De Rijnbrug over de Rijn bij Rhenen (bron: provincie Gelderland)

Geen extra miljoenen van Gelderland voor verbreding Rijnbrug

Rijnbrug bij Rhenen. foto via Provincie Gelderland

De provincie Gelderland trekt geen 30 miljoen extra uit om door te gaan met het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. Gedeputeerde Staten vinden een investering van 73 miljoen euro voor dit project niet in verhouding staan tot het resultaat. Bovendien heeft de provincie Gelderland het geld niet om de hogere kosten op te vangen, vooral niet aangezien het project nog duurder kan uitpakken.

Enkele maanden terug werd duidelijk dat de verbreding van de brug tussen de provincies Utrecht en Gelderland duurder ging worden. In oktober bleek het te gaan om een bedrag van zeker 65 miljoen euro. Utrecht wilde alsnog graag door met het project, maar Gelderland gaf vorige maand aan twijfels te hebben. Nu is duidelijk geworden dat gedeputeerde staten de knip niet willen trekken.

Geen oplossing voor fileknelpunt

De Rijnbrug wordt met name in de spitsuren veel gebruikt, wat regelmatig leidt tot files. De brug heeft namelijk maar één rijstrook in beide richtingen. Gelderland zegt er nu echter aan te twijfelen dat de verbreding op lange termijn het gewenste effect gaat hebben. “Na een aantal jaar is daar weer een fileknelpunt”, stellen Gedeputeerde Staten. Ze wijzen er bovendien op dat het project niet alleen al fors duurder is geworden, maar dat verdere risico’s niet uit te sluiten zijn.

Het verkeersknelpunt blijft natuurlijk wel bestaan als er geen actie wordt genomen. Gedeputeerde Staten doen dan ook aan Provinciale Staten het voorstel om de eerder gereserveerde 40 miljoen euro in te zetten voor alternatieve, slimme mobiliteitsmaatregelen. Die kunnen helpen om de bereikbaarheidsknelpunten op en rond de Rijnbrug op te lossen. Het knelpunt wordt meegenomen in de gebiedsuitwerking van de verstedelijkingsstrategie. Hierin is al beschreven waar ruimte is voor extra woningen en wordt in beeld gebracht wat dit betekent. Bijvoorbeeld wat het betekent voor aanpassing van het openbare vervoer en het wegennet. Daarbij wordt ook rekening gehouden met Rijnbrug.

Teleurstelling

GS in Gelderland hebben dit besluit genomen, ondanks het pleidooi van de provincie Utrecht, vijf gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW, bedrijvenkringen en economische samenwerkingsverbanden van afgelopen maandag om door te gaan met de plannen. “Er is geen alternatief. De Rijnbrug bij Rhenen is de enige rivierovergang in de wijde omgeving”, aldus de partijen tegen het ANP, die zeggen verrast te zijn door de wending.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Geen extra miljoenen van Gelderland voor verbreding Rijnbrug | Infrasite
De Rijnbrug over de Rijn bij Rhenen (bron: provincie Gelderland)

Geen extra miljoenen van Gelderland voor verbreding Rijnbrug

Rijnbrug bij Rhenen. foto via Provincie Gelderland

De provincie Gelderland trekt geen 30 miljoen extra uit om door te gaan met het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. Gedeputeerde Staten vinden een investering van 73 miljoen euro voor dit project niet in verhouding staan tot het resultaat. Bovendien heeft de provincie Gelderland het geld niet om de hogere kosten op te vangen, vooral niet aangezien het project nog duurder kan uitpakken.

Enkele maanden terug werd duidelijk dat de verbreding van de brug tussen de provincies Utrecht en Gelderland duurder ging worden. In oktober bleek het te gaan om een bedrag van zeker 65 miljoen euro. Utrecht wilde alsnog graag door met het project, maar Gelderland gaf vorige maand aan twijfels te hebben. Nu is duidelijk geworden dat gedeputeerde staten de knip niet willen trekken.

Geen oplossing voor fileknelpunt

De Rijnbrug wordt met name in de spitsuren veel gebruikt, wat regelmatig leidt tot files. De brug heeft namelijk maar één rijstrook in beide richtingen. Gelderland zegt er nu echter aan te twijfelen dat de verbreding op lange termijn het gewenste effect gaat hebben. “Na een aantal jaar is daar weer een fileknelpunt”, stellen Gedeputeerde Staten. Ze wijzen er bovendien op dat het project niet alleen al fors duurder is geworden, maar dat verdere risico’s niet uit te sluiten zijn.

Het verkeersknelpunt blijft natuurlijk wel bestaan als er geen actie wordt genomen. Gedeputeerde Staten doen dan ook aan Provinciale Staten het voorstel om de eerder gereserveerde 40 miljoen euro in te zetten voor alternatieve, slimme mobiliteitsmaatregelen. Die kunnen helpen om de bereikbaarheidsknelpunten op en rond de Rijnbrug op te lossen. Het knelpunt wordt meegenomen in de gebiedsuitwerking van de verstedelijkingsstrategie. Hierin is al beschreven waar ruimte is voor extra woningen en wordt in beeld gebracht wat dit betekent. Bijvoorbeeld wat het betekent voor aanpassing van het openbare vervoer en het wegennet. Daarbij wordt ook rekening gehouden met Rijnbrug.

Teleurstelling

GS in Gelderland hebben dit besluit genomen, ondanks het pleidooi van de provincie Utrecht, vijf gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW, bedrijvenkringen en economische samenwerkingsverbanden van afgelopen maandag om door te gaan met de plannen. “Er is geen alternatief. De Rijnbrug bij Rhenen is de enige rivierovergang in de wijde omgeving”, aldus de partijen tegen het ANP, die zeggen verrast te zijn door de wending.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs