ATCN sluit contract met DHV Water BV

De Association of Tankcleaning Companies in the Netherlands (ATCN) heeft een 5-jarig contract gesloten met DHV Water BV voor het beheren en distribueren van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix. De brancheorganisatie voor tankautoreinigingsbedrijven verwacht zo de abonneehouders in de toekomst meer van dienst te kunnen zijn en het product
ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix tot een nog hoger niveau te brengen. Tevens zal de continuïteit van het project voor een lange periode gewaarborgd zijn
Bij het schoonmaken van tanks die gebruikt worden in het transport over de
weg komen restanten van stoffen in het waswater terecht. De tankautoreinigingsbedrijven moeten weten hoe men met het waswater om dient te gaan. Zij hebben een vergunning nodig voor het lozen ervan. Door gebruik
te maken van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix kunnen de
tankautoreinigingsbedrijven nauwkeuriger, efficiënter en eenduidiger met deze stoffen omgaan en kosten besparen op hun bedrijfsvoering. De matrix geeft de juiste zuiveringstechnische aanpak van de vrijkomende stoffen aan en leidt tot een grotere doelmatigheid bij het aanvragen en ontvangen van een vergunning. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het databestand actuele informatie bevat over de relevante stoffen.

Op de foto (links) ir. H.W.N.P. van Berkel, voorzitter ATCN en de heer ir. G. Onderdelinden, Directeur Bedrijfsleven
DHV (rechts)

Bron: KNV

DHV Water BV neemt deze taak op zich. Het advies- en ingenieursbureau DHV levert oplossingen op het gebied van waterproductie en waterzuivering in de vorm van advies tot en met de uiteindelijke realisatie en bedrijfsvoering
van waterzuiveringsinstallaties. In deze hoedanigheid is DHV goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom dergelijke installaties. Tegelijk heeft DHV veel relevante technologische kennis in huis.

Elk jaar zal een nieuwe versie van de CD-ROM van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix worden uitgebracht. Immers, om de kwaliteit
van de database te kunnen waarborgen zal voortdurend gezocht moeten worden
naar de meest actuele informatie. Vergunningverleners hebben al aangegeven te gaan verwijzen naar de meest recente versie van de Stoffenverwerkingsmatrix. Momenteel wordt er reeds met de derde versie van
de CD-ROM Stoffenverwerkingsmatrix gewerkt.

Ook voor bedrijven buiten de tankcleaning branche wordt vanwege de ABM-richtlijn de verwerk-baarheid van stoffen steeds belangrijker. Volgend jaar
zal DHV de gegevens van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix koppelen aan een database volgens de ABM-procedure.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

ATCN sluit contract met DHV Water BV | Infrasite

ATCN sluit contract met DHV Water BV

De Association of Tankcleaning Companies in the Netherlands (ATCN) heeft een 5-jarig contract gesloten met DHV Water BV voor het beheren en distribueren van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix. De brancheorganisatie voor tankautoreinigingsbedrijven verwacht zo de abonneehouders in de toekomst meer van dienst te kunnen zijn en het product
ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix tot een nog hoger niveau te brengen. Tevens zal de continuïteit van het project voor een lange periode gewaarborgd zijn
Bij het schoonmaken van tanks die gebruikt worden in het transport over de
weg komen restanten van stoffen in het waswater terecht. De tankautoreinigingsbedrijven moeten weten hoe men met het waswater om dient te gaan. Zij hebben een vergunning nodig voor het lozen ervan. Door gebruik
te maken van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix kunnen de
tankautoreinigingsbedrijven nauwkeuriger, efficiënter en eenduidiger met deze stoffen omgaan en kosten besparen op hun bedrijfsvoering. De matrix geeft de juiste zuiveringstechnische aanpak van de vrijkomende stoffen aan en leidt tot een grotere doelmatigheid bij het aanvragen en ontvangen van een vergunning. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het databestand actuele informatie bevat over de relevante stoffen.

Op de foto (links) ir. H.W.N.P. van Berkel, voorzitter ATCN en de heer ir. G. Onderdelinden, Directeur Bedrijfsleven
DHV (rechts)

Bron: KNV

DHV Water BV neemt deze taak op zich. Het advies- en ingenieursbureau DHV levert oplossingen op het gebied van waterproductie en waterzuivering in de vorm van advies tot en met de uiteindelijke realisatie en bedrijfsvoering
van waterzuiveringsinstallaties. In deze hoedanigheid is DHV goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom dergelijke installaties. Tegelijk heeft DHV veel relevante technologische kennis in huis.

Elk jaar zal een nieuwe versie van de CD-ROM van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix worden uitgebracht. Immers, om de kwaliteit
van de database te kunnen waarborgen zal voortdurend gezocht moeten worden
naar de meest actuele informatie. Vergunningverleners hebben al aangegeven te gaan verwijzen naar de meest recente versie van de Stoffenverwerkingsmatrix. Momenteel wordt er reeds met de derde versie van
de CD-ROM Stoffenverwerkingsmatrix gewerkt.

Ook voor bedrijven buiten de tankcleaning branche wordt vanwege de ABM-richtlijn de verwerk-baarheid van stoffen steeds belangrijker. Volgend jaar
zal DHV de gegevens van de ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix koppelen aan een database volgens de ABM-procedure.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV