Provincie en waterschappen: 60 miljoen voor water

De provincie en de waterschappen gaan de komende vier jaar ieder dertig miljoen euro inzetten voor waterprojecten in Brabant. Hiermee komen zij de afspraken over water na die in juli van dit jaar zijn gemaakt over de reconstructie en revitalisering van het landelijk gebied van Brabant, het ‘Verdrag van Cork’. Met de inzet van zestig miljoen en de bijdrage van het Rijk kunnen de maatregelen op het gebied van water in het landelijk gebied gestalte krijgen. Hiermee maken de provincie en de waterschappen duidelijk dat zij klaar zijn voor het reconstructieproces als het gaat om water.

De maatregelen richten zich op bestrijding van wateroverlast, herstel van beken en kreken, tegengaan van verdroging en verbetering van de waterkwaliteit. Het integraal hydrologisch streefbeeld (IHS) en het Waterhuishoudingsplan van Brabant geven aan welke maatregelen nodig zijn om water op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Het IHS en het Waterhuishoudingsplan zijn daarom belangrijke bouwstenen voor de reconstructie- en gebiedsplannen in Brabant. Water is namelijk integraal onderdeel van de planvorming en realisatie van de reconstructie en revitalisering van het landelijk gebied.

In het ‘Verdrag van Cork’ zijn afspraken gemaakt over de reconstructie en revitalisering van het landelijk gebied van Brabant. Uit het recent uitgevoerde effectenonderzoek water blijkt dat tot 2015 ongeveer 460 miljoen euro nodig is voor de realisering van de genoemde doelstellingen. De zestig miljoen euro is daaraan een substantiële bijdrage voor de komende vier jaar. De provincie en de waterschappen verwachten daarnaast een ruime bijdrage van het Rijk aan het reconstructieproces. Tevens zal een beroep worden gedaan op Europese middelen.

Provincie en waterschappen: 60 miljoen voor water | Infrasite

Provincie en waterschappen: 60 miljoen voor water

De provincie en de waterschappen gaan de komende vier jaar ieder dertig miljoen euro inzetten voor waterprojecten in Brabant. Hiermee komen zij de afspraken over water na die in juli van dit jaar zijn gemaakt over de reconstructie en revitalisering van het landelijk gebied van Brabant, het ‘Verdrag van Cork’. Met de inzet van zestig miljoen en de bijdrage van het Rijk kunnen de maatregelen op het gebied van water in het landelijk gebied gestalte krijgen. Hiermee maken de provincie en de waterschappen duidelijk dat zij klaar zijn voor het reconstructieproces als het gaat om water.

De maatregelen richten zich op bestrijding van wateroverlast, herstel van beken en kreken, tegengaan van verdroging en verbetering van de waterkwaliteit. Het integraal hydrologisch streefbeeld (IHS) en het Waterhuishoudingsplan van Brabant geven aan welke maatregelen nodig zijn om water op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Het IHS en het Waterhuishoudingsplan zijn daarom belangrijke bouwstenen voor de reconstructie- en gebiedsplannen in Brabant. Water is namelijk integraal onderdeel van de planvorming en realisatie van de reconstructie en revitalisering van het landelijk gebied.

In het ‘Verdrag van Cork’ zijn afspraken gemaakt over de reconstructie en revitalisering van het landelijk gebied van Brabant. Uit het recent uitgevoerde effectenonderzoek water blijkt dat tot 2015 ongeveer 460 miljoen euro nodig is voor de realisering van de genoemde doelstellingen. De zestig miljoen euro is daaraan een substantiële bijdrage voor de komende vier jaar. De provincie en de waterschappen verwachten daarnaast een ruime bijdrage van het Rijk aan het reconstructieproces. Tevens zal een beroep worden gedaan op Europese middelen.