Varen tussen Zuidlaardermeer en Oost-Groningen

Assen – Vrijdag 21 januari 2005 vindt de feestelijke starthandeling plaats van het project “Van Turfvaart naar Toervaart”. Dit omvangrijke project omvat het herstel en weer bevaarbaar maken van het kanalenstelsel tussen het Zuidlaardermeer, Hoogezand en Bareveld en de aanleg van een nieuw verbindingskanaal tussen Veendam en het Kieldiep. Uiteindelijk moet het in 2008 mogelijk zijn om te varen vanaf het Zuidlaardermeer naar Oost -Groningen en vice versa. Alle betrokken partijen verwachten met dit project het (vaar)toerisme in Groningen en Drenthe een flinke impuls te kunnen geven.

Verschillende bruggen en sluizen zullen in oude staat worden hersteld, zodat de cultuurhistorie van de streek een flinke oppepper krijgt. Een uniek veen-koloniaal lint wordt daarmee gerestaureerd: het water komt weer centraal te liggen in de dorpen en er ontstaat, na het beëindigen van de turfvaart, weer nieuw leven op het water: de recreatievaart. Met deze nieuwe vaarverbindingen komt het Zuidlaardermeer centraler in de vaarroutes te liggen. Op het Zuidlaardermeer zijn diverse ontwikkelingen gaande. Zo worden het Zuidlaardermeer en de vaargeulen door het meer nu uitgebaggerd. De ontwikkeling van de vaarverbindingen sluit hier goed bij aan.

De vaarverbindingen moeten 1 januari 2008 gereed zijn. Werken die in 2005 in uitvoering komen zijn:
– bouw van een nieuwe sluis in de Leinewijk (nabij “de Toekomst”);
– baggeren Leinewijk;
– bouw nieuwe brug in de Zuidlaarderweg te Kiel-Windeweer;
– beweegbaar maken van de vaste brug in de Woldweg nabij Wolfsbarge;
– renoveren/vernieuwen/beweegbaar maken van diverse fiets-/voetgangers-
bruggen langs het gehele traject;
– beweegbaar maken van enkele bruggen over de Leinewijk en het Kielsterdiep.

Alle werken van het totale project worden voorbereid en begeleid door de provincies Groningen en Drenthe. De regie is in handen van de provincie Groningen.

Initiatiefnemers
Het project is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Aa en Hunze en Veendam en het waterschap Hunze en Aa’s en maakt onderdeel uit van de “Agenda voor de Veenkoloniën”. Het project vergt een investering van € 15.500.000 exclusief omzetbelasting. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt opgebracht door de initiatiefnemers, de rest door subsidies van de Stichting Recreatietoervaart Nederland en van het Kompas voor het Noorden (“Europees geld”).

Agenda voor de Veenkoloniën
De kanalen, gegraven voor afwatering en transport van turf, vormen de basis van de Veenkoloniën. De diverse overheden in de Drents-Groningse Veenkoloniën willen de Veenkoloniën verder ontwikkelen. Hiervoor is een “Top-10” van projecten geselecteerd. Herstel van vaarverbindingen is een van deze prioriteiten, omdat het herstel van de kanalen het cultuurhistorische karakter van het gebied versterkt en nieuwe economische mogelijkheden biedt voor de Veenkoloniën.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe

Varen tussen Zuidlaardermeer en Oost-Groningen | Infrasite

Varen tussen Zuidlaardermeer en Oost-Groningen

Assen – Vrijdag 21 januari 2005 vindt de feestelijke starthandeling plaats van het project “Van Turfvaart naar Toervaart”. Dit omvangrijke project omvat het herstel en weer bevaarbaar maken van het kanalenstelsel tussen het Zuidlaardermeer, Hoogezand en Bareveld en de aanleg van een nieuw verbindingskanaal tussen Veendam en het Kieldiep. Uiteindelijk moet het in 2008 mogelijk zijn om te varen vanaf het Zuidlaardermeer naar Oost -Groningen en vice versa. Alle betrokken partijen verwachten met dit project het (vaar)toerisme in Groningen en Drenthe een flinke impuls te kunnen geven.

Verschillende bruggen en sluizen zullen in oude staat worden hersteld, zodat de cultuurhistorie van de streek een flinke oppepper krijgt. Een uniek veen-koloniaal lint wordt daarmee gerestaureerd: het water komt weer centraal te liggen in de dorpen en er ontstaat, na het beëindigen van de turfvaart, weer nieuw leven op het water: de recreatievaart. Met deze nieuwe vaarverbindingen komt het Zuidlaardermeer centraler in de vaarroutes te liggen. Op het Zuidlaardermeer zijn diverse ontwikkelingen gaande. Zo worden het Zuidlaardermeer en de vaargeulen door het meer nu uitgebaggerd. De ontwikkeling van de vaarverbindingen sluit hier goed bij aan.

De vaarverbindingen moeten 1 januari 2008 gereed zijn. Werken die in 2005 in uitvoering komen zijn:
– bouw van een nieuwe sluis in de Leinewijk (nabij “de Toekomst”);
– baggeren Leinewijk;
– bouw nieuwe brug in de Zuidlaarderweg te Kiel-Windeweer;
– beweegbaar maken van de vaste brug in de Woldweg nabij Wolfsbarge;
– renoveren/vernieuwen/beweegbaar maken van diverse fiets-/voetgangers-
bruggen langs het gehele traject;
– beweegbaar maken van enkele bruggen over de Leinewijk en het Kielsterdiep.

Alle werken van het totale project worden voorbereid en begeleid door de provincies Groningen en Drenthe. De regie is in handen van de provincie Groningen.

Initiatiefnemers
Het project is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Aa en Hunze en Veendam en het waterschap Hunze en Aa’s en maakt onderdeel uit van de “Agenda voor de Veenkoloniën”. Het project vergt een investering van € 15.500.000 exclusief omzetbelasting. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt opgebracht door de initiatiefnemers, de rest door subsidies van de Stichting Recreatietoervaart Nederland en van het Kompas voor het Noorden (“Europees geld”).

Agenda voor de Veenkoloniën
De kanalen, gegraven voor afwatering en transport van turf, vormen de basis van de Veenkoloniën. De diverse overheden in de Drents-Groningse Veenkoloniën willen de Veenkoloniën verder ontwikkelen. Hiervoor is een “Top-10” van projecten geselecteerd. Herstel van vaarverbindingen is een van deze prioriteiten, omdat het herstel van de kanalen het cultuurhistorische karakter van het gebied versterkt en nieuwe economische mogelijkheden biedt voor de Veenkoloniën.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe