Werkprogr. Commissie van advies inz. waterstaatswetg.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw Schultz van Haegen, heeft het werkprogramma 2003-2004 van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met de directie en medewerkers van DG Water en van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het werkprogramma is niet ‘in beton gegoten’; de Minister en de Staatssecretaris van V&W en/of het parlement kunnen de Commissie tussentijds om advies vragen over een niet in dit werkprogramma voorzien onderwerp. Het is ook mogelijk dat de Commissie het komende jaar uit eigen beweging advies uitbrengt over een ander (actueel) onderwerp. Overigens is de werkwijze van de Commissie flexibel: zij brengt niet alleen adviesrapporten en briefadviezen uit, maar is ook beschikbaar voor klankbordgesprekken.

In dit ontwerp-werkprogramma staan de onderwerpen genoemd waaraan de Commissie het komende jaar prioriteit zal geven. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Bespoediging infrastructuurprocedures
РAanleiding: reeds enige tijd is een ontwikkeling gaande richting bespoediging van besluitvormingsprocedures; te denken valt aan de Spoedwet wegverbreding, de rijksprojectenprocedure, de fundamentele herziening van de WRO, de in voorbereiding zijnde wijziging van de Wet op de waterkering en ook de aangekondigde herziening van de Trac̩wet. Meer nog dan wetswijziging is daarbij van belang dat procedures binnen de overheid en bestuurlijk overleg daadwerkelijk kunnen worden versneld. Dit najaar verschijnt het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Trac̩wet; daarna zal een structurele wijziging van de Trac̩wet volgen, gericht op bespoediging van infrastructuurprocedures. De Commissie zal na het verschijnen van het kabinetsstandpunt advies worden gevraagd over de in voorbereiding te nemen wetgeving.
– Type advisering: adviesrapport
– Planning: eind 2003/ eerste helft 2004.

Integratie van waterwetgeving

– Type advisering: klankbordgesprekken (evt. adviesrapport).
– Planning: doorlopend vanaf september 2003. Eventueel in de tweede helft van 2004 advisering over concept-wetsvoorstel.

Financiering en bestuurlijke samenstelling waterschappen

– Type advisering: klankbordgesprek (evt. gevolgd door adviesrapport).
– Planning: vóór 1 december 2003 zal een klankbordgesprek met de Staatssecretaris plaatsvinden, voorafgegaan door de noodzakelijke informatie van en gesprekken met het Ministerie van V&W.

Stedelijk grondwaterbeheer

– Type advisering: adviesrapport
– Planning: eind 2003.

Vrijwaringszones /’natte’ reserveringen

– Type advisering: adviesrapport
– Planning: eind 2003/begin 2004.
Relatie tussen internationale rivierenverdragen en Europese Kaderrichtlijn

– Type advisering: adviesrapportv
– Planning: tweede helft 2004.

Werkprogr. Commissie van advies inz. waterstaatswetg. | Infrasite

Werkprogr. Commissie van advies inz. waterstaatswetg.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw Schultz van Haegen, heeft het werkprogramma 2003-2004 van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met de directie en medewerkers van DG Water en van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het werkprogramma is niet ‘in beton gegoten’; de Minister en de Staatssecretaris van V&W en/of het parlement kunnen de Commissie tussentijds om advies vragen over een niet in dit werkprogramma voorzien onderwerp. Het is ook mogelijk dat de Commissie het komende jaar uit eigen beweging advies uitbrengt over een ander (actueel) onderwerp. Overigens is de werkwijze van de Commissie flexibel: zij brengt niet alleen adviesrapporten en briefadviezen uit, maar is ook beschikbaar voor klankbordgesprekken.

In dit ontwerp-werkprogramma staan de onderwerpen genoemd waaraan de Commissie het komende jaar prioriteit zal geven. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Bespoediging infrastructuurprocedures
РAanleiding: reeds enige tijd is een ontwikkeling gaande richting bespoediging van besluitvormingsprocedures; te denken valt aan de Spoedwet wegverbreding, de rijksprojectenprocedure, de fundamentele herziening van de WRO, de in voorbereiding zijnde wijziging van de Wet op de waterkering en ook de aangekondigde herziening van de Trac̩wet. Meer nog dan wetswijziging is daarbij van belang dat procedures binnen de overheid en bestuurlijk overleg daadwerkelijk kunnen worden versneld. Dit najaar verschijnt het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Trac̩wet; daarna zal een structurele wijziging van de Trac̩wet volgen, gericht op bespoediging van infrastructuurprocedures. De Commissie zal na het verschijnen van het kabinetsstandpunt advies worden gevraagd over de in voorbereiding te nemen wetgeving.
– Type advisering: adviesrapport
– Planning: eind 2003/ eerste helft 2004.

Integratie van waterwetgeving

– Type advisering: klankbordgesprekken (evt. adviesrapport).
– Planning: doorlopend vanaf september 2003. Eventueel in de tweede helft van 2004 advisering over concept-wetsvoorstel.

Financiering en bestuurlijke samenstelling waterschappen

– Type advisering: klankbordgesprek (evt. gevolgd door adviesrapport).
– Planning: vóór 1 december 2003 zal een klankbordgesprek met de Staatssecretaris plaatsvinden, voorafgegaan door de noodzakelijke informatie van en gesprekken met het Ministerie van V&W.

Stedelijk grondwaterbeheer

– Type advisering: adviesrapport
– Planning: eind 2003.

Vrijwaringszones /’natte’ reserveringen

– Type advisering: adviesrapport
– Planning: eind 2003/begin 2004.
Relatie tussen internationale rivierenverdragen en Europese Kaderrichtlijn

– Type advisering: adviesrapportv
– Planning: tweede helft 2004.