Waalbrug. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Brancheverenigingen infra wijzen Tweede Kamer op miljardentekort

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Er moet de komende jaren heel veel extra geld beschikbaar komen voor onderhoud en vervanging van infrastructuur. Die oproep deden infra-brancheorganisaties recent en nu herhalen ze die boodschap in een brief aan Tweede Kamerleden. Op 16 juni vindt namelijk het Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats, waarin de investeringen in infrastructuur worden besproken.

De coalitie wordt gevormd door Techniek Nederland, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Cumela en NLingenieurs. Zij stellen dat er structureel 4 miljard euro per jaar nodig is om de Nederlandse infrastructuur up-to-date te houden, ofwel zo’n 3 miljard euro meer dan nu het geval is. De budgetten raken op door tekorten bij Rijkswaterstaat en gemeenten, en door de stikstofcrisis die steeds meer infraprojecten blokkeert. Het onderhouden en vervangen van veel bruggen, sluizen en andere objecten die daar nu en de komende jaren aan toe zijn, staat steeds meer onder druk. En dat geldt ook voor de werkgelegenheid in de infrasector.

Bijdragen aan economisch herstel

De zes infrapartijen luiden daarom nu voor de tweede keer in korte tijd dezelfde noodklok, maar ditmaal doen ze dat specifiek richting degenen die meepraten over de bestedingen van de budgetten voor infrastructuur. “De krimp van 2,8 miljard euro die dreigt voor de infrasector staat gelijk aan 16.500 arbeidsjaren. Dat terwijl de infrasector juist nu een grote bijdrage kan leveren aan het economisch herstel van Nederland. Niet alleen zorgen we samen voor hoogwaardige infrastructuur en een goed bereikbaar en waterrobuust Nederland ook levert elke euro geïnvesteerd in infrastructuur drie euro op aan economische activiteit”, zo sluiten zij hun brief aan de Kamerleden af.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Brancheverenigingen infra wijzen Tweede Kamer op miljardentekort | Infrasite
Waalbrug. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Brancheverenigingen infra wijzen Tweede Kamer op miljardentekort

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Er moet de komende jaren heel veel extra geld beschikbaar komen voor onderhoud en vervanging van infrastructuur. Die oproep deden infra-brancheorganisaties recent en nu herhalen ze die boodschap in een brief aan Tweede Kamerleden. Op 16 juni vindt namelijk het Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats, waarin de investeringen in infrastructuur worden besproken.

De coalitie wordt gevormd door Techniek Nederland, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Cumela en NLingenieurs. Zij stellen dat er structureel 4 miljard euro per jaar nodig is om de Nederlandse infrastructuur up-to-date te houden, ofwel zo’n 3 miljard euro meer dan nu het geval is. De budgetten raken op door tekorten bij Rijkswaterstaat en gemeenten, en door de stikstofcrisis die steeds meer infraprojecten blokkeert. Het onderhouden en vervangen van veel bruggen, sluizen en andere objecten die daar nu en de komende jaren aan toe zijn, staat steeds meer onder druk. En dat geldt ook voor de werkgelegenheid in de infrasector.

Bijdragen aan economisch herstel

De zes infrapartijen luiden daarom nu voor de tweede keer in korte tijd dezelfde noodklok, maar ditmaal doen ze dat specifiek richting degenen die meepraten over de bestedingen van de budgetten voor infrastructuur. “De krimp van 2,8 miljard euro die dreigt voor de infrasector staat gelijk aan 16.500 arbeidsjaren. Dat terwijl de infrasector juist nu een grote bijdrage kan leveren aan het economisch herstel van Nederland. Niet alleen zorgen we samen voor hoogwaardige infrastructuur en een goed bereikbaar en waterrobuust Nederland ook levert elke euro geïnvesteerd in infrastructuur drie euro op aan economische activiteit”, zo sluiten zij hun brief aan de Kamerleden af.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam