Piazza Center met extra maatregelen veilig

Den Haag – De veiligheidsituatie van winkelcentrum Piazza in Eindhoven is verantwoord, mits aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het advies van de Taskforce externe veiligheid aan minister Dekker van VROM. De maatregelen kosten in totaal ruim een miljoen euro.

Het winkelcentrum Piazza wordt gebouwd langs het spoor in het centrum van Eindhoven. Tijdens de bouw bleek dat de uitbreiding van het complex onverantwoorde veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Het winkelcentrum ligt volgens VROM te dicht bij het spoor waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Om te voorkomen dat burgers onnodig in gevaar komen, heeft minister Dekker van VROM het probleem laten onderzoeken door een taskforce onder voorzitterschap van de burgemeester Sakkers van Eindhoven. In de taskforce zitten vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat (V&W) en de gemeente Eindhoven. Minister Dekker heeft het advies van de taskforce overgenomen.

Maatregelen
Belangrijkste voorwaarde om ernstige gevaren te voorkomen, is het beperken van de rijsnelheid van treinen met gevaarlijke stoffen in de omgeving van het Piazza Center tot maximaal 40 kilometer per uur. Hieraan kan worden voldaan door een instructie voor de machinisten en er zullen borden worden geplaatst langs het spoor. Daarnaast moet worden voorkomen dat er tijdens een ongeval grote plasbranden ontstaan. Hiervoor wordt de spoorombouw afgedicht zodat de brandbare vloeistof niet van het hoger gelegen spoor naar beneden kan stromen.
Ook kan een incident volgens de taskforce bestreden worden via extra maatregelen aan het winkelcomplex zelf. Voorbeeld hiervan is een hittewerende muur in het Piazza-gebouw vlak achter de glazen wand aan de spoorzijde. Via deze muur wordt het winkelende publiek extra beschermd. Daarnaast moet er een branddetectie aan de buitenkant van het complex worden aangebracht. Deze detectie zorgt ervoor dat de brandweer en personen in het Piazza Center bij een eventuele brand snel worden gealarmeerd. De aanleg van een droge blusleiding maakt het tenslotte mogelijk dat de brandweer in korte tijd veel water kan aanvoeren. Voor de veiligheid van het winkelende publiek moet er eveneens een aanvullend rampenbestrijdingsplan komen.

Voorkomen
Wanneer de maatregelen conform het advies worden uitgevoerd, zal minister Dekker zich niet verzetten tegen de opening van het pand. Hoewel de veiligheid voor de gebruikers van Piazza met de aanvullende maatregelen voldoende is gewaarborgd, wil de taskforce een herhaling van deze gang van zaken voorkomen. Binnen een paar weken brengt de taskforce daarom een aanvullend advies uit aan de minister van VROM. Dit advies gaat in op het veiligheidsdenken bij ruimtelijke planontwikkeling en -uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Piazza Center met extra maatregelen veilig | Infrasite

Piazza Center met extra maatregelen veilig

Den Haag – De veiligheidsituatie van winkelcentrum Piazza in Eindhoven is verantwoord, mits aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het advies van de Taskforce externe veiligheid aan minister Dekker van VROM. De maatregelen kosten in totaal ruim een miljoen euro.

Het winkelcentrum Piazza wordt gebouwd langs het spoor in het centrum van Eindhoven. Tijdens de bouw bleek dat de uitbreiding van het complex onverantwoorde veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Het winkelcentrum ligt volgens VROM te dicht bij het spoor waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Om te voorkomen dat burgers onnodig in gevaar komen, heeft minister Dekker van VROM het probleem laten onderzoeken door een taskforce onder voorzitterschap van de burgemeester Sakkers van Eindhoven. In de taskforce zitten vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat (V&W) en de gemeente Eindhoven. Minister Dekker heeft het advies van de taskforce overgenomen.

Maatregelen
Belangrijkste voorwaarde om ernstige gevaren te voorkomen, is het beperken van de rijsnelheid van treinen met gevaarlijke stoffen in de omgeving van het Piazza Center tot maximaal 40 kilometer per uur. Hieraan kan worden voldaan door een instructie voor de machinisten en er zullen borden worden geplaatst langs het spoor. Daarnaast moet worden voorkomen dat er tijdens een ongeval grote plasbranden ontstaan. Hiervoor wordt de spoorombouw afgedicht zodat de brandbare vloeistof niet van het hoger gelegen spoor naar beneden kan stromen.
Ook kan een incident volgens de taskforce bestreden worden via extra maatregelen aan het winkelcomplex zelf. Voorbeeld hiervan is een hittewerende muur in het Piazza-gebouw vlak achter de glazen wand aan de spoorzijde. Via deze muur wordt het winkelende publiek extra beschermd. Daarnaast moet er een branddetectie aan de buitenkant van het complex worden aangebracht. Deze detectie zorgt ervoor dat de brandweer en personen in het Piazza Center bij een eventuele brand snel worden gealarmeerd. De aanleg van een droge blusleiding maakt het tenslotte mogelijk dat de brandweer in korte tijd veel water kan aanvoeren. Voor de veiligheid van het winkelende publiek moet er eveneens een aanvullend rampenbestrijdingsplan komen.

Voorkomen
Wanneer de maatregelen conform het advies worden uitgevoerd, zal minister Dekker zich niet verzetten tegen de opening van het pand. Hoewel de veiligheid voor de gebruikers van Piazza met de aanvullende maatregelen voldoende is gewaarborgd, wil de taskforce een herhaling van deze gang van zaken voorkomen. Binnen een paar weken brengt de taskforce daarom een aanvullend advies uit aan de minister van VROM. Dit advies gaat in op het veiligheidsdenken bij ruimtelijke planontwikkeling en -uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM