BESTRIJDING

Harkboten tegen ongelijkbladig vederkruid

(bron provincie Flevoland)

De provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Noordoostpolder en hengelsportverenging t’ Poldervoorntje bestrijden tot en met 2024 gezamenlijk het ongelijkbladig vederkruid in drie vijvers in woonwijk ‘De Erven’ in Emmeloord. Met de inzet van harkboten van Harkboot.nl BV willen de samenwerkende partijen de vijvers Schouwen, Gooiland en Salland in Emmeloord vrijmaken van deze invasieve exoot.

Ongelijkbladig vederkruid is een groenblijvende waterplant die alles overwoekert en watergangen volledig laat dichtgroeien. Hierdoor worden inheemse ondergedoken waterplanten en vissen verdrongen. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar ook niet voor de beleefbaarheid. In woonwijk de Erven in Emmeloord is bijvoorbeeld een hengeltje uitgooien onmogelijk terwijl de vijvers juist geschikte en goed bereikbare visplaatsen zijn voor de jeugd. Het ongelijkbladig vederkruid staat dan ook niet voor niets op de Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten en de Europese Exotenverordening is op deze soort van toepassing.

Harkmethodee

De harkmethode zorgt voor het bestrijden van ongewenste (exotische) waterplanten. Een harkboot gaat met een speciale hark over de bodem die de planten met wortel en al uit de bodem trekt. Deze harkboot is uitgerust met een fijnmazige gaasbak waardoor ook alle kleine snippertjes worden opgeruimd om op deze manier de potentiële nieuwe aangroei te verkleinen. Harkboot.nl BV verwijdert tot en met 2024 in deze vijvers het ongelijkbladig vederkruid met wortel en al volgens een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) richtlijn.

Kosten

Waterschap Zuiderzeeland die de wateren in Emmeloord in opdracht van de gemeente Noordoostpolder beheert, heeft de afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om de exoot uit te roeien binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Doordat de soort stevig gevestigd is groeide deze bij alle pogingen echter snel weer terug in hoge dichtheden. Het waterschap is daarom overgegaan op het beheren van de soort. Omdat de hengelsportvereniging onvoldoende uit de voeten kan met dit beheer zijn de verschillende partijen samen op zoek gegaan naar een oplossing. De keuze viel hierbij op de inzet van Harkboot.nl. Na genoemde periode evalueren de partijen of de aanpak van het ongelijkbladig vederkruid succesvol is geweest en worden bepaald of er met deze methode verder wordt gegaan, zowel in Emmeloord als ook in andere plekken in Flevoland waar ongelijkbladig vederkruid opduikt.

LEES OOK

Gebr. Van Kessel haalt Vlinderstichting in huis

Auteur: Redactie

Harkboten tegen ongelijkbladig vederkruid | Infrasite
BESTRIJDING

Harkboten tegen ongelijkbladig vederkruid

(bron provincie Flevoland)

De provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Noordoostpolder en hengelsportverenging t’ Poldervoorntje bestrijden tot en met 2024 gezamenlijk het ongelijkbladig vederkruid in drie vijvers in woonwijk ‘De Erven’ in Emmeloord. Met de inzet van harkboten van Harkboot.nl BV willen de samenwerkende partijen de vijvers Schouwen, Gooiland en Salland in Emmeloord vrijmaken van deze invasieve exoot.

Ongelijkbladig vederkruid is een groenblijvende waterplant die alles overwoekert en watergangen volledig laat dichtgroeien. Hierdoor worden inheemse ondergedoken waterplanten en vissen verdrongen. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar ook niet voor de beleefbaarheid. In woonwijk de Erven in Emmeloord is bijvoorbeeld een hengeltje uitgooien onmogelijk terwijl de vijvers juist geschikte en goed bereikbare visplaatsen zijn voor de jeugd. Het ongelijkbladig vederkruid staat dan ook niet voor niets op de Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten en de Europese Exotenverordening is op deze soort van toepassing.

Harkmethodee

De harkmethode zorgt voor het bestrijden van ongewenste (exotische) waterplanten. Een harkboot gaat met een speciale hark over de bodem die de planten met wortel en al uit de bodem trekt. Deze harkboot is uitgerust met een fijnmazige gaasbak waardoor ook alle kleine snippertjes worden opgeruimd om op deze manier de potentiële nieuwe aangroei te verkleinen. Harkboot.nl BV verwijdert tot en met 2024 in deze vijvers het ongelijkbladig vederkruid met wortel en al volgens een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) richtlijn.

Kosten

Waterschap Zuiderzeeland die de wateren in Emmeloord in opdracht van de gemeente Noordoostpolder beheert, heeft de afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om de exoot uit te roeien binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Doordat de soort stevig gevestigd is groeide deze bij alle pogingen echter snel weer terug in hoge dichtheden. Het waterschap is daarom overgegaan op het beheren van de soort. Omdat de hengelsportvereniging onvoldoende uit de voeten kan met dit beheer zijn de verschillende partijen samen op zoek gegaan naar een oplossing. De keuze viel hierbij op de inzet van Harkboot.nl. Na genoemde periode evalueren de partijen of de aanpak van het ongelijkbladig vederkruid succesvol is geweest en worden bepaald of er met deze methode verder wordt gegaan, zowel in Emmeloord als ook in andere plekken in Flevoland waar ongelijkbladig vederkruid opduikt.

LEES OOK

Gebr. Van Kessel haalt Vlinderstichting in huis

Auteur: Redactie