KNV: Snelle voorbereiding kilometerheffing

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vraagt minister Peijs om snel aan de
slag te gaan met de voorbereidingen voor de invoer van de kilometerheffing.
Nu is het moment om lastige knopen in de voorbereiding door te hakken, zodat de variabele kilometerheffing in 2010 een feit zal zijn. De doorstroming op de Nederlandse wegen is hierbij gebaat.

Op de jaarvergadering van Koninklijk Nederlands Vervoer op 13 november 2003, die geheel in het teken staat van mobiliteit en (verbetering van)
bereikbaarheid drukt de voorzitter van KNV, Jhr. drs. A.L.F.M. Testa minister Peijs op het hart om voortvarend de nodige procedures in gang te zetten. Hij hoopt dat aan het einde van deze kabinetsperiode het ‘point of no return’ wordt bereikt. Het variabel beprijzen van het weggebruik is nodig, want: “het is beter om betaald te rijden, dan om betaald stil te staan”, aldus de voorzitter die er in zijn rede op wijst dat het
beroepsvervoer enorm veel geld verliest door de congestie op de weg.

Tegelijkertijd wijst de voorzitter van KNV erop dat de beprijzing van de weg niet het enige middel is om de stagnatie in de mobiliteit en daarmee in de economie tegen te gaan. Extra investeringen in nieuwe weg- en railinfrastructuur zijn hard nodig. Naar analogie van de presentatie van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, spreekt hij dan ook van : ‘Houen èn bouwen.’ Tevens wijst KNV bij monde van haar voorzitter erop dat de mobiliteitsbehoefte in Nederland alleen maar zal toenemen en dat kwalitatief hoogstaand collectief vervoer, zoals taxivervoer en openbaar vervoer onmisbaar is in de opvang van de mobiliteitsbehoefte.

Een belangrijke kwaliteitsimpuls in het openbaar vervoer is de introductie
van de chipkaart die het aantal zwartrijders moet terugdringen, de
passagier gemak brengt en tijdwinst oplevert. In zijn rede pleit Testa dan
ook voor een eenmalige investering van 150 miljoen euro om het project
succesrijk te laten zijn. De tot nu toe gereserveerde gelden van 100 miljoen euro voldoen niet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

KNV: Snelle voorbereiding kilometerheffing | Infrasite

KNV: Snelle voorbereiding kilometerheffing

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vraagt minister Peijs om snel aan de
slag te gaan met de voorbereidingen voor de invoer van de kilometerheffing.
Nu is het moment om lastige knopen in de voorbereiding door te hakken, zodat de variabele kilometerheffing in 2010 een feit zal zijn. De doorstroming op de Nederlandse wegen is hierbij gebaat.

Op de jaarvergadering van Koninklijk Nederlands Vervoer op 13 november 2003, die geheel in het teken staat van mobiliteit en (verbetering van)
bereikbaarheid drukt de voorzitter van KNV, Jhr. drs. A.L.F.M. Testa minister Peijs op het hart om voortvarend de nodige procedures in gang te zetten. Hij hoopt dat aan het einde van deze kabinetsperiode het ‘point of no return’ wordt bereikt. Het variabel beprijzen van het weggebruik is nodig, want: “het is beter om betaald te rijden, dan om betaald stil te staan”, aldus de voorzitter die er in zijn rede op wijst dat het
beroepsvervoer enorm veel geld verliest door de congestie op de weg.

Tegelijkertijd wijst de voorzitter van KNV erop dat de beprijzing van de weg niet het enige middel is om de stagnatie in de mobiliteit en daarmee in de economie tegen te gaan. Extra investeringen in nieuwe weg- en railinfrastructuur zijn hard nodig. Naar analogie van de presentatie van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, spreekt hij dan ook van : ‘Houen èn bouwen.’ Tevens wijst KNV bij monde van haar voorzitter erop dat de mobiliteitsbehoefte in Nederland alleen maar zal toenemen en dat kwalitatief hoogstaand collectief vervoer, zoals taxivervoer en openbaar vervoer onmisbaar is in de opvang van de mobiliteitsbehoefte.

Een belangrijke kwaliteitsimpuls in het openbaar vervoer is de introductie
van de chipkaart die het aantal zwartrijders moet terugdringen, de
passagier gemak brengt en tijdwinst oplevert. In zijn rede pleit Testa dan
ook voor een eenmalige investering van 150 miljoen euro om het project
succesrijk te laten zijn. De tot nu toe gereserveerde gelden van 100 miljoen euro voldoen niet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV