Vervolg CAO-onderhandelingen

Gouda – Werknemers- en werkgeversdelegaties hebben donderdag 18 maart 2004 gebruikt om na te gaan hoe op effectieve wijze de vervolgbesprekingen over een nieuwe Bouw-CAO inhoud kunnen krijgen. De bijeenkomst is verder benut om nog openstaande onduidelijkheden over en weer te bespreken. Op donderdag 25 maart worden de onderhandelingen voortgezet.

De delegaties hebben teleurgesteld moeten vaststellen dat het gezamenlijk pleidooi bij het ministerie van Financiën voor behoud van de succesvolle carpoolregeling in de bouw niet tot concrete resultaten heeft geleid.

Op maandag 22 maart vindt vervolgoverleg over de UTA-CAO plaats, de CAO voor het uitvoerend technisch en administratief personeel in de bouwsector. Deze CAO heeft betrekking op zo’n 50.000 werknemers; de Bouw-CAO op 150.000.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB