Bouwdienst onderzoekt rivierverruiming Nijmegen

Om een vernauwing in de Waal bij Nijmegen te verruimen, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat het plan Brokx laten opstellen. Inwoners van het dorp Lent hebben daarnaast een alternatief plan bedacht. In het kader van een milieu-effectrapportage en een inrichtingsplan werkt de Bouwdienst dit plan momenteel uit. Zo kunnen beide plannen goed met elkaar worden vergeleken.

De Waal maakt bij Nijmegen een smalle bocht, die wel “de flessenhals” genoemd wordt. Omdat deze vernauwing de rivierafvoer belemmert en eventuele benedenstroomse maatregelen hierdoor minder effectief zijn, zijn er plannen ontwikkeld voor een dijkteruglegging. Dit zou plaatsvinden in Lent, een dorp tegenover de Nijmeegse kade.

Plan Brokx

Het plan Brokx van het Ministerie van V&W resulteert in een nevengeul voor een betere rivierafvoer. Op de plaats van deze nevengeul en de naar achteren geschoven dijk moeten volgens het plan echter zo’n 50 huizen verdwijnen.

Alternatief plan

Bewoners hebben hierop een alternatief plan opgesteld, met als titel Lentse Warande. In dit plan wordt de dijk niet teruggelegd en wordt er nog geen nevengeul gegraven. Wel wordt de rivier verruimd door de uiterwaarden en oevers van de Waal uit te graven. Verder wordt binnendijks een strook land ruimtelijk gereserveerd. De huizen kunnen dan gewoon blijven staan. Mocht dan in de toekomst blijken dat er toch zoveel water moet worden afgevoerd als wordt verwacht, kan de ruimtelijke reservering worden gebruikt om alsnog de dijk te verleggen en een nevengeul te graven. De strook kan voorlopig echter dienst doen als natuur- en recreatiegebied.

Vergelijking

Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland heeft de Bouwdienst nu gevraagd Plan Brokx en de Lentse Warande uit te werken in een inrichtingsplan, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken. De uitwerking wordt voor een groot deel uitbesteed aan de combinatie Haskoning Oranjewoud. Er wordt onder meer gekeken naar de gevolgen voor het milieu en de beleving van de leefomgeving. Vanzelfsprekend worden daarbij ook de waterloopkundige aspecten belicht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst onderzoekt rivierverruiming Nijmegen | Infrasite

Bouwdienst onderzoekt rivierverruiming Nijmegen

Om een vernauwing in de Waal bij Nijmegen te verruimen, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat het plan Brokx laten opstellen. Inwoners van het dorp Lent hebben daarnaast een alternatief plan bedacht. In het kader van een milieu-effectrapportage en een inrichtingsplan werkt de Bouwdienst dit plan momenteel uit. Zo kunnen beide plannen goed met elkaar worden vergeleken.

De Waal maakt bij Nijmegen een smalle bocht, die wel “de flessenhals” genoemd wordt. Omdat deze vernauwing de rivierafvoer belemmert en eventuele benedenstroomse maatregelen hierdoor minder effectief zijn, zijn er plannen ontwikkeld voor een dijkteruglegging. Dit zou plaatsvinden in Lent, een dorp tegenover de Nijmeegse kade.

Plan Brokx

Het plan Brokx van het Ministerie van V&W resulteert in een nevengeul voor een betere rivierafvoer. Op de plaats van deze nevengeul en de naar achteren geschoven dijk moeten volgens het plan echter zo’n 50 huizen verdwijnen.

Alternatief plan

Bewoners hebben hierop een alternatief plan opgesteld, met als titel Lentse Warande. In dit plan wordt de dijk niet teruggelegd en wordt er nog geen nevengeul gegraven. Wel wordt de rivier verruimd door de uiterwaarden en oevers van de Waal uit te graven. Verder wordt binnendijks een strook land ruimtelijk gereserveerd. De huizen kunnen dan gewoon blijven staan. Mocht dan in de toekomst blijken dat er toch zoveel water moet worden afgevoerd als wordt verwacht, kan de ruimtelijke reservering worden gebruikt om alsnog de dijk te verleggen en een nevengeul te graven. De strook kan voorlopig echter dienst doen als natuur- en recreatiegebied.

Vergelijking

Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland heeft de Bouwdienst nu gevraagd Plan Brokx en de Lentse Warande uit te werken in een inrichtingsplan, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken. De uitwerking wordt voor een groot deel uitbesteed aan de combinatie Haskoning Oranjewoud. Er wordt onder meer gekeken naar de gevolgen voor het milieu en de beleving van de leefomgeving. Vanzelfsprekend worden daarbij ook de waterloopkundige aspecten belicht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Bouwdienst Rijkswaterstaat