Subsidieregels Provincie Limburg eenvoudiger

Maastricht – Gedeputeerde Staten (GS) hebben de subsidieregels voor de Provincie Limburg vereenvoudigd. Gedeputeerde Herman Vrehen: “In plaats van 600 bladzijden bevat de regeling nu ‘slechts’ zo’n 200 bladzijden; een mooi voorbeeld van deregulering!”

Gedeputeerde Herman Vrehen: “ De inhoud is geactualiseerd en zaken die gewoon niet meer klopten, zijn aangepast. Er is gekozen voor een duidelijke structuur, overbodige bepalingen zijn verwijderd en de voorschriften zijn vereenvoudigd. Bij dit laatste kunt u denken aan minder verschillende soorten subsidies, uniforme beslistermijnen en uniforme eisen voor een subsidie-aanvraag. Kortom, wij hebben deze eerste wijziging van de subsidiesystematiek benut om de nieuwe subsidieregelingen te dereguleren”.

In de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2004 zijn de minimale inhoudelijke en procedurele voorschriften vastgelegd die voor alle subsidies gelden. Zo is hierin bijvoorbeeld geregeld voor welke (globale) activiteiten subsidie kan worden verstrekt, welke termijnen daarbij gelden en de minimale verplichtingen voor subsidie-ontvanger. Ook staat beschreven welke onderliggende stukken de subsidie-aanvrager moet overhandigen, wil hij voor subsidie in aanmerking komen. In de subsidieregels van Gedeputeerde Staten zijn nadere inhoudelijke criteria om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen geformuleerd.

Per 1 april 2004 vervalt de huidige Subsidieverordening Provincie Limburg en treedt de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2004 en de nadere subsidieregelingen in werking. Provinciale Staten hebben op 30 januari met de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2004 ingestemd die nu verder door GS is uitgewerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Perbsericht provincie Limburg

Subsidieregels Provincie Limburg eenvoudiger | Infrasite

Subsidieregels Provincie Limburg eenvoudiger

Maastricht – Gedeputeerde Staten (GS) hebben de subsidieregels voor de Provincie Limburg vereenvoudigd. Gedeputeerde Herman Vrehen: “In plaats van 600 bladzijden bevat de regeling nu ‘slechts’ zo’n 200 bladzijden; een mooi voorbeeld van deregulering!”

Gedeputeerde Herman Vrehen: “ De inhoud is geactualiseerd en zaken die gewoon niet meer klopten, zijn aangepast. Er is gekozen voor een duidelijke structuur, overbodige bepalingen zijn verwijderd en de voorschriften zijn vereenvoudigd. Bij dit laatste kunt u denken aan minder verschillende soorten subsidies, uniforme beslistermijnen en uniforme eisen voor een subsidie-aanvraag. Kortom, wij hebben deze eerste wijziging van de subsidiesystematiek benut om de nieuwe subsidieregelingen te dereguleren”.

In de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2004 zijn de minimale inhoudelijke en procedurele voorschriften vastgelegd die voor alle subsidies gelden. Zo is hierin bijvoorbeeld geregeld voor welke (globale) activiteiten subsidie kan worden verstrekt, welke termijnen daarbij gelden en de minimale verplichtingen voor subsidie-ontvanger. Ook staat beschreven welke onderliggende stukken de subsidie-aanvrager moet overhandigen, wil hij voor subsidie in aanmerking komen. In de subsidieregels van Gedeputeerde Staten zijn nadere inhoudelijke criteria om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen geformuleerd.

Per 1 april 2004 vervalt de huidige Subsidieverordening Provincie Limburg en treedt de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2004 en de nadere subsidieregelingen in werking. Provinciale Staten hebben op 30 januari met de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2004 ingestemd die nu verder door GS is uitgewerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Perbsericht provincie Limburg