Installatie- en isolatiebranche wil werk minder zwaar

Den Haag – Het percentage werknemers in de installatie- en isolatiebranche dat regelmatig zwaar werk doet, moet de komende drie jaar met 30 procent zijn teruggebracht. Bovendien streeft de sector ernaar dat het ziekteverzuim en de WAO-instroom van installateurs van verwarmings- en airconditioningsinstallaties, loodgieters, electro- en isolatiemonteurs in 2006 met 10 procent afneemt.

Dit staat in het arboconvenant van de installatie- en isolatiebranche dat is ondertekend door staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van ondernemingsorganisatie voor installatiebranche en technische detailhandel (UNETO-VNI), de Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Metaaltechniek en De Unie, vakbond voor en door professionals. In het convenant wordt ruim 1,9 miljoen euro geïnvesteerd. De sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betalen beide 975.000 euro. In totaal werken ongeveer 135.000 werknemers in 7.000 bedrijven in deze branche. Het convenant loopt tot en met 2006.

De branche wil het tillen van zware lasten terugdringen. Dat geldt met name voor lasten die moeilijk vast te pakken of te verplaatsen zijn, zoals bijvoorbeeld cv-ketels. Lichamelijke belasting in de vorm van werken in een ongemakkelijke houding, zoals het werken in kruipruimten, wordt ook verminderd. Deze maatregelen moeten de lichamelijke klachten terugbrengen met 30 procent.

Oplossingen om lichamelijke overbelasting te verminderen zijn mogelijk door het inzetten van technische hulpmiddelen om handmatig tillen te vermijden en te beperken. Daartoe maakt de branche een oplossingenboek met meer dan 40 mogelijkheden om lichamelijke overbelasting terug te dringen. Met voorlichting wil de branche werkgevers en werknemers op de hoogte brengen van arbeidsrisico’s en deze goede oplossingen.

De branche wil onder meer het ziekteverzuim en de WAO-instroom terugbrengen door een betere verzuimbegeleiding. Van werkgevers wordt verwacht dat ze meer moeite doen om werknemers al in het eerste jaar van ziekte weer aan het werk te helpen. Andere maatregelen zijn het afsluiten van maatwerkcontracten met arbodiensten en verbetering van de verzuimregistratie door werkgevers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Arbeidsinspectie