Nieuwe werkwijze Rijkswaterstaat

Den Haag – Als antwoord op kamervragen over de mogelijke sanering van werkgelegenheid bij Rijkswaterstaat geeft minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer aan dat
de nieuwe werkwijzen van Rijkswaterstaat worden beschreven in het Ondernemingsplan Rijkswaterstaat en dat dit plan medio februari 2004 gereed zal zijn en vervolgens ook aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.

Rijkswaterstaat wil op een fundamenteel andere wijze gaan werken. Hiervoor zijn de volgende aanleidingen:

– In de eerste plaats wil het kabinet overheid moderniseren. Rijkswaterstaat wil daar een actieve bijdrage aan leveren.
– Rijkswaterstaat wil in de tweede plaats meer publieksgericht gaan werken.

РIn de derde plaats is, na de parlementaire enqu̻te bouwnijverheid, een nieuwe rolverdeling met de markt noodzakelijk.
RWS zal meer taken overlaten aan de markt en concentreert zich op het actief waarborgen van de publieke belangen.

– In de vierde plaats heeft Rijkswaterstaat dringend behoefte aan een sterk vereenvoudigde bedrijfsvoering.
– Tenslotte wil Rijkswaterstaat binnen in vier jaar de huidige personele mismatch oplossen.
In het verlengde van “de veranderopgave van het ministerie van Verkeer en Waterstaat” wil Rijkswaterstaat met minder mensen meer kwaliteit gaan leveren. Minder arbeidsintensieve werkprocessen staan hierbij centraal. Het streven van Rijkswaterstaat is de nieuwe werkwijzen de komende vier jaar in te voeren. Als dat lukt is het naar de huidige verwachtingen mogelijk om in de periode 2003-2007 de maatschappelijk belangrijke taken waar Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor is met 1800 tot 2200 mensen minder te realiseren.
Voorwaarde om deze slag te kunnen maken is dat Rijkswaterstaat de komende vier jaar zowel financieel als in de tijd de benodigde ruimte krijgt, zo schrijft de minister.

Op basis van het strategisch akkoord Balkenende I en het hoofdlijnenakkoord
Balkenende II is Rijkswaterstaat in totaal een taakstelling opgelegd van 1000 fte in de periode 2003-2007. Het gaat dus mogelijk om 800 tot 1200 fte extra waarbij de minister in haar brief benadrukt dat dit geen doel op zich is maar het mogelijke gevolg van de invoering van fundamenteel andere werkwijzen.

Stellig voornemen van Rijkswaterstaat is gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Uit te sluiten vallen gedwongen ontslagen echter niet. Over dit punt zal nog nader overleg plaatsvinden met de Groepsondernemingsraad en de vakbonden.

Het gaat hier om zeer ingrijpende veranderingen. Rijkswaterstaat zal zich echter tot het uiterste inspannen om de afgesproken programma’s en projecten conform de planning te realiseren. Streven is de winkel tijdens de verbouwing open te houden.
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor negatieve gevolgen voor lopende en toekomstige programma’s en projecten, aldus de minister in haar brief.

Nieuwe werkwijze Rijkswaterstaat | Infrasite

Nieuwe werkwijze Rijkswaterstaat

Den Haag – Als antwoord op kamervragen over de mogelijke sanering van werkgelegenheid bij Rijkswaterstaat geeft minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer aan dat
de nieuwe werkwijzen van Rijkswaterstaat worden beschreven in het Ondernemingsplan Rijkswaterstaat en dat dit plan medio februari 2004 gereed zal zijn en vervolgens ook aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.

Rijkswaterstaat wil op een fundamenteel andere wijze gaan werken. Hiervoor zijn de volgende aanleidingen:

– In de eerste plaats wil het kabinet overheid moderniseren. Rijkswaterstaat wil daar een actieve bijdrage aan leveren.
– Rijkswaterstaat wil in de tweede plaats meer publieksgericht gaan werken.

РIn de derde plaats is, na de parlementaire enqu̻te bouwnijverheid, een nieuwe rolverdeling met de markt noodzakelijk.
RWS zal meer taken overlaten aan de markt en concentreert zich op het actief waarborgen van de publieke belangen.

– In de vierde plaats heeft Rijkswaterstaat dringend behoefte aan een sterk vereenvoudigde bedrijfsvoering.
– Tenslotte wil Rijkswaterstaat binnen in vier jaar de huidige personele mismatch oplossen.
In het verlengde van “de veranderopgave van het ministerie van Verkeer en Waterstaat” wil Rijkswaterstaat met minder mensen meer kwaliteit gaan leveren. Minder arbeidsintensieve werkprocessen staan hierbij centraal. Het streven van Rijkswaterstaat is de nieuwe werkwijzen de komende vier jaar in te voeren. Als dat lukt is het naar de huidige verwachtingen mogelijk om in de periode 2003-2007 de maatschappelijk belangrijke taken waar Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor is met 1800 tot 2200 mensen minder te realiseren.
Voorwaarde om deze slag te kunnen maken is dat Rijkswaterstaat de komende vier jaar zowel financieel als in de tijd de benodigde ruimte krijgt, zo schrijft de minister.

Op basis van het strategisch akkoord Balkenende I en het hoofdlijnenakkoord
Balkenende II is Rijkswaterstaat in totaal een taakstelling opgelegd van 1000 fte in de periode 2003-2007. Het gaat dus mogelijk om 800 tot 1200 fte extra waarbij de minister in haar brief benadrukt dat dit geen doel op zich is maar het mogelijke gevolg van de invoering van fundamenteel andere werkwijzen.

Stellig voornemen van Rijkswaterstaat is gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Uit te sluiten vallen gedwongen ontslagen echter niet. Over dit punt zal nog nader overleg plaatsvinden met de Groepsondernemingsraad en de vakbonden.

Het gaat hier om zeer ingrijpende veranderingen. Rijkswaterstaat zal zich echter tot het uiterste inspannen om de afgesproken programma’s en projecten conform de planning te realiseren. Streven is de winkel tijdens de verbouwing open te houden.
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor negatieve gevolgen voor lopende en toekomstige programma’s en projecten, aldus de minister in haar brief.