Mogelijke overtreding milieuwetgeving spooronderhoud

Utrecht – Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke overtreding van de milieuwetgeving bij het spooronderhoud door ProRail. Het OM heeft aanwijzingen dat het opruimen van vervuilde ballast niet conform de milieuwetgeving gebeurt. ProRail verleent alle medewerking aan het onderzoek.

In het kader van dit onderzoek zijn vandaag de vestigingen van ProRail in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven bezocht. Er zijn documenten bekeken die te maken hebben met onderhoud aan ballastbedden vanaf 2002 tot heden. Hieruit moet blijken of er daadwerkelijk overtredingen zijn begaan. In dat geval kan het OM beslissen om tot vervolging over te gaan.

Gedurende het onderzoek door het OM worden door ProRail geen verdere mededelingen gedaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail