Kiwa constateert gering risico dienstverlening KLIC

Er is slechts een klein risico op beschadigingen van kabels en leidingen door onjuiste verwerking van informatieaanvragen bij KLIC. Deze conclusie volgt uit een onderzoek dat het organisatie-adviesbureau Kiwa Management Consultants in opdracht van het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) heeft uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek was aanhoudende publiciteit over de slechte kwaliteit van de informatie-uitwisseling en de bijbehorende risico’s. KLIC wil zo snel mogelijk inzicht in de feiten om het vertrouwen in de organisatie te kunnen herstellen, en gaf daarom Kiwa opdracht tot het volgende onderzoek:
‘Hoe vaak (procentueel) is er een risico ontstaan op beschadiging van kabels en leidingen doordat een graver niet of te laat voorzien is van de juiste informatie van relevante kabel- en leidingbeheerders (klb’s), omdat:
1. de registratie van relevante (graaf)gegevens onjuist is;
2. de graaflocatie met polygoon niet goed is gemarkeerd;
3. de belanghebbende klb’s het KLIC-bericht niet hebben ontvangen.’

Uit het onderzoek komt naar voren dat in 2,1% van de onderzochte gevallen een risico is ontstaan op beschadiging van kabels en leidingen door een onjuiste registratie van graafgegevens. In 0,9% van de onderzochte gevallen was de graaflocatie niet goed gemarkeerd en in 0% van de onderzochte gevallen heeft een grote kabelbeheerder geen KLIC-bericht ontvangen. In de onderzochte periode (augustus 2003) en in de onderzochte gevallen heeft zich in het hele land 1 daadwerkelijke kabelbreuk bij graafwerkzaamheden voorgedaan. Er zijn in die periode 7.244 aanvragen van gravers voor informatie bij KLIC ingediend.

Er is sprake van een fout met risico op beschadiging van kabels en leidingen als KLIC gegevens op de informatie-aanvraag fout registreert of zelf graaflocaties foutief vastlegt. Risico’s kunnen in praktisch alle gevallen worden weggenomen als de aanvrager het KLIC-bericht zelf controleert.

Achtergrond
KLIC is een initiatief van de kabel- en leidingbeheerders in Nederland waaraan ongeveer 1000 bedrijven en instellingen deelnemen zoals de Gasunie, KPN Telecom, gemeenten, energiebedrijven, waterleidingbedrijven en het ministerie van defensie. In totaal zijn dit ongeveer alle bedrijven die kabels of leidingen in de grond hebben. De eerste initiatieven om graafwerk en kabel- en leiding informatie op elkaar af te stemmen zijn in 1968 gestart in Groningen en hebben in 1989 geleid tot een landelijk dekkend systeem onder de naam KLIC.

KLIC fungeert als intermediair tussen gravers en beheerders van kabels en leidingen. Bedrijven en particulieren die willen gaan graven nemen contact op met KLIC om na te gaan waarmee bij het graven rekening gehouden moet worden. De taak van KLIC is om deze aanvraag nauwkeurig te registreren en daarna aan de bedrijven die in de omgeving van de graaflocatie kabels of leidingen hebben, door te geven. Vervolgens is er rechtstreeks contact tussen de kabel- en leidingbeheerders en de graver voor nadere afstemming. De graver is verantwoordelijk voor de correcte aanvraag en de kabel- of leidingbeheerder voor de verstrekte informatie en de correcte afstemming met de graver daarna.
Er is geen wettelijke basis voor dit proces. Wel heeft jurisprudentie de onderzoeksplicht van de graver en de informatieplicht van de kabel- en leidingbeheerder vastgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Kiwa Management Consultants

Kiwa constateert gering risico dienstverlening KLIC | Infrasite

Kiwa constateert gering risico dienstverlening KLIC

Er is slechts een klein risico op beschadigingen van kabels en leidingen door onjuiste verwerking van informatieaanvragen bij KLIC. Deze conclusie volgt uit een onderzoek dat het organisatie-adviesbureau Kiwa Management Consultants in opdracht van het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) heeft uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek was aanhoudende publiciteit over de slechte kwaliteit van de informatie-uitwisseling en de bijbehorende risico’s. KLIC wil zo snel mogelijk inzicht in de feiten om het vertrouwen in de organisatie te kunnen herstellen, en gaf daarom Kiwa opdracht tot het volgende onderzoek:
‘Hoe vaak (procentueel) is er een risico ontstaan op beschadiging van kabels en leidingen doordat een graver niet of te laat voorzien is van de juiste informatie van relevante kabel- en leidingbeheerders (klb’s), omdat:
1. de registratie van relevante (graaf)gegevens onjuist is;
2. de graaflocatie met polygoon niet goed is gemarkeerd;
3. de belanghebbende klb’s het KLIC-bericht niet hebben ontvangen.’

Uit het onderzoek komt naar voren dat in 2,1% van de onderzochte gevallen een risico is ontstaan op beschadiging van kabels en leidingen door een onjuiste registratie van graafgegevens. In 0,9% van de onderzochte gevallen was de graaflocatie niet goed gemarkeerd en in 0% van de onderzochte gevallen heeft een grote kabelbeheerder geen KLIC-bericht ontvangen. In de onderzochte periode (augustus 2003) en in de onderzochte gevallen heeft zich in het hele land 1 daadwerkelijke kabelbreuk bij graafwerkzaamheden voorgedaan. Er zijn in die periode 7.244 aanvragen van gravers voor informatie bij KLIC ingediend.

Er is sprake van een fout met risico op beschadiging van kabels en leidingen als KLIC gegevens op de informatie-aanvraag fout registreert of zelf graaflocaties foutief vastlegt. Risico’s kunnen in praktisch alle gevallen worden weggenomen als de aanvrager het KLIC-bericht zelf controleert.

Achtergrond
KLIC is een initiatief van de kabel- en leidingbeheerders in Nederland waaraan ongeveer 1000 bedrijven en instellingen deelnemen zoals de Gasunie, KPN Telecom, gemeenten, energiebedrijven, waterleidingbedrijven en het ministerie van defensie. In totaal zijn dit ongeveer alle bedrijven die kabels of leidingen in de grond hebben. De eerste initiatieven om graafwerk en kabel- en leiding informatie op elkaar af te stemmen zijn in 1968 gestart in Groningen en hebben in 1989 geleid tot een landelijk dekkend systeem onder de naam KLIC.

KLIC fungeert als intermediair tussen gravers en beheerders van kabels en leidingen. Bedrijven en particulieren die willen gaan graven nemen contact op met KLIC om na te gaan waarmee bij het graven rekening gehouden moet worden. De taak van KLIC is om deze aanvraag nauwkeurig te registreren en daarna aan de bedrijven die in de omgeving van de graaflocatie kabels of leidingen hebben, door te geven. Vervolgens is er rechtstreeks contact tussen de kabel- en leidingbeheerders en de graver voor nadere afstemming. De graver is verantwoordelijk voor de correcte aanvraag en de kabel- of leidingbeheerder voor de verstrekte informatie en de correcte afstemming met de graver daarna.
Er is geen wettelijke basis voor dit proces. Wel heeft jurisprudentie de onderzoeksplicht van de graver en de informatieplicht van de kabel- en leidingbeheerder vastgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Kiwa Management Consultants