Onderzoek naar aanvullende inspectiemethoden dijken

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijkheden om visuele inspecties van dijken aan te vullen met andere inspectiemethoden.

Daarbij kan worden gedacht aan waarnemingstechnieken vanuit vliegtuigen en met satellieten, waarmee eventuele vervormingen van dijken gedetecteerd kunnen worden. De onderzoekers moeten ook in kaart brengen hoe snel deze technieken operationeel kunnen zijn en wat dat gaat kosten.

Na de dijkdoorbraak bij Wilnis, vorig jaar zomer, is de Unie van Waterschappen een onderzoeksprogramma over veendijken begonnen. Daarin wordt ook aandacht besteed aan inspectiemethoden. Het door de staatssecretaris opgedragen onderzoek moet daarop aansluiten voor wat betreft inspectiemethoden voor overige typen dijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat