Nieuwsbericht | Datum: 04-12-2008Tracébesluit Tweede Coentunnel onherroepelijk; aanleg gaat door
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 3 december 2008 de twee resterende beroepen tegen het tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Tweede Coentunnel ongegrond verklaard. Daarmee is het besluit onherroepelijk. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Dat betekent dat de aanleg van de tweede Coentunnel mag doorgaan.

De voornaamste bezwaren tegen de tracébesluiten hebben betrekking op de noodzaak van de aanleg, de gehanteerde verkeersprognoses en de onderzoeken naar en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. De Raad van State heeft de bezwaren nu ongegrond verklaart.

Het gevolg van deze uitspraak is dat de aanleg van de tweede Coentunnel definitief doorgang kan vinden. Voor een goede afwikkeling van het verkeer dat door de Tweede Coentunnel komt, is aanleg van de Westrandweg noodzakelijk. Daarom zal de Tweede Coentunnel niet in gebruik worden genomen totdat het Tracébesluit ten aanzien van de Westrandweg onherroepelijk is en zeker is dat deze weg kan worden aangelegd.

De behandeling door de Raad van State van de beroepen tegen het tracébesluit Westrandweg vindt in het voorjaar 2009 plaats.Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]