800 knelpunten gemeld bij meldpunt strijdige regels

Er zijn in totaal 800 knelpunten gemeld bij het Meldpunt strijdige regels. Dit schrijft Staatssecretaris Karien van Gennip in de aanbiedingsbrief aan gemeenten, provincies en organisaties bij de rapportage van de resultaten van het meldpunt. In mei 2003 heeft het ministerie Economische Zaken, samen met MKB-Nederland het meldpunt strijdige regels geopend. Bij dit meldpunt konden ondernemers tot 1 oktober hun concrete praktijkervaringen met strijdige of onlogische regels melden. Daar is volop gebruik van gemaakt. Met de binnengekomen meldingen heeft het meldpunt zowel in aantal als in kwaliteit naar het oordeel van Staatssecretaris Van Gennip ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. Het eindrapport is terug te vinden op de website van het meldpunt: www.strijdigeregels.nl.

Bijna de helft van de knelpunten betreft tegenstrijdige regels en eisen. Dit zijn regels op één object (een apparaat, een pand, een dienst of iets dergelijks) die elkaar in de praktijk bijten. Op zichzelf is het bestaan van de regel logisch, maar gecombineerde toepassing van de regels bij handhaving en vergunningverlening leidt tot onduidelijkheid en tegenstrijdige eisen voor de ondernemer.

Veel melders zijn afkomstig uit de sector Horeca: 26% van de meldingen. Andere sectoren met veel meldingen zijn: Bouw, Detailhandel, Voedsel, Metaal, Chemie en Recreatie.

Specifieke probleemgebieden zijn: arbeidsomstandigheden, brandveiligheid, voedselveiligheid, milieu- en natuurbeheer en bouw en ruimtelijke ordening.

Ondernemend Nederland heeft een duidelijke boodschap achtergelaten: de praktijk van de strijdige regels en eisen kan op veel fronten worden verbeterd. Met het meldpunt strijdige regels is de eerste fase afgerond. Nu gaat het er volgens de staatssecretaris om met een concrete aanpak te komen die leidt tot oplossingen.

Van Gennip gaat daarvoor aan de slag met vijf sectorgerichte werkgroepen. Aan zo’n werkgroep nemen alle betrokken partijen deel, zoals gemeente, inspectiediensten en brancheorganisatie, maar ook de ondernemer(s) zelf. De werkgroep gaat in een gemeente of regio aan de slag door concrete knelpunten gezamenlijk op te pakken. Daarbij wordt bekeken hoe het in anders kan en wat daarvoor nodig is. Dit wordt dan meteen in de praktijk toegepast en getoetst. Kernbegrippen zijn daarbij integrale afweging, coördinatie, stroomlijning en eenduidige communicatie. De beste ervaringen zullen dan landelijk uitgerold worden. Op basis van de resultaten van het meldpunt wordt in eerste instantie gestart met werkgroepen voor de sectoren Bouw, Metaal, Chemie, Horeca en Recreatie en Detailhandel Voedsel.

Begin 2004 beginnen de werkgroepen, zodat medio 2004 de eerste resultaten zichtbaar zijn. De komende maanden worden gebruikt om de werkgroepen in te richten. Op
www.strijdigeregels.nl
zijn de voortgang en de resultaten te vinden.
(Op het moment van publiceren van dit bericht is de website nog niet in de lucht.(red.))

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

800 knelpunten gemeld bij meldpunt strijdige regels | Infrasite

800 knelpunten gemeld bij meldpunt strijdige regels

Er zijn in totaal 800 knelpunten gemeld bij het Meldpunt strijdige regels. Dit schrijft Staatssecretaris Karien van Gennip in de aanbiedingsbrief aan gemeenten, provincies en organisaties bij de rapportage van de resultaten van het meldpunt. In mei 2003 heeft het ministerie Economische Zaken, samen met MKB-Nederland het meldpunt strijdige regels geopend. Bij dit meldpunt konden ondernemers tot 1 oktober hun concrete praktijkervaringen met strijdige of onlogische regels melden. Daar is volop gebruik van gemaakt. Met de binnengekomen meldingen heeft het meldpunt zowel in aantal als in kwaliteit naar het oordeel van Staatssecretaris Van Gennip ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. Het eindrapport is terug te vinden op de website van het meldpunt: www.strijdigeregels.nl.

Bijna de helft van de knelpunten betreft tegenstrijdige regels en eisen. Dit zijn regels op één object (een apparaat, een pand, een dienst of iets dergelijks) die elkaar in de praktijk bijten. Op zichzelf is het bestaan van de regel logisch, maar gecombineerde toepassing van de regels bij handhaving en vergunningverlening leidt tot onduidelijkheid en tegenstrijdige eisen voor de ondernemer.

Veel melders zijn afkomstig uit de sector Horeca: 26% van de meldingen. Andere sectoren met veel meldingen zijn: Bouw, Detailhandel, Voedsel, Metaal, Chemie en Recreatie.

Specifieke probleemgebieden zijn: arbeidsomstandigheden, brandveiligheid, voedselveiligheid, milieu- en natuurbeheer en bouw en ruimtelijke ordening.

Ondernemend Nederland heeft een duidelijke boodschap achtergelaten: de praktijk van de strijdige regels en eisen kan op veel fronten worden verbeterd. Met het meldpunt strijdige regels is de eerste fase afgerond. Nu gaat het er volgens de staatssecretaris om met een concrete aanpak te komen die leidt tot oplossingen.

Van Gennip gaat daarvoor aan de slag met vijf sectorgerichte werkgroepen. Aan zo’n werkgroep nemen alle betrokken partijen deel, zoals gemeente, inspectiediensten en brancheorganisatie, maar ook de ondernemer(s) zelf. De werkgroep gaat in een gemeente of regio aan de slag door concrete knelpunten gezamenlijk op te pakken. Daarbij wordt bekeken hoe het in anders kan en wat daarvoor nodig is. Dit wordt dan meteen in de praktijk toegepast en getoetst. Kernbegrippen zijn daarbij integrale afweging, coördinatie, stroomlijning en eenduidige communicatie. De beste ervaringen zullen dan landelijk uitgerold worden. Op basis van de resultaten van het meldpunt wordt in eerste instantie gestart met werkgroepen voor de sectoren Bouw, Metaal, Chemie, Horeca en Recreatie en Detailhandel Voedsel.

Begin 2004 beginnen de werkgroepen, zodat medio 2004 de eerste resultaten zichtbaar zijn. De komende maanden worden gebruikt om de werkgroepen in te richten. Op
www.strijdigeregels.nl
zijn de voortgang en de resultaten te vinden.
(Op het moment van publiceren van dit bericht is de website nog niet in de lucht.(red.))

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken