Flyover (bron: Unsplash/FLYD)
SECTOR WIL VOORAL STABILITEIT

Bouwend Nederland verwacht de komende jaren veel werk

Flyover (bron: Unsplash/FLYD)

Bouwend Nederland wil zich de komende jaren richten op een stabiele vraag naar werk voor leden in de sector Mobiliteit. Dat zegt programmamanager Mobiliteit Willemijn Visscher dit weekend in een artikel op de website van de vereniging van bedrijven in de bouw en infrasector. Opmerkelijk: ze noemt ook de rol van het bouwverkeer in de overbelasting van het wegennet.

‘De bouwopgave voor de infrasector is de komende jaren ontzettend groot,’ zegt Visscher. ‘Waar we tijdens de pandemie deels thuis werkten, zien we nu weer volop belasting van onze wegen en fileproblematiek. De focus van het nieuwe meerjarenprogramma Mobiliteit ligt dan ook op bereikbaarheid én op de wens om infra veiliger, slimmer en groener te maken. Het Mobiliteitsbeeld van het Ministerie van I&W laat zien dat de vraag naar personen- en goederenvervoer in Nederland weer op hetzelfde niveau is als voor corona, en zal blijven groeien. Visscher: ‘De bevolking groeit, we gebruiken infrastructuur anders en verwachten er meer van: denk aan de snelle opkomst van elektrische stepjes en deelscooters en nieuwe technologieën zoals autonoom rijden. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.’

Lobbyen

‘Als ondernemer wil je weten waar je je op voor moet bereiden, zegt Visscher in het interview. ‘We zullen onderzoek doen, kennis delen en lobbyen bij overheid en opdrachtgevers voor goede randvoorwaarden. En voor een stabiele uitvraag naar werk om zo ruimte te scheppen voor innovatie en een goede inzet van capaciteit. Ook is er ruimte voor initiatieven van leden binnen de vereniging, regio’s en vakgroepen. Een meerjarenplan is van, voor en door onze leden.’

Visscher: ‘Op dit moment zijn er volop vragen over de toekomst van mobiliteit. Welke alternatieven zijn er voor vervoer over de weg? Welke toekomstige technologie, materieel en brandstoffen kunnen we verwachten? Wat wordt het beleid van de overheid? Op deze vragen gaan we antwoord geven. Daarmee helpen we de sector met een duidelijke visie op mobiliteit.’ Dat er groei blijft, is volgens haar duidelijk, waarbij ze wijst op de ambitie van de overheid om 900.000 woningen te bouwen tot 2030. Al die nieuwe woonwijken moeten tenslotte ontsloten worden.

Willemijn Visscher (bron: Bouwend Nederland)
Willemijn Visscher (bron: Bouwend Nederland)

Intensiveren

Voor Visscher staat als een paal boven water dat de infrasector oplossingen moet én kan bieden. ‘De infra zit als eerste aan tafel om mee te bepalen welke oplossingen het beste zijn voor de maatschappelijke uitdagingen. Dit gesprek willen we samen met partners blijven voeren en waar nodig intensiveren.’

Opvallend is dat Visscher in het artikel ook wijst op de rol die de bouwsector zelf speelt bij de overbelasting van het wegennet. ‘De sector is grootverbruiker mobiliteit, met een aandeel van zo’n 20 tot 30 procent van het totale zakelijk verkeer. Dit leidt tot ergernis en kosten van files, problemen met luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid,’ laat Visscher optekenen. ‘Daarom zetten we met het programma óók in op zoveel mogelijk uitstootvrij bouwverkeer en/of meer groen rond wegen en spoor.’ Maar opvallend: een voor de hand liggende aanbeveling aan de leden om te werken aan vermindering van het aantal gereden kilometers blijft uit. (bron: Bouwend Nederland)

Lees ook:

Ziet minister Harbers kans het tracébesluit er door te krijgen?

Andere meetmethode: meer files op de wegen

Auteur: Redactie

Bouwend Nederland verwacht de komende jaren veel werk | Infrasite
Flyover (bron: Unsplash/FLYD)
SECTOR WIL VOORAL STABILITEIT

Bouwend Nederland verwacht de komende jaren veel werk

Flyover (bron: Unsplash/FLYD)

Bouwend Nederland wil zich de komende jaren richten op een stabiele vraag naar werk voor leden in de sector Mobiliteit. Dat zegt programmamanager Mobiliteit Willemijn Visscher dit weekend in een artikel op de website van de vereniging van bedrijven in de bouw en infrasector. Opmerkelijk: ze noemt ook de rol van het bouwverkeer in de overbelasting van het wegennet.

‘De bouwopgave voor de infrasector is de komende jaren ontzettend groot,’ zegt Visscher. ‘Waar we tijdens de pandemie deels thuis werkten, zien we nu weer volop belasting van onze wegen en fileproblematiek. De focus van het nieuwe meerjarenprogramma Mobiliteit ligt dan ook op bereikbaarheid én op de wens om infra veiliger, slimmer en groener te maken. Het Mobiliteitsbeeld van het Ministerie van I&W laat zien dat de vraag naar personen- en goederenvervoer in Nederland weer op hetzelfde niveau is als voor corona, en zal blijven groeien. Visscher: ‘De bevolking groeit, we gebruiken infrastructuur anders en verwachten er meer van: denk aan de snelle opkomst van elektrische stepjes en deelscooters en nieuwe technologieën zoals autonoom rijden. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.’

Lobbyen

‘Als ondernemer wil je weten waar je je op voor moet bereiden, zegt Visscher in het interview. ‘We zullen onderzoek doen, kennis delen en lobbyen bij overheid en opdrachtgevers voor goede randvoorwaarden. En voor een stabiele uitvraag naar werk om zo ruimte te scheppen voor innovatie en een goede inzet van capaciteit. Ook is er ruimte voor initiatieven van leden binnen de vereniging, regio’s en vakgroepen. Een meerjarenplan is van, voor en door onze leden.’

Visscher: ‘Op dit moment zijn er volop vragen over de toekomst van mobiliteit. Welke alternatieven zijn er voor vervoer over de weg? Welke toekomstige technologie, materieel en brandstoffen kunnen we verwachten? Wat wordt het beleid van de overheid? Op deze vragen gaan we antwoord geven. Daarmee helpen we de sector met een duidelijke visie op mobiliteit.’ Dat er groei blijft, is volgens haar duidelijk, waarbij ze wijst op de ambitie van de overheid om 900.000 woningen te bouwen tot 2030. Al die nieuwe woonwijken moeten tenslotte ontsloten worden.

Willemijn Visscher (bron: Bouwend Nederland)
Willemijn Visscher (bron: Bouwend Nederland)

Intensiveren

Voor Visscher staat als een paal boven water dat de infrasector oplossingen moet én kan bieden. ‘De infra zit als eerste aan tafel om mee te bepalen welke oplossingen het beste zijn voor de maatschappelijke uitdagingen. Dit gesprek willen we samen met partners blijven voeren en waar nodig intensiveren.’

Opvallend is dat Visscher in het artikel ook wijst op de rol die de bouwsector zelf speelt bij de overbelasting van het wegennet. ‘De sector is grootverbruiker mobiliteit, met een aandeel van zo’n 20 tot 30 procent van het totale zakelijk verkeer. Dit leidt tot ergernis en kosten van files, problemen met luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid,’ laat Visscher optekenen. ‘Daarom zetten we met het programma óók in op zoveel mogelijk uitstootvrij bouwverkeer en/of meer groen rond wegen en spoor.’ Maar opvallend: een voor de hand liggende aanbeveling aan de leden om te werken aan vermindering van het aantal gereden kilometers blijft uit. (bron: Bouwend Nederland)

Lees ook:

Ziet minister Harbers kans het tracébesluit er door te krijgen?

Andere meetmethode: meer files op de wegen

Auteur: Redactie