AVBB sluit bewogen jaar af

Het AVBB sluit een bewogen jaar af, mede gezien de nasleep van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Een korte terugblik.

Deze week kwam het Openbaar Ministerie met aanklachten en heeft de NMa de boetes bekend gemaakt. Het AVBB vindt het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is gekomen en hoopt dat er een streep kan worden gezet onder het verleden.

In 2003 heeft het AVBB samen met de lidverenigingen een model-gedragscode opgesteld. Het AVBB heeft ondernemingen opgeroepen de gedragscode in te voeren en na te leven. Voor de registratie van ondernemingen die een gedragscode conform het model hebben ingevoerd, is recent de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgericht. De onafhankelijke Commissie van Toezicht behandelt klachten tegen geregistreerde ondernemingen. Kijk voor meer informatie op www.sbib.nl.

Op 25 november jl. vond de bijeenkomst Toekomstperspectief Bouwsector plaats. Ministers Brinkhorst (EZ), Dekker (VROM) en Peijs (V&W) gaven hierin aan dat het kabinet weer goede verhoudingen wil met de bouwsector, mits dit gepaard gaat met een echte mentaliteitsverandering en een heel nieuw elan.

Afgelopen jaar is onderzocht hoe gekomen kan worden tot een andere structuur van de werkgeversorganisatie in de bouw. Uitgangspunten zijn meer slagkracht, eenduidigheid en kostenbesparing. In november is het adviesrapport gepresenteerd. Het advies ligt momenteel ter goedkeuring bij de verschillende verenigingen.

Ook binnen bouwbedrijven wordt gedacht, gesproken en geschreven over het verleden en de toekomst. In het tweewekelijks periodiek van het AVBB hadden ondernemers in 2003 de gelegenheid hun mening over bouwgerelateerde onderwerpen te laten horen. Een compilatie hiervan willen wij u niet onthouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB sluit bewogen jaar af | Infrasite

AVBB sluit bewogen jaar af

Het AVBB sluit een bewogen jaar af, mede gezien de nasleep van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Een korte terugblik.

Deze week kwam het Openbaar Ministerie met aanklachten en heeft de NMa de boetes bekend gemaakt. Het AVBB vindt het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is gekomen en hoopt dat er een streep kan worden gezet onder het verleden.

In 2003 heeft het AVBB samen met de lidverenigingen een model-gedragscode opgesteld. Het AVBB heeft ondernemingen opgeroepen de gedragscode in te voeren en na te leven. Voor de registratie van ondernemingen die een gedragscode conform het model hebben ingevoerd, is recent de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgericht. De onafhankelijke Commissie van Toezicht behandelt klachten tegen geregistreerde ondernemingen. Kijk voor meer informatie op www.sbib.nl.

Op 25 november jl. vond de bijeenkomst Toekomstperspectief Bouwsector plaats. Ministers Brinkhorst (EZ), Dekker (VROM) en Peijs (V&W) gaven hierin aan dat het kabinet weer goede verhoudingen wil met de bouwsector, mits dit gepaard gaat met een echte mentaliteitsverandering en een heel nieuw elan.

Afgelopen jaar is onderzocht hoe gekomen kan worden tot een andere structuur van de werkgeversorganisatie in de bouw. Uitgangspunten zijn meer slagkracht, eenduidigheid en kostenbesparing. In november is het adviesrapport gepresenteerd. Het advies ligt momenteel ter goedkeuring bij de verschillende verenigingen.

Ook binnen bouwbedrijven wordt gedacht, gesproken en geschreven over het verleden en de toekomst. In het tweewekelijks periodiek van het AVBB hadden ondernemers in 2003 de gelegenheid hun mening over bouwgerelateerde onderwerpen te laten horen. Een compilatie hiervan willen wij u niet onthouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB