Minister Mark Harbers (foto: Martijn Beekman)
A12/A27/A28

Ziet minister Harbers kans het tracébesluit er door te krijgen?

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Er komt een groene overkapping over de A27 bij landgoed Amelisweerd aan de oostkant van Utrecht. Dat blijkt uit het Tracébesluit Ring Utrecht 2022 dat deze week door minister Harbers is vastgesteld en ter inzage is gelegd. Doel van de overkapping is dat de verbinding tussen stad en landgoed verbetert, schrijft de minister van Infrastruktuur en Waterstaat. Ook de dieren worden ontzien. En het ministerie gaat boeren uitkopen om aan de stikstofnorm te voldoen.

Het tracébesluit gaat over de verbreding van de snelwegen tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerdbij Utrecht. Om de doorstroming beter en veiliger te maken, wordt met de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht de capaciteit van de snelwegen A27, A12 en A28 vergroot. Dit gebeurt door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke, kruisende verkeersstromen.

Diersoorten

De leefbaarheid wordt verbeterd door bijvoorbeeld nieuwe, hogere of langere geluidsschermen te plaatsen.Ook de groene overkapping moet mens en dier enige bescherming tegen het autoverkeer bieden. Daarnaast bevat het besluit enkele wijzigingen in de lijst met maatregelen die worden genomen om de effecten op beschermde diersoorten te verlichten of te compenseren.

Het aangepaste knooppunt Rijnsweerd (bron: Rijkswaterstaat)
Het aangepaste knooppunt Rijnsweerd (bron: Rijkswaterstaat)

Volgens het plan wordt onder meer het knooppunt Rijnsweerd ingrijpend verbouwd. Op dit knooppunt takt de A28 aan op de A27. Het knooppunt bestaat nu uit twee verdiepingen. Dat worden er vier. Er komt een hoge verbindingsweg bij, direct van de A28 (vanuit Amersfoort) naar de A27 (richting knooppunt Lunetten), plus een verdiepte weg vanaf de A27 (vanuit Lunetten) naar de A28 (richting Amersfoort).  De belangrijkste verandering in knooppunt Lunetten is de nieuwe, deels verdiepte by-pass richting Amersfoort.

Verbreden

De kritiek richt zich vooral op het voornemen om het tussen de twee knooppunten gelegen weggedeelte van de A27 te verbreden. Nu liggen er 12 rijkstroken ingeklemd in de tunnelbak van Amelisweerd. Dat zouden er meer moeten worden. Volgens de toelichting in de Milieueffectrapportage is er plaats om de snelweg aan beide zijden met 15 meter te verbreden.

De bak van Amelisweerd (bron: Rijkswaterstaat)
De bak van Amelisweerd (bron: Rijkswaterstaat)

In de toelichting op het nieuwe tracébesluit staat alleen: ‘Tussen de twee knooppunten in worden verschillende rijrichtingen beter van elkaar gescheiden, met als resultaat dat weven of ritsen niet meer nodig is. Dat is veiliger en komt ook de bereikbaarheid ten goede.’

Stikstof

Ook bij dit wegenbouwproject speelt de stikstofuitstoot een rol. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het onderzoek naar de neerslag van stikstof geactualiseerd. In het bijgestelde tracébesluit zijn aanvullende maatregelen vastgelegd om mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te verminderen, schrijft de minister Die gaat acht boeren uitkopen om stikstofruimte voor het wegenproject te creëren.

Twee miljard

Voor de infrasector zij de belangen groot, want er is sprake van een grote klus. Geschat wordt dan Rijkswaterstaat voor een bedrag van twee miljard euro gaat investeren. Dan moet er wel nog één hobbel genomen worden: burgers en andere belanghebbenden kunnen nog beroep instellen tegen de plannen. Dat stadium is deze week aangebroken.

Het Tracébesluit 2022 is op 23 augustus 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Tot en met dinsdag 4 oktober is het op een groot aantal plaatsen in de omgeving van het project in te zien. Rijkswaterstaat licht de plannen toe op de website Aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. De bezwaarprocedure wordt uitgelegd op de website Platformparticipatie.

De A27 (foto: Thomas Fasting, bron: Rijkwaterstaat)
De A27 (foto: Thomas Fasting, bron: Rijkwaterstaat)

Lees ook:

Eerste verkeer over gloednieuw stuk A16

Galecopperbrug krijgt nieuwe tuidraden

Auteur: Redactie

Ziet minister Harbers kans het tracébesluit er door te krijgen? | Infrasite
Minister Mark Harbers (foto: Martijn Beekman)
A12/A27/A28

Ziet minister Harbers kans het tracébesluit er door te krijgen?

