graafmachine HVO
Brand story

‘Biobrandstof stoot tot 90 procent minder CO2 uit dan standaard diesel’

Beeld via Shutterstock / Maksim Safaniuk

GoodFuels Road & Rail levert een biobrandstof voor dieselmotoren die volgens wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en het TU Delft voor 90 procent minder CO2-uitstoot zorgt dan standaard B7 diesel. Bedrijven met materieelparken gebruiken de biobrandstof om dieselmachines te verduurzamen zonder de volledige stap naar elektrisch te hoeven maken. GoodFuels Road & Rail hoopt de biobrandstof bij aannemers aan de man te brengen om hen te helpen met het winnen van opdrachten waar duurzaamheidseisen aan worden gesteld. [Brand story]

Opdrachtgevers geven steeds vaker de voorkeur aan aannemers die emissievrij werken. De trend is al jaren te zien in de wegenbouw, en ook waterbeheerders komen stapsgewijs over de brug. “Bedrijven die schoner en met minder emissies bouwen, maken meer kans op een aanbesteding”, zei de Unie van Waterschappen afgelopen maand in een online nieuwsbericht. “We laten het steeds zwaarder wegen bij de selectie van een opdrachtnemer. Het kan zijn dat de keuze valt op een aannemer die duurder is, maar wel duurzamer bouwt.”

Aannemers in de infra proberen op verschillende manieren meer kans te maken. Het elektrificeren van materieel komt ter gedachte, maar die weg kan duur uitpakken. Voor sommige bedrijven zijn de kosten van elektrische machines een brug te ver. Anderen kunnen niet aan laadinfrastructuur komen, zij het door lange wachttijden voor netverzwaringen of de prijs van batterijen. Dat laatste betekent niet dat je als aannemer geen duurzaamheidsopties hebt voor materieel, vindt Jim Looise, die aan het hoofd staat van GoodFuels Road & Rail.

Biobrandstoffen

Het bedrijf ontwikkelt en levert biobrandstoffen voor machines met standaard dieselmotoren. Het product staat bekend als GoodFuels HVO, kort voor Hydrotreated Vegetable Oils. De biobrandstoffen worden gemaakt met afval- en restproducten die zijn behandeld met waterstof. Denk aan zaagsel, rioolslib en papierpulp.

GoodFuels Road & Rail produceert HVO in verschillende samenstellingen. Bijvoorbeeld HVO20, dat voor 20 procent bestaat uit HVO en voor 80 procent uit diesel. Het hoogste HVO-gehalte vind je in HVO100, een blend die geen standaard diesel bevat. Deze soort bespaart volgens GoodFuels tot 90 procent CO2, 33 procent roet en fijnstof, en 9 procent stikstof ten opzichte van standaard B7 diesel.

Die duurzaamheidsclaim wordt onderstreept door hoogleraar Martin Junginger van de Universiteit Utrecht en hoogleraar Patricia Osseweijer van de Technische Universiteit Delft. Zij maken deel uit van een onafhankelijke werkgroep die de producten van GoodFuels Road & Rail controleert.

De blends zijn geschikt voor verschillende soorten motoren. HVO20 kan gebruikt worden in elke dieselmotor die op EN590-brandstof draait. HVO100 voldoet juist aan de EN15940, een nieuwere norm die sinds de introductie in 2016 door steeds meer fabrikanten van motoren wordt overgenomen.

De brandstoffen worden geleverd met een eigen distributiekanaal, legt het bedrijf uit in een video op YouTube. GoodFuels Road & Rail heeft meerdere depots in Nederland. Dat moet de leveringszekerheid garanderen.

Uitstootvermindering in cijfers

Wanneer je als aannemer biobrandstoffen gebruikt en punten wilt scoren bij opdrachtgevers, dan zal je vaak eerst moeten bewijzen hoeveel uitstoot je daadwerkelijk terugdringt. GoodFuels houdt dit bij. Klanten kunnen om tafel met de leverancier om een CO2-reductiedoelstelling vast te stellen. Vervolgens laat het bedrijf zien hoeveel uitstoot er met verloop van tijd wordt verminderd.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt al twee jaar met HVO100. Sinds 2021 wordt de brandstof voor het volledige machinepark gebruikt. “We hebben de ambitie om in 2025 energieneutraal te werken, maar opties als elektrische machines blijken in veel gevallen nog niet praktisch en financieel haalbaar”, zegt materiaalbeheerder Bertwin Post van het waterschap op de website van GoodFuels. Hij noemt HV100 “een perfecte tussenstap”.

De mening wordt gedeeld door directeur Glenn Verburg van Riwal Benelux, een internationaal bedrijf dat hoogwerkers verkoopt en verhuurt. Een groot deel van de vloot is elektrisch, maar ook dieselmotoren hebben een aandeel. “Daar zetten we de biobrandstof voor in”, vertelt Verburg op de website van GoodFuels. “Zo kunnen we onze duurzaamheidsinitiatieven voortzetten zonder eerst te moeten wachten op verdere elektrificatie.”

Dit artikel verscheen eerder op Infrasite.nl in juli 2023. 

Auteur: Redactie

‘Biobrandstof stoot tot 90 procent minder CO2 uit dan standaard diesel’ | Infrasite
graafmachine HVO
Brand story

‘Biobrandstof stoot tot 90 procent minder CO2 uit dan standaard diesel’

Beeld via Shutterstock / Maksim Safaniuk

GoodFuels Road & Rail levert een biobrandstof voor dieselmotoren die volgens wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en het TU Delft voor 90 procent minder CO2-uitstoot zorgt dan standaard B7 diesel. Bedrijven met materieelparken gebruiken de biobrandstof om dieselmachines te verduurzamen zonder de volledige stap naar elektrisch te hoeven maken. GoodFuels Road & Rail hoopt de biobrandstof bij aannemers aan de man te brengen om hen te helpen met het winnen van opdrachten waar duurzaamheidseisen aan worden gesteld. [Brand story]

Opdrachtgevers geven steeds vaker de voorkeur aan aannemers die emissievrij werken. De trend is al jaren te zien in de wegenbouw, en ook waterbeheerders komen stapsgewijs over de brug. “Bedrijven die schoner en met minder emissies bouwen, maken meer kans op een aanbesteding”, zei de Unie van Waterschappen afgelopen maand in een online nieuwsbericht. “We laten het steeds zwaarder wegen bij de selectie van een opdrachtnemer. Het kan zijn dat de keuze valt op een aannemer die duurder is, maar wel duurzamer bouwt.”

Aannemers in de infra proberen op verschillende manieren meer kans te maken. Het elektrificeren van materieel komt ter gedachte, maar die weg kan duur uitpakken. Voor sommige bedrijven zijn de kosten van elektrische machines een brug te ver. Anderen kunnen niet aan laadinfrastructuur komen, zij het door lange wachttijden voor netverzwaringen of de prijs van batterijen. Dat laatste betekent niet dat je als aannemer geen duurzaamheidsopties hebt voor materieel, vindt Jim Looise, die aan het hoofd staat van GoodFuels Road & Rail.

Biobrandstoffen

Het bedrijf ontwikkelt en levert biobrandstoffen voor machines met standaard dieselmotoren. Het product staat bekend als GoodFuels HVO, kort voor Hydrotreated Vegetable Oils. De biobrandstoffen worden gemaakt met afval- en restproducten die zijn behandeld met waterstof. Denk aan zaagsel, rioolslib en papierpulp.

GoodFuels Road & Rail produceert HVO in verschillende samenstellingen. Bijvoorbeeld HVO20, dat voor 20 procent bestaat uit HVO en voor 80 procent uit diesel. Het hoogste HVO-gehalte vind je in HVO100, een blend die geen standaard diesel bevat. Deze soort bespaart volgens GoodFuels tot 90 procent CO2, 33 procent roet en fijnstof, en 9 procent stikstof ten opzichte van standaard B7 diesel.

Die duurzaamheidsclaim wordt onderstreept door hoogleraar Martin Junginger van de Universiteit Utrecht en hoogleraar Patricia Osseweijer van de Technische Universiteit Delft. Zij maken deel uit van een onafhankelijke werkgroep die de producten van GoodFuels Road & Rail controleert.

De blends zijn geschikt voor verschillende soorten motoren. HVO20 kan gebruikt worden in elke dieselmotor die op EN590-brandstof draait. HVO100 voldoet juist aan de EN15940, een nieuwere norm die sinds de introductie in 2016 door steeds meer fabrikanten van motoren wordt overgenomen.

De brandstoffen worden geleverd met een eigen distributiekanaal, legt het bedrijf uit in een video op YouTube. GoodFuels Road & Rail heeft meerdere depots in Nederland. Dat moet de leveringszekerheid garanderen.

Uitstootvermindering in cijfers

Wanneer je als aannemer biobrandstoffen gebruikt en punten wilt scoren bij opdrachtgevers, dan zal je vaak eerst moeten bewijzen hoeveel uitstoot je daadwerkelijk terugdringt. GoodFuels houdt dit bij. Klanten kunnen om tafel met de leverancier om een CO2-reductiedoelstelling vast te stellen. Vervolgens laat het bedrijf zien hoeveel uitstoot er met verloop van tijd wordt verminderd.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt al twee jaar met HVO100. Sinds 2021 wordt de brandstof voor het volledige machinepark gebruikt. “We hebben de ambitie om in 2025 energieneutraal te werken, maar opties als elektrische machines blijken in veel gevallen nog niet praktisch en financieel haalbaar”, zegt materiaalbeheerder Bertwin Post van het waterschap op de website van GoodFuels. Hij noemt HV100 “een perfecte tussenstap”.

De mening wordt gedeeld door directeur Glenn Verburg van Riwal Benelux, een internationaal bedrijf dat hoogwerkers verkoopt en verhuurt. Een groot deel van de vloot is elektrisch, maar ook dieselmotoren hebben een aandeel. “Daar zetten we de biobrandstof voor in”, vertelt Verburg op de website van GoodFuels. “Zo kunnen we onze duurzaamheidsinitiatieven voortzetten zonder eerst te moeten wachten op verdere elektrificatie.”

Dit artikel verscheen eerder op Infrasite.nl in juli 2023. 

Auteur: Redactie