Uitstel specifiek drugsverbod in verkeer

Minister Peijs (V en W) wil een specifiek verbod op rijden onder invloed van drugs en medicijnen uitstellen. Ook wil ze het maximale alcoholpromillage voor jonge bestuurders verlagen van 0,5 naar 0,2 promille.

Dit schrijft Peijs in een brief over verkeersveiligheid aan de Tweede Kamer.

Drugs in het verkeer
Jaarlijks overlijden naar schatting honderd mensen door het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Het aantal automobilisten dat in het weekend met drugs achter stuur zit, is de laatste jaren gestegen van 5,5% naar 11%.

Het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer is al verboden in de Wegenverkeerswet 1994. Er bestaat echter onduidelijkheid over welke drugs of geneesmiddelen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.

Daarom heeft het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer een conceptwetsvoorstel gemaakt met een specifieke lijst van drugs en medicijnen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Politie en justitie hoeven dan niet meer te bewijzen dat betrokkene bekend kon of moest zijn met het effect van de gebruikte drug of geneesmiddel op zijn rijvaardigheid en dat zijn rijvaardigheid ook daadwerkelijk door die stof is beïnvloed.

Betrouwbare speekseltest
Het wetsvoorstel is voorgelegd aan betrokken instanties in de strafrechtketen. Daaruit kwam naar voren dat een specifiek verbod van drugs en medicijnen goed is, maar dat de politie geen bruikbaar middel heeft om het verbod te handhaven.
Aan de huidige urinecontroles zitten te veel praktische en juridische bezwaren. Peijs wil daarom wachten met het wetsvoorstel tot een betrouwbare speekseltest voor de politie beschikbaar is. Naar verwachting duurt dat nog een aantal jaren.

In de tussentijd wil Peijs de kennis van drugs bij de politie en de rechters vergroten. Ook wil ze artsen en apothekers wijzen op de voordelen van ‘rijveilige’ geneesmiddelen.

Alcoholpromillage
Ook wil minister Peijs het maximale alcoholpromillage voor bestuurders die nog geen vijf jaar hun rijbewijs hebben, verlagen van 0,5 promille naar 0,2 promille. Binnenkort stuurt Peijs samen met minister Donner (Justitie) hierover een wetsvoorstel naar de ministerraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brief van minister Peijs aan de Tweede Kamer

Uitstel specifiek drugsverbod in verkeer | Infrasite

Uitstel specifiek drugsverbod in verkeer

Minister Peijs (V en W) wil een specifiek verbod op rijden onder invloed van drugs en medicijnen uitstellen. Ook wil ze het maximale alcoholpromillage voor jonge bestuurders verlagen van 0,5 naar 0,2 promille.

Dit schrijft Peijs in een brief over verkeersveiligheid aan de Tweede Kamer.

Drugs in het verkeer
Jaarlijks overlijden naar schatting honderd mensen door het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Het aantal automobilisten dat in het weekend met drugs achter stuur zit, is de laatste jaren gestegen van 5,5% naar 11%.

Het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer is al verboden in de Wegenverkeerswet 1994. Er bestaat echter onduidelijkheid over welke drugs of geneesmiddelen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.

Daarom heeft het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer een conceptwetsvoorstel gemaakt met een specifieke lijst van drugs en medicijnen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Politie en justitie hoeven dan niet meer te bewijzen dat betrokkene bekend kon of moest zijn met het effect van de gebruikte drug of geneesmiddel op zijn rijvaardigheid en dat zijn rijvaardigheid ook daadwerkelijk door die stof is beïnvloed.

Betrouwbare speekseltest
Het wetsvoorstel is voorgelegd aan betrokken instanties in de strafrechtketen. Daaruit kwam naar voren dat een specifiek verbod van drugs en medicijnen goed is, maar dat de politie geen bruikbaar middel heeft om het verbod te handhaven.
Aan de huidige urinecontroles zitten te veel praktische en juridische bezwaren. Peijs wil daarom wachten met het wetsvoorstel tot een betrouwbare speekseltest voor de politie beschikbaar is. Naar verwachting duurt dat nog een aantal jaren.

In de tussentijd wil Peijs de kennis van drugs bij de politie en de rechters vergroten. Ook wil ze artsen en apothekers wijzen op de voordelen van ‘rijveilige’ geneesmiddelen.

Alcoholpromillage
Ook wil minister Peijs het maximale alcoholpromillage voor bestuurders die nog geen vijf jaar hun rijbewijs hebben, verlagen van 0,5 promille naar 0,2 promille. Binnenkort stuurt Peijs samen met minister Donner (Justitie) hierover een wetsvoorstel naar de ministerraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brief van minister Peijs aan de Tweede Kamer