Windmolens. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Zeker 25 windparken staan op de tocht

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Recente uitspraken van de Raad van State over windmolenparken maken dat plannen voor minstens 25 van zulke projecten in Nederland mogelijk in de knel komen.

Begin juli oordeelde de Raad van State dat de regering voor windturbinenormen een milieubeoordeling moet maken. Tot die tijd – en dat gaat wel even duren – mogen zulke plannen niet worden gebaseerd op het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor windturbinenormen. Overigens hoeven gemeenten dat besluit en die regeling niet te volgen en mogen ze eigen normen stellen voor windparken, als ze die maar goed onderbouwen.

Streep door windparkplan Houten

De uitspraak over de milieubeoordeling betrof de plannen voor een windpark in Delfzijl, maar de Raad van State gaf al aan dat dit ook soortgelijke projecten zou gaan raken. En dat werd onlangs ook bevestigd in een zaak over een ander windpark. De Raad van State vernietigde de omgevingsvergunning voor het windpark Goyerbrug in Houten, “omdat het college van burgemeester en wethouders in de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling heeft toegepast. Die normen mogen echter als gevolg van de andere uitspraak niet meer worden gebruikt totdat de regering daarvoor een milieubeoordeling heeft gemaakt.”

In een afzonderlijke zaak ging er ook een streep door de plannen voor een windpark in Oss. Dit was niet vanwege de milieubeoordeling, want de gemeente Oss had van de mogelijkheid gebruik gemaakt om eigen normen te hanteren. Dat plan was namelijk in strijd met de provinciale regels voor windturbines.

Kans op vertraging is groot

Hoewel de plannen in Oss dus niets te maken hebben met de nieuwe eis voor een mileubeoordeling, geldt dat voor het windpark in Houten dus wel. En er zijn nog zeker 25 windparken die in dezelfde fase verkeren, meldt Trouw. De plannen daarvoor zijn al gemaakt, maar omdat ze zijn gebaseerd op de Activiteitenregeling en het Activiteitenbesluit is de kans op vertraging voor deze projecten groot. Of en in welke mate dat gebeurt, is vooral een kwestie van afwachten.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.