MODAL SHIFT

Op­nieuw Eu­ro­pe­se mil­joe­nen­sub­si­die voor Lim­burg­se bin­nen­ha­vens

(foto Ondernemend Venlo)

De EU stelt opnieuw een miljoenensubsidie ter beschikking voor de doorontwikkeling van zes binnenhavens in Limburg en Brabant. De binnenhavens in Venlo, Roermond, Leudal (Zevenellen) Stein (Chemelot Haven), Maastricht en Tilburg (knooppuntpartner op de goederencorridor) kunnen de komende drie jaar rekenen op 7 miljoen euro van Europa voor onderzoek en maximaal 120 miljoen euro subsidie voor de uitbreiding.

De bedrijven op de zes binnenhavens investeren in totaal 14 miljoen euro in onderzoek naar de doorontwikkeling van de havens. Hiervan wordt 50% vergoed door de EU-subsidie. De onderzoeken moeten binnen drie jaar leiden tot een aanvraag voor uitvoering waarvan eveneens 20% tot 50% vergoed wordt door de EU. In totaal is het bedrijfsleven voornemens om 240 miljoen euro te investeren in de 6 binnenhavens.

Modal shift

De provincie Limburg heeft de subsidie in Brussel aangevraagd. Dat is al voor de vierde keer. Gedeputeerde Satijn (Economie, Grondbedrijf en Onderwijs) noemt de toekenning van de CEF-middelen een enorme stap voorwaarts voor de Limburgse binnenhavens en voorwaardenscheppend voor de circulaire economie: ‘Dat de EU voor de vierde keer een subsidie toekent toont het belang van de Limburgse binnenhavens binnen het trans-Europese transportnetwerk. ’De investering van het Limburgse bedrijfsleven in de havens gecombineerd met de Europese subsidie is een enorme impuls voor de circulaire economie én de Modal Shift van weg naar water.’

Reststromen

De toegekende Europese middelen worden gebruikt voor uitvoeringsgericht onderzoek naar de aanleg en doorontwikkeling van de binnenhavens. In de aanvraag is speciaal aandacht gevraagd om bij de uitbreidingen in alle havens op de corridor en het Albertkanaal fors in te zetten op duurzaam bouwen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het vervoeren van reststromen (zoals bijvoorbeeld afval) over water waarmee potentieel honderdduizenden vrachtwagens minder over de A2 zullen rijden.

LEES OOK

Zelfsluitende waterkering in 38 Limburgse achtertuinen

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie