Nijmeegseplein in Arnhem wordt aangepakt

Het zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblemen op het Nijmeegseplein staat al langere tijd op de politieke agenda. Filevorming en (dodelijke)ongevallen maken een reconstructie dringend noodzakelijk. Gemeente Arnhem, Knooppunt Arnhem-Nijmegen, en het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland en het Rijk hebben nu geld vrijgemaakt om het plein te reconstrueren. Onderdeel van de reconstructie vormt de aanleg van fiets-voetgangersviaducten of -tunnels. De totale kosten van het project worden begroot op 13 miljoen euro. Gedeputeerde Staten willen hiervan 5,23 miljoen voor rekening van de provincie laten komen. Het Gelders Parlement, Provinciale Staten, neemt hierover in februari het definitieve besluit.

Het Nijmeegseplein is een van de belangrijkste verkeersknelpunten in het wegennet van de provincie Gelderland. Het heeft een verdeelfunctie van het verkeer van de zuidelijke invalsweg van de gemeente Arnhem en het begin van de Pleyroute met hoge intensiteiten van auto- en fietsverkeer en het openbaar vervoer. Daarnaast komt het veelvuldig voor dat tijdens evenementen in Gelredome voetgangers veelvuldig tussen het verkeer oversteken waardoor zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Het plein staat als eerste op de lijst van gevaarlijke kruispunten in Gelderland en de lijst van verkeersonveiligheidsconcentraties van provinciale wegen. Een oplossing van de capaciteits- en verkeersveiligheidsproblemen is dus dringend gewenst.

In verband met de ‘Dijsselbloembijdrage’ van het Rijk (3,52 miljoen) moet de reconstructie voor 31 december 2005 zijn afgerond. Nu de contouren van de gemeentelijke plannen voor een ontwikkeling van een nieuw stadshart in Arnhem-Zuid bekend zijn, kan de reconstructie die een compacter kruispunt moet opleveren met een ongelijkvloerse fiets-voetgangersverbinding, snel van start gaan. Wanneer het Gelders Parlement positief besluit, kunnen de betrokken partijen de overeenkomst ondertekenen over de verantwoordelijkheden en de verdeling van de financiële bijdragen en kan het werk worden gegund.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Nijmeegseplein in Arnhem wordt aangepakt | Infrasite

Nijmeegseplein in Arnhem wordt aangepakt

Het zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblemen op het Nijmeegseplein staat al langere tijd op de politieke agenda. Filevorming en (dodelijke)ongevallen maken een reconstructie dringend noodzakelijk. Gemeente Arnhem, Knooppunt Arnhem-Nijmegen, en het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland en het Rijk hebben nu geld vrijgemaakt om het plein te reconstrueren. Onderdeel van de reconstructie vormt de aanleg van fiets-voetgangersviaducten of -tunnels. De totale kosten van het project worden begroot op 13 miljoen euro. Gedeputeerde Staten willen hiervan 5,23 miljoen voor rekening van de provincie laten komen. Het Gelders Parlement, Provinciale Staten, neemt hierover in februari het definitieve besluit.

Het Nijmeegseplein is een van de belangrijkste verkeersknelpunten in het wegennet van de provincie Gelderland. Het heeft een verdeelfunctie van het verkeer van de zuidelijke invalsweg van de gemeente Arnhem en het begin van de Pleyroute met hoge intensiteiten van auto- en fietsverkeer en het openbaar vervoer. Daarnaast komt het veelvuldig voor dat tijdens evenementen in Gelredome voetgangers veelvuldig tussen het verkeer oversteken waardoor zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Het plein staat als eerste op de lijst van gevaarlijke kruispunten in Gelderland en de lijst van verkeersonveiligheidsconcentraties van provinciale wegen. Een oplossing van de capaciteits- en verkeersveiligheidsproblemen is dus dringend gewenst.

In verband met de ‘Dijsselbloembijdrage’ van het Rijk (3,52 miljoen) moet de reconstructie voor 31 december 2005 zijn afgerond. Nu de contouren van de gemeentelijke plannen voor een ontwikkeling van een nieuw stadshart in Arnhem-Zuid bekend zijn, kan de reconstructie die een compacter kruispunt moet opleveren met een ongelijkvloerse fiets-voetgangersverbinding, snel van start gaan. Wanneer het Gelders Parlement positief besluit, kunnen de betrokken partijen de overeenkomst ondertekenen over de verantwoordelijkheden en de verdeling van de financiële bijdragen en kan het werk worden gegund.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland