Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 09-03-2020Hibin-leden: stikstof en PFAS remmen de groei
• Omzetgroei daalt naar 0,5%
• Groei werkgelegenheid stagneert


De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel valt in 2020 terug naar 0,5%. Acht op de tien bedrijven verwachten negatieve effecten op de omzetontwikkeling als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. In 2019 kwam de omzetstijging nog uit op een gemiddelde van 7,3%. De verwachte groeivertraging vertaalt zich ook meteen naar de arbeidsmarktontwikkeling. Twee derde van de respondenten verwacht stabilisering van het personeelsbestand. In 2019 groeide de werkgelegenheid nog met 3%. Dit blijkt uit de achttiende Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight.

Advertentie


In 2019 ondervond 42% van de bedrijven nog geen effecten van de PFAS- en stikstofproblematiek. De verwachtingen voor 2020 zijn somberder. Minder dan 20% van de bedrijven verwacht geen effect. Er is sprake van zowel uitstel als afstel van orders. 3% van de respondenten verwacht faillissementen bij afnemers.

Groei werkgelegenheid stagneert
32% van de ondernemers verwacht in 2020 nog een lichte groei van het aantal medewerkers. Zes op de tien verwachten stabilisatie en 11% gaat uit van een lichte afname. Naar verwachting neemt het personeelsbestand bij Hibin-leden met 0,6% toe (verwachting najaar 2019: +3%). De helft van de respondenten verwacht problemen bij het invullen van vacatures. Gebrek aan belangstelling voor de sector wordt daarbij als voornaamste reden genoemd.

Toename consumentenverkopen
De verhouding tussen omzet ten behoeve van nieuwbouw (46%) en renovatie/onderhoud (54%) is nagenoeg gelijk aan die in eerdere metingen. Woningbouw, inclusief keukens en sanitair, zal in 2020 naar verwachting verantwoordelijk zijn voor 74% van de omzet. Het omzetdeel utiliteitsbouw zal naar verwachting dalen van 14% naar 12%. Opmerkelijk is de verwachte groei van het aandeel consumentenverkopen naar 29% (was 21% in 2019). Van de 71% professionele verkopen blijft de verhouding tussen aannemers (57%) en zzp'ers/klusbedrijven (43%) gelijk.

Fysieke locatie op één
De fysieke locatie blijkt nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal. Verkoop uit voorraad of ter plaatse bestellen is goed voor 52% van de omzet (najaar 2019: 54%). E-mail is goed voor 21% en 19% van de aankopen wordt telefonisch gedaan. Het percentage directe internetverkopen is met 3,4% nagenoeg stabiel ten opzichte van 2019.

De verhoudingen tussen de verschillende verkoopkanalen zien we net als in 2019 weerspiegeld in de bedreigingen die ondernemers zien. Van de Hibin-leden ziet 6% webwinkels en online aanbieders als een bedreiging. Bedreigender vindt men (33% van de respondenten) meer directe leveringen door fabrikanten (inclusief prefabricage). De opkomst van nieuwe retailbedrijven wordt door 18% genoemd (in het voorjaar 2019 nog 38%). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden door een op de acht bedrijven als bedreiging genoemd. Klantgericht werken (67%), meer deskundigheid (48%) en logistiek en voorraadbeheer (36%) zijn de voornaamste kansen die ondernemers in de huidige markt zien. Waar in 2019 32% groei van de markt nog als kans noemde, is dat percentage dit voorjaar gedaald naar 9%. De grootste uitdagingen zien de Hibin-leden in ICT (40%), prefab (34%), logistiek (34%) en duurzaamheid (25%).


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]