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Er komt een groene overkapping over de A27 bij landgoed Amelisweerd aan de oostkant van Utrecht. Dat blijkt uit het Tracébesluit Ring Utrecht 2022 dat deze week door minister Harbers is vastgesteld en ter inzage is gelegd. Doel van de overkapping is dat de verbinding tussen stad en landgoed verbetert, schrijft de minister van Infrastruktuur en Waterstaat. Ook de dieren worden ontzien. En het ministerie gaat boeren uitkopen om aan de stikstofnorm te voldoen.

Het tracébesluit gaat over de verbreding van de snelwegen tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerdbij Utrecht. Om de doorstroming beter en veiliger te maken, wordt met de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht de capaciteit van de snelwegen A27, A12 en A28 vergroot. Dit gebeurt door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke, kruisende verkeersstromen.

Diersoorten

De leefbaarheid wordt verbeterd door bijvoorbeeld nieuwe, hogere of langere geluidsschermen te plaatsen.Ook de groene overkapping moet mens en dier enige bescherming tegen het autoverkeer bieden. Daarnaast bevat het besluit enkele wijzigingen in de lijst met maatregelen die worden genomen om de effecten op beschermde diersoorten te verlichten of te compenseren.

Het aangepaste knooppunt Rijnsweerd (bron: Rijkswaterstaat)
Het aangepaste knooppunt Rijnsweerd (bron: Rijkswaterstaat)

Volgens het plan wordt onder meer het knooppunt Rijnsweerd ingrijpend verbouwd. Op dit knooppunt takt de A28 aan op de A27. Het knooppunt bestaat nu uit twee verdiepingen. Dat worden er vier. Er komt een hoge verbindingsweg bij, direct van de A28 (vanuit Amersfoort) naar de A27 (richting knooppunt Lunetten), plus een verdiepte weg vanaf de A27 (vanuit Lunetten) naar de A28 (richting Amersfoort).  De belangrijkste verandering in knooppunt Lunetten is de nieuwe, deels verdiepte by-pass richting Amersfoort.

Verbreden

De kritiek richt zich vooral op het voornemen om het tussen de twee knooppunten gelegen weggedeelte van de A27 te verbreden. Nu liggen er 12 rijkstroken ingeklemd in de tunnelbak van Amelisweerd. Dat zouden er meer moeten worden. Volgens de toelichting in de Milieueffectrapportage is er plaats om de snelweg aan beide zijden met 15 meter te verbreden.

De bak van Amelisweerd (bron: Rijkswaterstaat)
De bak van Amelisweerd (bron: Rijkswaterstaat)

In de toelichting op het nieuwe tracébesluit staat alleen: ‘Tussen de twee knooppunten in worden verschillende rijrichtingen beter van elkaar gescheiden, met als resultaat dat weven of ritsen niet meer nodig is. Dat is veiliger en komt ook de bereikbaarheid ten goede.’

Stikstof

Ook bij dit wegenbouwproject speelt de stikstofuitstoot een rol. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het onderzoek naar de neerslag van stikstof geactualiseerd. In het bijgestelde tracébesluit zijn aanvullende maatregelen vastgelegd om mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te verminderen, schrijft de minister Die gaat acht boeren uitkopen om stikstofruimte voor het wegenproject te creëren.

Twee miljard

Voor de infrasector zij de belangen groot, want er is sprake van een grote klus. Geschat wordt dan Rijkswaterstaat voor een bedrag van twee miljard euro gaat investeren. Dan moet er wel nog één hobbel genomen worden: burgers en andere belanghebbenden kunnen nog beroep instellen tegen de plannen. Dat stadium is deze week aangebroken.

Het Tracébesluit 2022 is op 23 augustus 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Tot en met dinsdag 4 oktober is het op een groot aantal plaatsen in de omgeving van het project in te zien. Rijkswaterstaat licht de plannen toe op de website Aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. De bezwaarprocedure wordt uitgelegd op de website Platformparticipatie.

De A27 (foto: Thomas Fasting, bron: Rijkwaterstaat)
De A27 (foto: Thomas Fasting, bron: Rijkwaterstaat)

Lees ook:

Eerste verkeer over gloednieuw stuk A16

Galecopperbrug krijgt nieuwe tuidraden

Auteur: Redactie