Windmolen. Foto: iStock / Daniel de fotograaf

Raad van State zet streep door windparken Houten en Oss

Windmolen. Foto: iStock / Daniel de fotograaf (onbeperkt gebruik)

De Raad van State heeft woensdag in twee afzonderlijke uitspraken de besluiten voor de bouw van windturbines bij Oss en Houten vernietigd. Daarom is er op dit moment geen toestemming om deze windturbines te bouwen. In Houten is dat een direct gevolg van een uitspraak over windturbinenormen die de Raad van State recent deed.

Hoewel het om twee uitspraken met dezelfde uitkomst over soortgelijke projecten gaat, zijn de uitspraken op verschillende manieren onderbouwd. In Houten heeft het alles te maken met een recente uitspraak van eveneens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die kwam erop neer dat de Nederlandse regering een milieubeoordeling moet maken voor windturbinenormen. Dit zorgde al voor ongerustheid over vertraging in Nederlandse windparkprojecten.

Normen mogen nu niet worden gebruikt

En die zorgen blijken nu terecht, want dat er een streep door de plannen voor windpark Goyerbrug in Houten gaat, is een direct gevolg van die uitspraak van een maand geleden. De omgevingsvergunning is vernietigd “omdat het college van burgemeester en wethouders in de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling heeft toegepast. Die normen mogen echter als gevolg van de andere uitspraak niet meer worden gebruikt totdat de regering daarvoor een milieubeoordeling heeft gemaakt.”

Gemeenten hoeven de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling overigens niet te volgen. In een bestemmingsplan kunnen eigen normen worden gesteld, als die maar goed worden gemotiveerd. Dat is ook precies wat de gemeente Oss heeft gedaan. Toch is ook dat besluit vernietigd.

Financiële zekerheid niet in plan opgenomen

“De Afdeling bestuursrechtspraak constateert dat het bestemmingsplan voor de windmolens in Oss onder meer in strijd is met provinciale windturbineregels. In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant is bepaald dat er financiële zekerheid moet zijn dat de windturbines na 25 jaar worden afgebroken. De gemeenteraad van Oss had deze voorwaarde moeten opnemen in het bestemmingsplan, maar heeft dat niet gedaan.”

Dit alles betekent niet dat er geen windparken komen in Oss en Houten, maar wel dat de plannen die er nu voor zijn niet mogen worden uitgevoerd. Het staat de gemeenten vrij om nieuwe plannen te maken en daar een besluit over te nemen, stelt de Raad van State. Dat stelt de gemeente Houten ook in staat om eigen normen te stellen. De gemeente Oss zal in een eventueel nieuw besluit voor de windturbines onder meer rekening moeten met de nieuwste windparkvoorwaarden uit de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.

Lees ook: Zorgen om vertraging windparken na uitspraak Raad van State

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.