Rijkswaterstaat wil fors inkrimpen

Rijkswaterstaat wil voor 2008 zo’n 1.800 á 2.200 arbeidsplaatsen schrappen. Dit blijkt uit het concept-ondernemingsplan dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van Rijkswaterstaat is gepresenteerd. De plannen van RWS voor de komende vier jaar zijn gebundeld in het ondernemingsplan met het motto ‘Doorpakken, wel degelijk’.

Belangrijkste redenen om het personeelsbestand in te krimpen zijn het besluit van het kabinet om de overheid te moderniseren, het feit dat de burger meer waar voor zijn belastinggeld wil en de nieuwe relatie met het bedrijfsleven. Daarnaast vindt directeur-generaal Bert Keijts dat RWS onvoldoende grip heeft op de bedrijfsvoering en dat de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers niet met elkaar in overeenstemming zijn. Zo is er aan de ene kant sprake van overcapaciteit en huurt RWS aan de andere kant op grote schaal externen in. Ook de vergrijzing aan de ene kant en de krapte op de arbeidsmarkt aan de andere kant spelen een rol.

Rijkswaterstaat wil fors inkrimpen | Infrasite

Rijkswaterstaat wil fors inkrimpen

Rijkswaterstaat wil voor 2008 zo’n 1.800 á 2.200 arbeidsplaatsen schrappen. Dit blijkt uit het concept-ondernemingsplan dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van Rijkswaterstaat is gepresenteerd. De plannen van RWS voor de komende vier jaar zijn gebundeld in het ondernemingsplan met het motto ‘Doorpakken, wel degelijk’.

Belangrijkste redenen om het personeelsbestand in te krimpen zijn het besluit van het kabinet om de overheid te moderniseren, het feit dat de burger meer waar voor zijn belastinggeld wil en de nieuwe relatie met het bedrijfsleven. Daarnaast vindt directeur-generaal Bert Keijts dat RWS onvoldoende grip heeft op de bedrijfsvoering en dat de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers niet met elkaar in overeenstemming zijn. Zo is er aan de ene kant sprake van overcapaciteit en huurt RWS aan de andere kant op grote schaal externen in. Ook de vergrijzing aan de ene kant en de krapte op de arbeidsmarkt aan de andere kant spelen een rol.