Rijnbrug. Foto: provincie Utrecht
40 MILJOEN

Rijk draagt nu toch bij aan verbreden Rijnbrug bij Rhenen

Rijnbrug. Foto via provincie Utrecht

Het kabinet draagt 40 miljoen euro bij aan het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. De provincies Gelderland, Utrecht en regio Foodvalley en regio Rivierenland reageren verheugd. ‘Een prachtig resultaat en niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid maar ook voor de leefbaarheid en het versterken van de regionale economie,’ zegt de Gelderse gedeputeerde Helga Witjes.

De provincies en de regio’s hebben de afgelopen periode het Rijk er van kunnen overtuigen dat het verbreden van de brug een gezamenlijke opgave is die ook van het Rijk een bijdrage vraagt. Hiermee is een stap gezet richting het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio’s met het oog op de nieuw te bouwen woningen.Het verbreden van de Rijnbrug is volgens de provincies en de regio’s één van de belangrijke voorwaarden om de woningbouwopgave uit te kunnen voeren. Er worden in regio Foodvalley en regio Rivierenland meer dan 50.000 nieuwe woningen gebouwd.

Geweldig nieuws

‘Om bij te kunnen dragen aan de nationale woningbouwopgave, zijn extra investeringen nodig om de bereikbaarheid te verbeteren, zoals een betere zuidelijke ontsluiting van de regio Foodvalley,’ zegt wethouder Engbert Stroobosscher van Veenendaal namens de regio Foodvalley. Zijn collega Stefan van Someren van Neder-Betuwe vult namens de regio Rivierenland aan: ‘De bijdrage van het Rijk brengt de verbreding van de Rijnbrug een stap dichterbij. Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor onze beide regio’s en provincies, in het bijzonder voor onze inwoners en ondernemers.’

Stikstof

Waarnemend gedeputeerde Mobiliteit provincie Utrecht Robert Strijk: ‘Dankzij deze bijdrage van het Rijk komt de verbreding van de Rijnbrug een hele stap dichterbij. Voor de omgeving betekent dit zicht op een oplossing van dit verkeers- en veiligheidsknelpunt. Ook geeft dit perspectief voor de regio door woningbouw mogelijk te maken. We gaan snel in overleg met de provincie Gelderland in de hoop dat we dit project, ondanks stikstof, inflatie en gestegen bouwkosten, vlot kunnen trekken.’

Lees ook:

Harbers draagt niet bij aan verbreding Rijnbrug

Geen extra miljoenen van Gelderland voor verbreding Rijnbrug

Auteur: Redactie

Rijk draagt nu toch bij aan verbreden Rijnbrug bij Rhenen | Infrasite
Rijnbrug. Foto: provincie Utrecht
40 MILJOEN

Rijk draagt nu toch bij aan verbreden Rijnbrug bij Rhenen

Rijnbrug. Foto via provincie Utrecht

Het kabinet draagt 40 miljoen euro bij aan het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. De provincies Gelderland, Utrecht en regio Foodvalley en regio Rivierenland reageren verheugd. ‘Een prachtig resultaat en niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid maar ook voor de leefbaarheid en het versterken van de regionale economie,’ zegt de Gelderse gedeputeerde Helga Witjes.

De provincies en de regio’s hebben de afgelopen periode het Rijk er van kunnen overtuigen dat het verbreden van de brug een gezamenlijke opgave is die ook van het Rijk een bijdrage vraagt. Hiermee is een stap gezet richting het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio’s met het oog op de nieuw te bouwen woningen.Het verbreden van de Rijnbrug is volgens de provincies en de regio’s één van de belangrijke voorwaarden om de woningbouwopgave uit te kunnen voeren. Er worden in regio Foodvalley en regio Rivierenland meer dan 50.000 nieuwe woningen gebouwd.

Geweldig nieuws

‘Om bij te kunnen dragen aan de nationale woningbouwopgave, zijn extra investeringen nodig om de bereikbaarheid te verbeteren, zoals een betere zuidelijke ontsluiting van de regio Foodvalley,’ zegt wethouder Engbert Stroobosscher van Veenendaal namens de regio Foodvalley. Zijn collega Stefan van Someren van Neder-Betuwe vult namens de regio Rivierenland aan: ‘De bijdrage van het Rijk brengt de verbreding van de Rijnbrug een stap dichterbij. Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor onze beide regio’s en provincies, in het bijzonder voor onze inwoners en ondernemers.’

Stikstof

Waarnemend gedeputeerde Mobiliteit provincie Utrecht Robert Strijk: ‘Dankzij deze bijdrage van het Rijk komt de verbreding van de Rijnbrug een hele stap dichterbij. Voor de omgeving betekent dit zicht op een oplossing van dit verkeers- en veiligheidsknelpunt. Ook geeft dit perspectief voor de regio door woningbouw mogelijk te maken. We gaan snel in overleg met de provincie Gelderland in de hoop dat we dit project, ondanks stikstof, inflatie en gestegen bouwkosten, vlot kunnen trekken.’

Lees ook:

Harbers draagt niet bij aan verbreding Rijnbrug

Geen extra miljoenen van Gelderland voor verbreding Rijnbrug

Auteur: Redactie