Pilot chipkaart openbaar vervoer in Hoeksche waard

Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen vanaf eind 2004 gebruik maken van een chipkaart voor het openbaar vervoer. Vervoerbedrijf Connexxion voert de pilot met het elektronische vervoerbewijs uit . Er wordt een forse investering gedaan, waaraan de provincie een bedrag van bijna €600.000 bijdraagt. Deze investering zorgt voor een enorme kwaliteitsimpuls in het openbaar vervoer in Zuid-Holland.

De pilot in de Hoeksche Waard maakt deel uit van de wens te komen tot de landelijke Chipkaart Openbaar Vervoer. Deze integrale invoering wordt vooraf gegaan door pilots, waarin de chipkaart-technologie wordt beproefd. Met de chipkaart wordt invulling gegeven aan het verbeteren van de ketenmobiliteit: de klant kan met één kaart met het hele openbaar vervoer reizen, het zorgt voor betaalgemak en het levert de vervoerbedrijven inzicht in geleverde vervoerprestaties.

Tijdens de pilotfase wordt voor de chipkaart met het huidige tariefsysteem gewerkt. Op het moment dat de chipkaart in heel Nederland zal worden ingevoerd, ontstaat de mogelijkheid eigen regionale tarieven vast te stellen. Daarmee zou daadwerkelijk tariefvrijheid kunnen worden geïmplementeerd.

Chipkaarten worden eerst verstrekt aan abonnementshouders. Voor de overige gebruikers blijft de strippenkaart gewoon geldig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Pilot chipkaart openbaar vervoer in Hoeksche waard | Infrasite

Pilot chipkaart openbaar vervoer in Hoeksche waard

Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen vanaf eind 2004 gebruik maken van een chipkaart voor het openbaar vervoer. Vervoerbedrijf Connexxion voert de pilot met het elektronische vervoerbewijs uit . Er wordt een forse investering gedaan, waaraan de provincie een bedrag van bijna €600.000 bijdraagt. Deze investering zorgt voor een enorme kwaliteitsimpuls in het openbaar vervoer in Zuid-Holland.

De pilot in de Hoeksche Waard maakt deel uit van de wens te komen tot de landelijke Chipkaart Openbaar Vervoer. Deze integrale invoering wordt vooraf gegaan door pilots, waarin de chipkaart-technologie wordt beproefd. Met de chipkaart wordt invulling gegeven aan het verbeteren van de ketenmobiliteit: de klant kan met één kaart met het hele openbaar vervoer reizen, het zorgt voor betaalgemak en het levert de vervoerbedrijven inzicht in geleverde vervoerprestaties.

Tijdens de pilotfase wordt voor de chipkaart met het huidige tariefsysteem gewerkt. Op het moment dat de chipkaart in heel Nederland zal worden ingevoerd, ontstaat de mogelijkheid eigen regionale tarieven vast te stellen. Daarmee zou daadwerkelijk tariefvrijheid kunnen worden geïmplementeerd.

Chipkaarten worden eerst verstrekt aan abonnementshouders. Voor de overige gebruikers blijft de strippenkaart gewoon geldig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland