Reactie Heijmans op voornemen tot vervolging door OM

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) heeft van het Openbaar Ministerie (OM) een voornemen tot vervolging ontvangen in het kader van de onderzoeken naar onregelmatigheden in de bouwsector. Het betreft een voornemen tot vervolging van de divisie Heijmans Infrastructuur B.V. evenals van een drietal natuurlijke personen die werkzaam zijn bij Heijmans.

De verdenkingen betreffen oplichting, overtreding van de wet Economische Mededinging, valsheid in geschrift en deelneming aan een criminele organisatie. Ze houden verband met de bekendmakingen die eind 2001 werden gedaan betreffende mogelijke prijsafspraken in de gehele Nederlandse bouwsector.

In het belang van een goede en evenwichtige rechtsgang zal Heijmans gebruik maken van de door Justitie geboden gelegenheid om onder leiding van een Rechter-commissaris een mini-instructie te laten plaatsvinden. Via deze mini-instructie kan en zal Heijmans haar zienswijze op het voornemen van het OM kenbaar maken. Het OM zal daarna op basis van het volledige dossier tot definitieve besluitvorming komen.

Guus Hoefsloot, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans, in een reactie: “Heijmans is als één van de eersten in de sector krachtdadig opgetreden tegen onregelmatigheden, onder andere door de implementatie van een gedragscode, instelling van een gedragscodecommissie en invoering van maatregelen die de kans op herhaling in de toekomst moeten tegengaan. Zo worden bij iedere offerte verklaringen afgelegd dat geen concurrentiebeperkend overleg heeft plaatsgevonden. Het behoeft dan ook geen nader betoog dat Heijmans een gedragscode voor de gehele branche van harte ondersteunt.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Reactie Heijmans op voornemen tot vervolging door OM | Infrasite

Reactie Heijmans op voornemen tot vervolging door OM

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) heeft van het Openbaar Ministerie (OM) een voornemen tot vervolging ontvangen in het kader van de onderzoeken naar onregelmatigheden in de bouwsector. Het betreft een voornemen tot vervolging van de divisie Heijmans Infrastructuur B.V. evenals van een drietal natuurlijke personen die werkzaam zijn bij Heijmans.

De verdenkingen betreffen oplichting, overtreding van de wet Economische Mededinging, valsheid in geschrift en deelneming aan een criminele organisatie. Ze houden verband met de bekendmakingen die eind 2001 werden gedaan betreffende mogelijke prijsafspraken in de gehele Nederlandse bouwsector.

In het belang van een goede en evenwichtige rechtsgang zal Heijmans gebruik maken van de door Justitie geboden gelegenheid om onder leiding van een Rechter-commissaris een mini-instructie te laten plaatsvinden. Via deze mini-instructie kan en zal Heijmans haar zienswijze op het voornemen van het OM kenbaar maken. Het OM zal daarna op basis van het volledige dossier tot definitieve besluitvorming komen.

Guus Hoefsloot, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans, in een reactie: “Heijmans is als één van de eersten in de sector krachtdadig opgetreden tegen onregelmatigheden, onder andere door de implementatie van een gedragscode, instelling van een gedragscodecommissie en invoering van maatregelen die de kans op herhaling in de toekomst moeten tegengaan. Zo worden bij iedere offerte verklaringen afgelegd dat geen concurrentiebeperkend overleg heeft plaatsgevonden. Het behoeft dan ook geen nader betoog dat Heijmans een gedragscode voor de gehele branche van harte ondersteunt.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV