandeel Witteveen+Bos blijft met € 2,51 vrijwel gelijk aan die in 2002.

Profiel
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten voor projecten in de werkgebieden infrastructuur, water, milieu en bouw. Opdrachtgevers zijn afkomstig uit overheden, bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. Kenmerkend voor Witteveen+Bos is de multidisciplinaire projectaanpak, waarbij specialisten met verschillende expertises worden ingezet bij het oplossen van complexe vraagstukken. Witteveen+Bos is betrokken bij grote projecten, zoals de Noord/Zuidlijn in Am-sterdam, de rioolwaterzuivering Amsterdam-West, Hotel IBIS Amsterdam, masterplan Schiphol-Centrum, diverse grote opdrachten in Centraal- en Oost-Europa en projecten voor de olie-industrie in Kazachstan.

Vernieuwing in projecten is een van de belangrijke pijlers voor het succes van Witteveen+Bos. Enkele voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen zijn de maatschappelijke kosten-batenanalyse, de vis-vriendelijke gemaalpassage, ‘Veiligheid Nederland in Kaart’, ‘Partners voor Wegen’, UV-waterbehandeling in Andijk en Berenplaat en de bodemsanering van stationsemplacementen.

Naast het hoofdkantoor in Deventer spelen de zeven vestigingen in Nederland en vijf permanente kantoren in het buitenland een belangrijke rol bij het waarmaken van de doelstellingen en (inter)nationale ambities.

Personele aspecten
Witteveen+Bos geeft veel aandacht aan goed personeelsmanagement en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. De combinatie van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid tot financiële participatie maakt Witteveen+Bos tot een aantrekkelijke werkgever nu en in de toekomst.

Eind 2003 was het aantal medewerkers 663 (2002: 702), hetgeen een daling van 5 % betekent. Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. De gemiddelde leeftijd was 36 jaar en het ziekteverzuim 3,5 %.

Het pensioenfonds heeft in 2002 al adequate maatregelen genomen om de dekkingsgraad op peil te krijgen en in 2003 alle aandacht kunnen geven aan de verdere verbetering van haar positie. De pensioenleeftijd is thans 63,5 jaar.

Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomsstructuur, waarbij alle aandelen in handen zijn van directie en medewerkers. De belangstelling voor deelname is bijzonder groot en op dit moment participeert bijna 60 % van de medewerkers. De betrokkenheid en motivatie van de medewerkers dragen in belangrijke mate bij aan de goede prestaties.

In april 2003 zijn Jaap van der Graaf en Jan Coppes conform de statutaire bepalingen teruggetreden uit de directie. Zij blijven als adviseur bij het bureau werkzaam. De huidige tweehoofdige directie bestaat uit Harry Webers (algemeen directeur) en Kees van Hassel (directeur).

Speerpunten 2004
Witteveen+Bos wil zich blijven positioneren als kwaliteitsbureau en de uitdagingen op het gebied van infrastructuur, water, milieu en bouw met enthousiasme oppakken. Hiertoe worden de (Europese) kennisnetwerken verder uitgebouwd. De dynamiek van de organisatie is erop toegesneden om dit door middel van ondernemerschap, slagvaardigheid en vergroting van de concurrentiekracht te doen.

Witteveen+Bos ziet ondanks de huidige marktomstandigheden vele nieuwe kansen, onder andere op het gebied van de binnenstedelijke ontwikkeling, hoogwaterbescherming en de olie- en gasindustrie. Onze inspanningen om toegang te krijgen tot de markt voor railinfrastructuur zullen worden geïntensiveerd. Actuele thema’s zoals integrale veiligheid, mobiliteit en onderhoud en beheersaspecten zullen bijzondere aandacht krijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Witteveen+Bos