PRIJSSTIJGINGEN

Provincie Noord-Brabant wil budget N284 met ruim 9 miljoen euro verhogen

Kaartje N284 beeld provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden willen het budget voor het project rond de provinciale weg N284 met 9,25 miljoen euro verhogen. Dat is noodzakelijk om een deel van de prijsstijgingen op te vangen die onder andere het gevolg zijn van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Het project wordt ook aangepast.

Het vorige plan voor de N284 is in het voorjaar van 2020 vastgesteld met een taakstellend budget van 40 miljoen euro. Dit was een globaal voorkeursalternatief (VKA) ter verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van de provinciale weg tussen Reusel en Hapert. In de afgelopen periode is dat plan nader geanalyseerd door een ingenieursbureau. Daaruit komt naar voren dat het VKA uit 2020 zowel financieel als inhoudelijk niet de basis kan zijn voor de aanpak van de weg. Dat komt aan de ene kant door de fors gestegen prijzen, aan de andere kant levert een aantal voorgestelde maatregelen verkeerskundig niet het gewenste resultaat op.

Bypass

Een daarvan is het kruispunt Castersedijk in Hapert, het grootste knelpunt qua doorstroming en veiligheid. Daar is, mede op verzoek van de Bladelse gemeenteraad, opnieuw naar gekeken. Dat heeft geleid tot een alternatief idee waarbij het kruispunt twee tegen elkaar aangelegen T-splitsingen krijgt. Deze variant moet wel nog nader worden bestudeerd. Twee andere maatregelen die tegen het licht zijn gehouden, zijn het vervangen van de rotonde bij Reusel door intelligente verkeerslichten (iVRI’s) en de fietstunnel bij de Lange Trekken in Bladel. Om tegemoet te komen aan de wensen van aanwonenden wordt de parallelweg bij De Hoeven losgelaten. Daardoor kan de rotonde behouden blijven. Wel komt er een bypass richting de N269 voor de doorstroming en een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde om de fietser een veiligere oversteek te bieden.

Faunapassage

Andere wijziging is het verleggen van de doorgaande fietsroute, te weten het deel aan de noordzijde, naar de zuidzijde. Het is de bedoeling dat hierbij zo veel als mogelijk het ambitieniveau van de snelfietsroute F67 direct wordt meegenomen in het project. Daarnaast wordt de 6 meter obstakelvrije berm losgelaten waardoor de huidige ligging van de weg behouden blijft. Dit is duurzamer en bespaart veel ruimte. Ook heeft de stuurgroep opdracht gegeven om een faunapassage bij de Groote Beerze uit te werken. Dit laatste in samenwerking met het waterschap en de provincie. Een definitief besluit hierover is nog niet genomen. De nieuwe aansluiting die de beide bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven moet ontsluiten, komt ook in het nieuwe plan terug.

Fietstunnels

Het VKA uit 2020 bevatte ook twee fietstunnels, bij de Europalaan en bij kruispunt Lange Trekken. Laatstgenoemde tunnel blijkt verkeerskundig niet noodzakelijk. Zeker nu een aanpassing is voorzien van het kruispunt Castersedijk. Wel wordt een veiligere inrichting van het kruispunt gerealiseerd, zodat ook de fietser hier een veilige oversteek krijgt. Aangezien de gemeenteraad van Bladel heeft aangegeven deze fietstunnel zeer wenselijk te vinden, heeft wethouder Cees van de Ven (gemeente Bladel) toegezegd op zoek te gaan naar andere financiering.

Garant

Op basis van de projectdoelstellingen en het budget, leek ook de fietstunnel Europalaan niet haalbaar te zijn. Door de gemeenteraad van Bladel is hier specifieke aandacht voor gevraagd. Om deze fietstunnel toch mogelijk te maken is afgesproken om de helft van de tunnel (€ 4,5 miljoen) te financieren vanuit projectbudget. Voor de andere helft wordt de gemeenteraad van Bladel gevraagd garant te staan. (bron: provincie Noord-Brabant)

Lees ook:

Kruising N65. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

BAM gaat N65 op de schop nemen, maar de vraag is wanneer

Heijmans pakt N282 en N260A bij Rijen en Hulten aan

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie