De Rijnbrug over de Rijn bij Rhenen (bron: provincie Gelderland)
HAND OP DE KNIP

Harbers draagt niet bij aan verbreding Rijnbrug

Rijnbrug bij Rhenen. foto via Provincie Gelderland

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ziet geen aanleiding om geld te steken in plannen voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. Hij schrijft dat in antwoord op kamervragen van kamerlid Koerhuis van de VVD.

De provincies Gelderland en Utrecht zijn al langere tijd bezig met plannen om de brug tussen de twee provincies op te waarderen. Nu moet het verkeer tussen Rhenen en Kesteren over een tweebaansweg. Maar onderhandelingen liepen december vorig jaar stuk omdat Gelderland de gevraagd investering niet in verhouding staan tot het rendement. ‘Na een aantal jaar is daar weer een fileknelpunt,’ stelden Gedeputeerde Staten van Gelderland vorig jaar.

Rivierenland

Koerhuis vroeg de minister of zijn ministerie niet kan bijdragen aan de verbreding. De minister vindt dat het Rijk in dit geval de hand op de knip moet houden. De Rijnbrug verkeert volgens Harbers in goede staat. Er is daarom geen reden om de brug op te nemen in het programma Vervanging en Renovatie. De brug over de Nederrijn maakt onderdeel uit van de provinciale weg N233. Het is aan beide provincies om te bepalen hoe belangrijk de verbinding is tussen Rivierenland en de Gelderse Vallei.

Ook verkeerstechnisch ziet Harbers geen aanleiding om financieel bij te passen omdat de brug niet niet op de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) staat. ‘De wegverkeersverbinding over de Rijnbrug bij Rhenen maakt geen onderdeel uit van het hoofdwegennet. Het is een weg in beheer bij de provincies Utrecht en Gelderland. De wegverbinding is daarom geen onderdeel van de IMA.’ Ook voor de scheepvaart vormt de brug geen knelpunt, zegt Harbers.

Vragensteller kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) (bron: Tweede Kamer)

Vragensteller kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) (bron: Tweede Kamer)

Woningbouwplannen

Volgens vragensteller Koerhuis onbreekt er in de provinciale budgetten een bedrag van 80 miljoen euro op een totaal van 160 miljoen. Hij suggereert dat het Rijk het tekort zou kunnen aanvullen uit de 1,25 miljard euro die recent aan de pot met onderhoudsgelden is toegevoegd. Ook zou er geld vrij kunnen worden gemaakt van de 7,5 miljard euro die onlangs voor woningbouw is gereserveerd. De minister zegt daar geen aanleiding voor te zien. ‘De plannen voor de verbreding van de Rijnbrug zijn in 2012 in een bestuursovereenkomst vastgelegd. Woningbouwplannen waren destijds geen aanleiding voor de beoogde verbreding.’

Lees ook:

Geen extra miljoenen van Gelderland voor verbreding Rijnbrug

Gelderland twijfelt maar Utrecht wil door met dure verbreding Rijnbrug

Auteur: Redactie

Harbers draagt niet bij aan verbreding Rijnbrug | Infrasite
De Rijnbrug over de Rijn bij Rhenen (bron: provincie Gelderland)
HAND OP DE KNIP

Harbers draagt niet bij aan verbreding Rijnbrug

Rijnbrug bij Rhenen. foto via Provincie Gelderland

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ziet geen aanleiding om geld te steken in plannen voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. Hij schrijft dat in antwoord op kamervragen van kamerlid Koerhuis van de VVD.

De provincies Gelderland en Utrecht zijn al langere tijd bezig met plannen om de brug tussen de twee provincies op te waarderen. Nu moet het verkeer tussen Rhenen en Kesteren over een tweebaansweg. Maar onderhandelingen liepen december vorig jaar stuk omdat Gelderland de gevraagd investering niet in verhouding staan tot het rendement. ‘Na een aantal jaar is daar weer een fileknelpunt,’ stelden Gedeputeerde Staten van Gelderland vorig jaar.

Rivierenland

Koerhuis vroeg de minister of zijn ministerie niet kan bijdragen aan de verbreding. De minister vindt dat het Rijk in dit geval de hand op de knip moet houden. De Rijnbrug verkeert volgens Harbers in goede staat. Er is daarom geen reden om de brug op te nemen in het programma Vervanging en Renovatie. De brug over de Nederrijn maakt onderdeel uit van de provinciale weg N233. Het is aan beide provincies om te bepalen hoe belangrijk de verbinding is tussen Rivierenland en de Gelderse Vallei.

Ook verkeerstechnisch ziet Harbers geen aanleiding om financieel bij te passen omdat de brug niet niet op de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) staat. ‘De wegverkeersverbinding over de Rijnbrug bij Rhenen maakt geen onderdeel uit van het hoofdwegennet. Het is een weg in beheer bij de provincies Utrecht en Gelderland. De wegverbinding is daarom geen onderdeel van de IMA.’ Ook voor de scheepvaart vormt de brug geen knelpunt, zegt Harbers.

Vragensteller kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) (bron: Tweede Kamer)

Vragensteller kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) (bron: Tweede Kamer)

Woningbouwplannen

Volgens vragensteller Koerhuis onbreekt er in de provinciale budgetten een bedrag van 80 miljoen euro op een totaal van 160 miljoen. Hij suggereert dat het Rijk het tekort zou kunnen aanvullen uit de 1,25 miljard euro die recent aan de pot met onderhoudsgelden is toegevoegd. Ook zou er geld vrij kunnen worden gemaakt van de 7,5 miljard euro die onlangs voor woningbouw is gereserveerd. De minister zegt daar geen aanleiding voor te zien. ‘De plannen voor de verbreding van de Rijnbrug zijn in 2012 in een bestuursovereenkomst vastgelegd. Woningbouwplannen waren destijds geen aanleiding voor de beoogde verbreding.’

Lees ook:

Geen extra miljoenen van Gelderland voor verbreding Rijnbrug

Gelderland twijfelt maar Utrecht wil door met dure verbreding Rijnbrug

Auteur: Redactie