Financiering project op en rondom de A12 rond

De regionale partners hebben ingestemd met de financiering van A12Bravo, het infrastructuurproject tussen Bodegraven en Oudenrijn. Het totale bedrag dat met de eerste fase van het project gemoeid is, bedraagt bijna 170 miljoen euro. A12 Bravo heeft als doel het verbeteren van de doorstroming op de wegen en de bereikbaarheid van de kernen in dit gebied en het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Het betreft een samenwerking tussen de provincie, Rijkswaterstaat, het Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten Bodegraven, Woerden, Utrecht, Montfoort en Nieuwegein. Betrokken partners maken zich samen sterk voor de financiering en uitvoering van de verschillende deelprojecten. Deelprojecten die de provincie uitvoert zijn een regioweg tussen de aansluiting Nieuwerbrug /Waarder van de A12 en de Wijk Woerden-Middelland (gereed 2010), de reconstructie van de aansluiting Woerden / Linschoten van de A12 met de N204 (gereed in 2007), een regioweg tussen de nieuwe aansluiting Woerden-oost van de A12 en de nieuw aan te leggen westelijke randweg Harmelen (gereed 2010) en een regioweg tussen de nieuwe aansluiting Woerden-oost en de Veldhuizerweg bij Leidsche Rijn (gereed 2005).

A12 Bravo heeft als doel de ontsluiting en bereikbaarheid van kernen in het gebied te verbeteren: verkeer van Woerden naar de A12 wordt verspreid over drie aansluitingen in plaats van één en Leidsche Rijn / Harmelen / Woerden-oost krijgt een extra aansluiting. Daarnaast stelt het project een verbetering van doorstroming op het wegennetwerk op en rondom de A12 ten doel: er komen plus- en spitsstroken op de A12, de capaciteit van bestaande aansluitingen wordt vergroot en er komt een extra aansluiting bij het benzinestation Bijleveld / Hellevliet. Het project beoogt tevens een verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving door doorgaand verkeer uit de kernen te weren: het verkeer wordt via randwegen geleid en doorgaand verkeer gaat om Harmelen heen. Met A12 Bravo presenteren betrokken partijen een samenhangend pakket aan maatregelen waarbij de individuele projecten elkaar versterken en binnen een langetermijnvisie vallen.

Financiering
Voor de korte- en middellange termijn (tot 2010) zijn tien deelprojecten ontwikkeld, waarvan voor de zeven met de hoogste prioriteit de financiering is geregeld. De kosten van deze projecten bedragen bijna 170 miljoen euro. De gemeente Woerden financiert 22,2 miljoen euro, de provincie Utrecht draagt 42,9 miljoen euro bij en Rijkswaterstaat heeft eerder 100 miljoen euro vanuit het BOR (BereikbaarheidsOffensief Randstad) gereserveerd voor A12-West. Overige kosten worden door Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten Utrecht en Montfoort gefinancierd.

Overzicht deelprojecten eerste fase
Realisatie in 2005-2006:
– een nieuwe aansluiting (Woerden-oost) op de A12 ter hoogte van het benzinestation Hellevliet / Bijleveld;
– een regionale weg met twee rijstroken van de nieuwe aansluiting (Woerden-oost), oostwaarts naar de reeds aangelegde Veldhuizerweg in de wijk Leidsche Rijn te Utrecht.

Realisatie in 2007:
– de reconstructie van de aansluiting Woerden / Linschoten op de Mr Reinaldaweg (N204).

Realisatie in 2010:
– een tweestrooks regionale weg van de aansluiting Nieuwerbrug / Waarder naar de wijk Middelland in Woerden, direct ten noorden van de A12;
– een tweestrooks regionale weg van de nieuwe aansluiting (Woerden-oost), westwaarts, direct ten noorden van de A12;
– met aansluitend de westelijke randweg om Harmelen (“tracé Hollandse kade”) met een brug over de Oude Rijn en aantakkend op de N198;
– benuttingmaatregelen (zoals spitstroken) uit te voeren op de A12 tussen Gouda en het knooppunt Oudenrijn.

Daarnaast regelen de partijen uiterlijk in 2007 de wijze van planning, financiering en realisering van drie andere infrastructuurprojecten:
– een westelijke randweg voor Woerden vanaf de nieuwe parallelweg langs de A12 over de spoorlijn Woerden – Bodegraven met aansluitend een brug over de Oude Rijn;
– een oostelijke randweg voor Woerden vanaf de nieuwe parallelweg langs de naar de bestaande tunnel onder de spoorlijn Woerden-Harmelen;
– een verbindingsweg van de nieuwe aansluiting Woerden-oost naar de N198 ten oosten van Harmelen).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht

Financiering project op en rondom de A12 rond | Infrasite

Financiering project op en rondom de A12 rond

De regionale partners hebben ingestemd met de financiering van A12Bravo, het infrastructuurproject tussen Bodegraven en Oudenrijn. Het totale bedrag dat met de eerste fase van het project gemoeid is, bedraagt bijna 170 miljoen euro. A12 Bravo heeft als doel het verbeteren van de doorstroming op de wegen en de bereikbaarheid van de kernen in dit gebied en het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Het betreft een samenwerking tussen de provincie, Rijkswaterstaat, het Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten Bodegraven, Woerden, Utrecht, Montfoort en Nieuwegein. Betrokken partners maken zich samen sterk voor de financiering en uitvoering van de verschillende deelprojecten. Deelprojecten die de provincie uitvoert zijn een regioweg tussen de aansluiting Nieuwerbrug /Waarder van de A12 en de Wijk Woerden-Middelland (gereed 2010), de reconstructie van de aansluiting Woerden / Linschoten van de A12 met de N204 (gereed in 2007), een regioweg tussen de nieuwe aansluiting Woerden-oost van de A12 en de nieuw aan te leggen westelijke randweg Harmelen (gereed 2010) en een regioweg tussen de nieuwe aansluiting Woerden-oost en de Veldhuizerweg bij Leidsche Rijn (gereed 2005).

A12 Bravo heeft als doel de ontsluiting en bereikbaarheid van kernen in het gebied te verbeteren: verkeer van Woerden naar de A12 wordt verspreid over drie aansluitingen in plaats van één en Leidsche Rijn / Harmelen / Woerden-oost krijgt een extra aansluiting. Daarnaast stelt het project een verbetering van doorstroming op het wegennetwerk op en rondom de A12 ten doel: er komen plus- en spitsstroken op de A12, de capaciteit van bestaande aansluitingen wordt vergroot en er komt een extra aansluiting bij het benzinestation Bijleveld / Hellevliet. Het project beoogt tevens een verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving door doorgaand verkeer uit de kernen te weren: het verkeer wordt via randwegen geleid en doorgaand verkeer gaat om Harmelen heen. Met A12 Bravo presenteren betrokken partijen een samenhangend pakket aan maatregelen waarbij de individuele projecten elkaar versterken en binnen een langetermijnvisie vallen.

Financiering
Voor de korte- en middellange termijn (tot 2010) zijn tien deelprojecten ontwikkeld, waarvan voor de zeven met de hoogste prioriteit de financiering is geregeld. De kosten van deze projecten bedragen bijna 170 miljoen euro. De gemeente Woerden financiert 22,2 miljoen euro, de provincie Utrecht draagt 42,9 miljoen euro bij en Rijkswaterstaat heeft eerder 100 miljoen euro vanuit het BOR (BereikbaarheidsOffensief Randstad) gereserveerd voor A12-West. Overige kosten worden door Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten Utrecht en Montfoort gefinancierd.

Overzicht deelprojecten eerste fase
Realisatie in 2005-2006:
– een nieuwe aansluiting (Woerden-oost) op de A12 ter hoogte van het benzinestation Hellevliet / Bijleveld;
– een regionale weg met twee rijstroken van de nieuwe aansluiting (Woerden-oost), oostwaarts naar de reeds aangelegde Veldhuizerweg in de wijk Leidsche Rijn te Utrecht.

Realisatie in 2007:
– de reconstructie van de aansluiting Woerden / Linschoten op de Mr Reinaldaweg (N204).

Realisatie in 2010:
– een tweestrooks regionale weg van de aansluiting Nieuwerbrug / Waarder naar de wijk Middelland in Woerden, direct ten noorden van de A12;
– een tweestrooks regionale weg van de nieuwe aansluiting (Woerden-oost), westwaarts, direct ten noorden van de A12;
– met aansluitend de westelijke randweg om Harmelen (“tracé Hollandse kade”) met een brug over de Oude Rijn en aantakkend op de N198;
– benuttingmaatregelen (zoals spitstroken) uit te voeren op de A12 tussen Gouda en het knooppunt Oudenrijn.

Daarnaast regelen de partijen uiterlijk in 2007 de wijze van planning, financiering en realisering van drie andere infrastructuurprojecten:
– een westelijke randweg voor Woerden vanaf de nieuwe parallelweg langs de A12 over de spoorlijn Woerden – Bodegraven met aansluitend een brug over de Oude Rijn;
– een oostelijke randweg voor Woerden vanaf de nieuwe parallelweg langs de naar de bestaande tunnel onder de spoorlijn Woerden-Harmelen;
– een verbindingsweg van de nieuwe aansluiting Woerden-oost naar de N198 ten oosten van Harmelen).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht