Evaluatie: uitbreiding bevoegdheden NMA

Het kabinet is tevreden over de werking van de Mededingingswet en het functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Wel wil het kabinet de bevoegdheden van de NMa op een aantal punten verruimen.

Dat schrijft minister Brinkhorst (Economische Zaken) in de kabinetsreactie op de evaluatie van de Mededingingswet. Deze wet is per 1 januari 1998 in werking getreden. Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer is afgesproken dat de wet na drie jaar zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is in mei 2002 afgerond en aan de Tweede Kamer aangeboden.

Brinkhorst constateert dat door de komst van de Mededingingswet en de NMa het concurrentietoezicht actiever en minder tolerant is geworden. ‘Een alerte en daadkrachtige toezichthouder is ook nodig, omdat gezonde concurrentieverhoudingen de productiviteitsgroei ten goede komen, wat weer bijdraagt aan het herstel van de Nederlandse concurrentiepositie’, zo schrijft de minister.

Bevoegdheden
Om het functioneren van de NMa te versterken, wil het kabinet de bevoegdheden op een aantal onderdelen verruimen:
РOmdat onder meer bij de enqu̻te naar de bouwfraude bleek dat bestuurders bewijsstukken in de eigen woning bewaren, moet de NMa ook de bevoegdheid krijgen om woningen van priv̩-personen binnen te treden.

– De NMa krijgt meer mogelijkheden om bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen.

– De boetes op het niet-meewerken aan een onderzoek worden verhoogd.

– Bij overtreding van de mededingingswet wil het kabinet niet alleen sancties tegen organisaties, maar ook tegen bestuurders (opdrachtgevers of feitelijke leidinggevenden) introduceren. Een directeur die verantwoordelijk is voor een overtreding van het kartelverbod, riskeert een boete van maximaal 250.000 euro. Op het niet-meewerken aan een NMa-onderzoek staat een boete van maximaal 12.500 euro.

– In lijn met het Europees mededingingsrecht komt de mogelijkheid om ontheffing van het kartelverbod te krijgen, te vervallen. In plaats daarvan wordt een wettelijke uitzondering van het kartelverbod in de wet opgenomen.

– Het kabinet wil dat een beroepsprocedure tegen een opgelegde dwangsom niet langer de werking van de dwangsom opschort. Nu ontlopen veel bedrijven deze sanctie door hiertegen beroep aan te tekenen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

Evaluatie: uitbreiding bevoegdheden NMA | Infrasite

Evaluatie: uitbreiding bevoegdheden NMA

Het kabinet is tevreden over de werking van de Mededingingswet en het functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Wel wil het kabinet de bevoegdheden van de NMa op een aantal punten verruimen.

Dat schrijft minister Brinkhorst (Economische Zaken) in de kabinetsreactie op de evaluatie van de Mededingingswet. Deze wet is per 1 januari 1998 in werking getreden. Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer is afgesproken dat de wet na drie jaar zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is in mei 2002 afgerond en aan de Tweede Kamer aangeboden.

Brinkhorst constateert dat door de komst van de Mededingingswet en de NMa het concurrentietoezicht actiever en minder tolerant is geworden. ‘Een alerte en daadkrachtige toezichthouder is ook nodig, omdat gezonde concurrentieverhoudingen de productiviteitsgroei ten goede komen, wat weer bijdraagt aan het herstel van de Nederlandse concurrentiepositie’, zo schrijft de minister.

Bevoegdheden
Om het functioneren van de NMa te versterken, wil het kabinet de bevoegdheden op een aantal onderdelen verruimen:
РOmdat onder meer bij de enqu̻te naar de bouwfraude bleek dat bestuurders bewijsstukken in de eigen woning bewaren, moet de NMa ook de bevoegdheid krijgen om woningen van priv̩-personen binnen te treden.

– De NMa krijgt meer mogelijkheden om bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen.

– De boetes op het niet-meewerken aan een onderzoek worden verhoogd.

– Bij overtreding van de mededingingswet wil het kabinet niet alleen sancties tegen organisaties, maar ook tegen bestuurders (opdrachtgevers of feitelijke leidinggevenden) introduceren. Een directeur die verantwoordelijk is voor een overtreding van het kartelverbod, riskeert een boete van maximaal 250.000 euro. Op het niet-meewerken aan een NMa-onderzoek staat een boete van maximaal 12.500 euro.

– In lijn met het Europees mededingingsrecht komt de mogelijkheid om ontheffing van het kartelverbod te krijgen, te vervallen. In plaats daarvan wordt een wettelijke uitzondering van het kartelverbod in de wet opgenomen.

– Het kabinet wil dat een beroepsprocedure tegen een opgelegde dwangsom niet langer de werking van de dwangsom opschort. Nu ontlopen veel bedrijven deze sanctie door hiertegen beroep aan te tekenen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken