Betonmortelbedrijven kunnen aansluiten bij SBIB

Zoetermeer – Betonmortelbedrijven kunnen zich vanaf 1 juli laten registreren bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) als zij een gedragscode hebben ingevoerd. Om dit mogelijk te maken, ondertekenden de voorzitter van de SBIB, mr.drs. L.C. Brinkman en de voorzitter van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN), W-J. Boer woensdag 28 juni 2006 een overeenkomst.

De SBIB staat voor een zo breed mogelijk gebruik van de gedragscode in de bouwsector. De stichting wil daarom uitdrukkelijk ruimte bieden aan andere bedrijven zich aan te sluiten. In 2005 sloot de SBIB reeds een overeenkomst met de installatiebedrijven. Inmiddels hebben circa 75 bedrijven zich aangesloten. Met andere organisaties zijn gesprekken gaande.

Als brancheorganisatie van betonmortelbedrijven rekent VOBN het tot haar taak te waken voor de reputatie van de branche. Door lid te worden van VOBN verbindt een onderneming zich de op haar toepasselijke wettelijke regels, inclusief de mededingingsregels, in acht te nemen. VOBN is dan ook blij dat het nu mogelijk is geworden het door leden gehanteerde integriteitbeleid tot uiting te laten komen door de individuele registratie van betonmortelcentrales bij de SBIB.

VOBN
De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) vertegenwoordigt ruim 130 betonmortelcentrales. Deze staan voor zekerheid, kwaliteit en service. De bedrijven staan onder controle van een erkende, onafhankelijke certificatie-instelling en de betonmortelproducten die de centrales leveren zijn voorzien van een KOMO-certificaat.

Nadere gegevens over VOBN, alsmede informatie, advies en voorlichting over bouwen met betonmortel kan worden gevonden op
www.gietbouwcentrum.nl

SBIB
De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) heeft als taak het ondersteunen van bedrijven bij de invoering van een integriteitbeleid. Bedrijven in de bouw die een gedragscode hebben ingevoerd die voldoet aan de door de SBIB vastgestelde modelcode, kunnen zich bij SBIB laten registeren. Het register van de SBIB is te raadplegen op www.sbib.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)