Verbetering Europese verkeersinformatie

Rond 1 december 2003 wordt de beschikbaarheid van verkeersinformatie in delen van Europa fors verbeterd. Diverse Europese wegbeheerders hebben dan uniforme verkeersgegevens makkelijker toegankelijk voor bedrijven die deze verkeersinformatie weer op hun beurt doorgeven aan weggebruikers. Het gaat om verkeersgegevens over het wegennet in Nederland, België, Wales, Engeland, Duitsland en een groot deel van Frankrijk. Dit initiatief wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Voor weggebruikers in Noordwest Europa betekent dit dat er meer en betere landsgrensoverschrijdende verkeersinformatie voor handen is. Voor Nederland verzorgt Rijkswaterstaat de beschikbaarheid van deze verkeersgegevens.

De verandering houdt in dat Europese wegbeheerders verkeersgegevens (over wegwerkzaamheden, files en incidenten) in geharmoniseerde vorm aanleveren. Deze informatie wordt in uniforme taal op een afgeschermde internetsite gezet. Bedrijven kunnen vervolgens de informatie van het internet afhalen en verspreiden onder weggebruikers via hun gebruikelijke diensten (websites, radioberichten, sms-diensten, etc.). Een aantal Nederlandse en buitenlandse bedrijven heeft al belangstelling getoond voor deze verkeersgegevens. Zij zijn gestart met het bouwen van ontvangstsystemen om de gegevens te kunnen downloaden.

Op het Intelligent Transport Systems (ITS) Wereldcongres in Madrid, van 16 t/m 20 november, wordt een eerste demonstratie van deze nieuwe aanpak getoond. Aan deze ontwikkeling ligt een aanbeveling van de Europese Commissie ten grondslag. In 2001 heeft de Commissie de lidstaten opgeroepen om goede randvoorwaarden te creëren voor de reisinformatie-services voor weggebruikers. Wegbeheerders in West Europa hebben daarop afgesproken hun verkeersgegevens zoveel en zo makkelijk mogelijk toegankelijk te maken voor de markt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat