AVBB bepleit carpoolregeling in brief aan Eerste Kamer

Het AVBB vraagt in een brief aan de Eerste Kamer aandacht voor de te verwachten problemen in de bouw als de fiscaal aantrekkelijke carpoolregeling verdwijnt. Het ongewijzigd invoeren van de huidige plannen omtrent het autopakket veroorzaakt een verdere toename in de ochtend- en avondspits en een sterke lastenverzwaring voor bouwondernemingen.

Bij de behandeling van het belastingplan 2004 is geen aandacht geschonken aan de consequenties van de maatregelen op de voor de maatschappij belangrijke carpoolregeling. Voor de chauffeur van een eigen carpoolauto gaat hetzelfde fiscale regime gelden als voor een alleenrijder in zijn eigen auto. Het AVBB verwacht hierdoor een sterke afname van het aantal carpoolers in de bouw vanaf 2004.

Het AVBB betreurt dat de verruiming van de fiscale ruimte per carpoolauto niet benut wordt. De fiscus staat het overhevelen van een gedeelte van de fiscaal onbelaste vergoeding van meerijders naar de chauffeur niet toe. In de brief aan de Eerste Kamer pleit het AVBB opnieuw voor de introductie voor een fiscale ruimte per carpoolauto, gebaseerd op aantal inzittenden x 18 eurocent. Op CAO-niveau of op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van deze fiscale ruimte tussen de chauffeur en de meerijders. Het blijft dan mogelijk de chauffeur 28 eurocent onbelast per kilometer te verstrekken. Door het handhaven van de huidige administratieve voorwaarden wordt misbruik van de regeling voorkomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB bepleit carpoolregeling in brief aan Eerste Kamer | Infrasite

AVBB bepleit carpoolregeling in brief aan Eerste Kamer

Het AVBB vraagt in een brief aan de Eerste Kamer aandacht voor de te verwachten problemen in de bouw als de fiscaal aantrekkelijke carpoolregeling verdwijnt. Het ongewijzigd invoeren van de huidige plannen omtrent het autopakket veroorzaakt een verdere toename in de ochtend- en avondspits en een sterke lastenverzwaring voor bouwondernemingen.

Bij de behandeling van het belastingplan 2004 is geen aandacht geschonken aan de consequenties van de maatregelen op de voor de maatschappij belangrijke carpoolregeling. Voor de chauffeur van een eigen carpoolauto gaat hetzelfde fiscale regime gelden als voor een alleenrijder in zijn eigen auto. Het AVBB verwacht hierdoor een sterke afname van het aantal carpoolers in de bouw vanaf 2004.

Het AVBB betreurt dat de verruiming van de fiscale ruimte per carpoolauto niet benut wordt. De fiscus staat het overhevelen van een gedeelte van de fiscaal onbelaste vergoeding van meerijders naar de chauffeur niet toe. In de brief aan de Eerste Kamer pleit het AVBB opnieuw voor de introductie voor een fiscale ruimte per carpoolauto, gebaseerd op aantal inzittenden x 18 eurocent. Op CAO-niveau of op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van deze fiscale ruimte tussen de chauffeur en de meerijders. Het blijft dan mogelijk de chauffeur 28 eurocent onbelast per kilometer te verstrekken. Door het handhaven van de huidige administratieve voorwaarden wordt misbruik van de regeling voorkomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB