Informatie aanbesteding bewegwijzering Rijkswegen

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Peijs informatie over het aanbestedingsproces van de bewegwijzering op Rijkswegen.

De openbare aanbesteding van de bewegwijzering voor het Nederlandse Rijkswegennet is afgerond, het contract is inmiddels gegund aan de firma Tebodin. Het contract, dat volgens Europese richtlijnen is aanbesteed, behelst de ontwikkeling van bewegwijzeringplannen en het beheer van een database hiertoe, voor een periode van drie jaar met tweemaal de mogelijkheid van verlenging met een jaar.

Een commissie van interne en externe deskundigen heeft de acht inschrijvingen beoordeeld op prijs en kwaliteit. Er is onder meer gekeken naar automatiseringskennis, kennis van het opstellen en beheersen van bewegwijzeringplannen en ervaring met technisch ingenieurswerk. Er is een raamcontract afgesloten voor het maken van bewegwijzeringplannen tegen vaste prijzen voor borden voor nieuwe situaties, langs nieuwe wegen en voor de vervanging van oude borden. De prijs van de plannen zelf is afhankelijk van de hoeveelheid borden in zo’n plan. Deze eenheidsprijzen zijn in het contract vastgelegd, inhoudende minder dan 6 borden € 1.480,–/6 tot 10 borden € 1.650,–/11 tot 15 borden € 1.760. en dan steeds per 5 borden extra € 110,–. Het contract voor het ontwerp en het beheer van de database is voor een periode van drie jaar gegund voor een bedrag van € 547.490.

In het bewegwijzeringplan is voorts vastgelegd welke plaatsnamen en wegnummers op de borden worden vermeld zodat weggebruikers hun route kunnen vinden. Deze gegevens inclusief de locatie van het bord en de datum van plaatsing worden beheerd in de data-base. In Nederland wordt de bewegwijzering op de Rijkswegen verzorgd door middel van de bekende blauwe routeborden met witte letters. Met deze nieuwe gunning blijft dat zo.

Om de continuïteit te waarborgen wordt met de huidige aanbieder (de ANWB) een overgangsregeling getroffen. Hierbij blijft de ANWB bij projecten zoals bijvoorbeeld de HSL en de Betuweroute betrokken omdat zij de uitvoering (immers de bewegwijzeringsplannen zijn allang gereed) voor Rijkswaterstaat blijft verzorgen.

De minister streeft er uitdrukkelijk naar de werkrelatie met de ANWB goed te blijven onderhouden, waardoor de uniformiteit van de bewegwijzering van het gehele wegennet in Nederland gewaarborgd blijft.

Tenslotte stelt zij dat op de nieuwe borden op het Rijkswegennet in vervolg onderin komt te staan “Rijkswaterstaat” in plaats van “ANWB”, mede omdat Rijkswaterstaat het aanspreekpunt hiervoor is.

Informatie aanbesteding bewegwijzering Rijkswegen | Infrasite

Informatie aanbesteding bewegwijzering Rijkswegen

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Peijs informatie over het aanbestedingsproces van de bewegwijzering op Rijkswegen.

De openbare aanbesteding van de bewegwijzering voor het Nederlandse Rijkswegennet is afgerond, het contract is inmiddels gegund aan de firma Tebodin. Het contract, dat volgens Europese richtlijnen is aanbesteed, behelst de ontwikkeling van bewegwijzeringplannen en het beheer van een database hiertoe, voor een periode van drie jaar met tweemaal de mogelijkheid van verlenging met een jaar.

Een commissie van interne en externe deskundigen heeft de acht inschrijvingen beoordeeld op prijs en kwaliteit. Er is onder meer gekeken naar automatiseringskennis, kennis van het opstellen en beheersen van bewegwijzeringplannen en ervaring met technisch ingenieurswerk. Er is een raamcontract afgesloten voor het maken van bewegwijzeringplannen tegen vaste prijzen voor borden voor nieuwe situaties, langs nieuwe wegen en voor de vervanging van oude borden. De prijs van de plannen zelf is afhankelijk van de hoeveelheid borden in zo’n plan. Deze eenheidsprijzen zijn in het contract vastgelegd, inhoudende minder dan 6 borden € 1.480,–/6 tot 10 borden € 1.650,–/11 tot 15 borden € 1.760. en dan steeds per 5 borden extra € 110,–. Het contract voor het ontwerp en het beheer van de database is voor een periode van drie jaar gegund voor een bedrag van € 547.490.

In het bewegwijzeringplan is voorts vastgelegd welke plaatsnamen en wegnummers op de borden worden vermeld zodat weggebruikers hun route kunnen vinden. Deze gegevens inclusief de locatie van het bord en de datum van plaatsing worden beheerd in de data-base. In Nederland wordt de bewegwijzering op de Rijkswegen verzorgd door middel van de bekende blauwe routeborden met witte letters. Met deze nieuwe gunning blijft dat zo.

Om de continuïteit te waarborgen wordt met de huidige aanbieder (de ANWB) een overgangsregeling getroffen. Hierbij blijft de ANWB bij projecten zoals bijvoorbeeld de HSL en de Betuweroute betrokken omdat zij de uitvoering (immers de bewegwijzeringsplannen zijn allang gereed) voor Rijkswaterstaat blijft verzorgen.

De minister streeft er uitdrukkelijk naar de werkrelatie met de ANWB goed te blijven onderhouden, waardoor de uniformiteit van de bewegwijzering van het gehele wegennet in Nederland gewaarborgd blijft.

Tenslotte stelt zij dat op de nieuwe borden op het Rijkswegennet in vervolg onderin komt te staan “Rijkswaterstaat” in plaats van “ANWB”, mede omdat Rijkswaterstaat het aanspreekpunt hiervoor is.