BAM gaat N65 op de schop nemen, maar de vraag is wanneer

Kruising N65. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Kruising N65. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De provincie Noord-Brabant heeft de reconstructie van de N65 gegund aan BAM Infra. Wanneer dat bedrijf aan de slag kan is echter nog niet duidelijk. Eerst moet de Raad van State zich namelijk uitspreken over het bestemmingsplan en er is nog geen zittingsdatum bekend.

De provincie zelf lijkt desondanks vertrouwen te hebben in de goede afloop. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de reconstructie van de N65 nu definitief aan BAM Infra is gegund en dat daar ook ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Het gaat om het stuk weg tussen Vught en Helvoirt. Op dat traject bevinden zich meerdere kruisingen met verkeerslichten. Ook komen er diverse wegen en uitritten op de rijksweg uit. Dat zorgt voor onveilige situaties en overlast waar verdiepte liggingen en rotondes een einde aan moeten maken. Voor het veilig oversteken, oprijden en afrijden van de N65 komen er een viaduct, een fietstunnel, een natuurbrug en een faunapassage.

Geen gevolgen stikstofuitstoot

Het vertrouwen van de provincie zal verder zijn gevoed door de uitkomsten van aanvullend ecologisch onderzoek. Dat onderzoek was nodig omdat er een fout was gemaakt met de oorspronkelijke stikstofberekeningen. Deze passende beoordeling is uitgevoerd volgens het laatste Aerius-model en met de nieuwe grens voor stikstofdepositie van 25 kilometer. En de conclusie luidt dat de reconstructie van de N65 qua stikstofuitstoot geen significante gevolgen heeft voor de Natura2000-gebieden in die straal van 25 kilometer rondom het traject. Ook zal er stikstofruimte in de omgeving van de N65 worden opgekocht om de effecten van het werk op de natuur tot een minimum te beperken.

Niet meer in 2021 van start

De uitkomst van het ecologisch onderzoek is toegevoegd aan het dossier dat bij de Raad van State ligt. Die moet zich buigen over de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor het verbouwen van de weg. Pas als dat oordeel is geveld, kan er eventueel met de werkzaamheden worden gestart. Wanneer de Raad van State deze kwestie gaat behandelen, is nog niet duidelijk. De aanvankelijke planning om nog in 2021 met de reconstructie te beginnen wordt in elk geval losgelaten. De provincie hoopt dat de bouw medio 2022 alsnog van start kan gaan. Tot die tijd pakt BAM Infra al wel wat werkzaamheden op, zoals het uitwerken van een salderingsplan voor de stikstofuitstoot.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam